Dewisiadau amgen i Rojadirecta 2020

Yn Sbaen pan soniodd pobl am rojadirecta fe wnaethant feddwl am weld ar unwaith pêl-droed am ddim ffordd ffrydio ar-lein. Yn ogystal â gemau'r NBA neu o'r UFC. Nid oes raid i chi boeni oherwydd mae yna opsiynau eraill i wylio'r digwyddiadau chwaraeon hyn.

 

Fel y gwyddys, ers rhai blynyddoedd mae llwyfannau ffrydio am ddim wedi cael eu blocio a'u cosbi am dorri ar hawlfraint. Felly, Ni ddihangodd Rojadirecta o'r realiti hwn a bu'n rhaid iddo gau ei weithrediadau. Yn y cyd-destun hwn, rydych chi'n sylweddoli nad yw'r anfanteision yn digwydd dim ond gyda gwefannau ffilmiau a chyfresi. Felly, rydyn ni'n dod â'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig i chi.

Y dewisiadau amgen mwyaf argymelledig yn lle Rojadirecta yn 2020

rojadirecta

Fel y soniasom o'r blaen, roedd Rojadirecta yn un o'r gwefannau mwyaf a mwyaf poblogaidd i wylio gemau o gyfrifiadur neu ddyfais symudol. Gadawodd arestio ei sylfaenydd a'r gwarchae gefnogwyr pêl-droed yn yr awyr. Nesaf byddwn yn rhoi rhestr o'r dewisiadau amgen i chi yn Sbaen Mwy poblogaidd:

Stream2watch

Ffrwd Rojadirecta

Yn wyneb yr ansicrwydd a'r ing a grëir wrth gau Rojadirecta, peidiwch â phoeni oherwydd ei fod yn bodoli Stream2watch. Ar hyn o bryd, mae'n cynrychioli un o'r opsiynau gorau i wylio gemau pêl-droed. Mae'r wefan hon yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau chwaraeon o wahanol gategorïau ac, wrth gwrs, disgyblaethau.

Yn ogystal, mae'n cynnig y posibilrwydd o fwynhau darllediadau chwaraeon, fel: tenis, pêl-droed, golff, tenis a llawer mwy. Hyd yn oed yno gallwch wylio disgyblaethau llai poblogaidd fel dartiau a badminton. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

Teledu byw

Rojadirecta byw

Ar y llaw arall, rydyn ni'n dod â hi i Teledu byw sy'n blatfform Rhyngrwyd sydd â hanes rhagorol. Dylid nodi ei fod mor boblogaidd ag yr oedd Rojadirecta i weld y darllediadau pêl-droed yn Sbaen. Entra yma I gael mynediad.

Yn yr un modd, gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o gynnwys, gan ei fod nid yn unig yn canolbwyntio ar bêl-droed. Y wefan yn cynnig gwahanol chwaraeon a disgyblaethau. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y porth hwn fel arfer yn sefyll allan am drosglwyddo digwyddiadau chwaraeon sy'n eithaf poblogaidd yn y byd.

Intergoles

Intergoles

Dewis arall yn lle Rojadirecta yw Intergoles. Yn y bôn, mae'n dudalen we canolbwyntio ar y byd pêl-droed. Fodd bynnag, mae hefyd yn darlledu digwyddiadau chwaraeon o wahanol ddisgyblaethau. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

Yn yr un modd ag y mae Rojadirecta yn cynnig yr opsiwn o gwylio gemau ffrydio. Peth arall o'i blaid yw ei fod yn Sbaeneg. Mae ganddo hefyd restr wedi'i diweddaru o'r gemau pêl-droed a'r darllediadau gorau.

Cerdyn coch i Redirecta

Cerdyn coch

Yn yr ystyr hwn, mae'n ystyried ar hyn o bryd Cerdyn coch fel olynydd Rojadirecta. Yn bennaf dylid nodi bod gan y rhain cydraddoldeb yn ymddangosiad eich platfform. Yn holl diriogaeth Sbaen mae'n un o'r llwyfannau ffrydio yr ymwelir â hi fwyaf.

Yn y modd hwn, mae Redcard wedi'i osod yn y darllediad o La Liga, La Champions a gemau rhyngwladol. Felly, gallwch fod yn sicr na fyddwch yn colli unrhyw gyfarfod pwysig ledled y byd.

Yn ogystal â hyn, mae ganddo'r gallu i hwyluso gwahanol gysylltiadau o'r un blaid. Felly gallwch wylio'r cyfarfod heb unrhyw doriadau na hysbysebu, gan fod ganddo'r system ffrydio orau. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

Rojadirecta Ar-lein

Rojadirecta Ar-lein

Yn yr un modd, mae dewis arall o Rojadirecta Ar-lein mae cyhoeddusrwydd yn syml â thebygrwydd yr enw eisoes. Mae'n dudalen we sy'n cynnig y gwasanaethau am ddim. Rhowch yma I gael mynediad.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi hynny gemau na fyddwch yn gallu eu gweld yn uniongyrchol yno. Mae gan y platfform ddolenni gwahanol i dudalennau eraill lle gallwch chi weld y gemau pêl-droed. Yn yr un modd, mae trefniadaeth y wefan yn amhosib oherwydd eu bod yn cael eu trefnu fesul awr ddarlledu a dydd.

Pirlotvhd Ar-lein

Pirlotv

Yn yr un modd, rydym yn sôn amdanoch chi Pirlo TV Online mae hynny'n cynnig diffiniad uchel i'w wasanaethau. Mae hyn ar lefel pêl-droed yn eithaf cydnabyddedig ledled y byd, gan fod cefnogwyr pêl-droed yn ailadrodd yn aml iddo. O'u cymharu â Rojadirecta mae ganddyn nhw'r yr un rhyngwyneb a gweithrediad.

Mae'r platfform hwn yn cynnig i'w ddefnyddwyr gwyliwch y gemau dros y Rhyngrwyd heb unrhyw ymyrraeth. Mae hysbysebu ar y dudalen, fodd bynnag, nid yw hyn yn ymwthiol fel ar wefannau eraill. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r opsiynau gorau i wylio sianeli chwaraeon. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

Chwaraeon Ar-lein

Chwaraeon Ar-lein

Ar y we gallwch hefyd ddod o hyd iddo Chwaraeon Ar-lein sef un dewis arall yn lle Rojadirecta. Mae'r platfform yn gweithio trwy a fformat fforwm, wrth gwrs, yn Sbaeneg. Mae hyn wedi amrywiol gategorïau a disgyblaethau ar gael. Mae'n sefyll allan yn bennaf am ei ffrydio o'r chwaraeon mwyaf rhagorol, fel: pêl-droed, fformiwla 1 a phêl-fasged. Entra yma I gael mynediad.

Yn ogystal â hyn, ar eu tudalen maent yn cynnig sgoriau'r gemau pwysicaf ym mhob camp benodol. Dylid nodi bod Mae cynghreiriau pêl-droed Sbaen yn sefyll allan, ond mae hefyd yn cynnig gemau o gynghreiriau America Ladin a rhannau eraill o'r byd. Mae gan y wefan ryngwyneb dymunol, cyfeillgar, cynhwysfawr wedi'i diweddaru. Fel fantais o'i blaid mae ganddo ei fod ar y blaen o ran gemau olaf y tymor.

RedStreams Live

Ar y llaw arall, rydyn ni'n dod â dewis arall yn Saesneg o Rojadirecta o'r enw RedStreams Live. Mae gan yr un hon lawer o debygrwydd i Stream2 Watch, ond mae'n llawer mwy cyflawn. Ynddo gallwch ddod o hyd i chwaraeon fel: pêl fas, tenis, hoci, reslo, ymhlith eraill. Fodd bynnag, mae'r gêm brydferth yn dal i fod yn frenin, pêl-droed yw'r un sy'n cael y pwys mwyaf.

Ychydig o gyhoeddusrwydd sydd i'r wefan hon, felly, mae'n dod yn safle delfrydol i'w lywio. Yn yr un modd, mae'n cynnig crynodeb o'r hyn sy'n ymwneud â'r gemau darlledu ac yn darparu amserlen a disgrifiad o'r gemau. Mae'n bwysig nodi hefyd bod gan y wefan hon a fformat a rhyngwyneb tebyg i un Rojadirecta ac yn ei wneud yn un o'r ffefrynnau. Entra yma I gael mynediad.

Yn olaf, nid oes raid i chi boeni am gau Rojadirecta, gan fod dewisiadau amgen gwerthfawr ac argymelledig. Trwy gydol yr erthygl rydym yn dweud wrthych amdano ac yn rhoi disgrifiad o'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig.

A %d blogueros les gusta esto: