Sut i argraffu tocyn Renfe yn unig gyda'r lleolwr

I deithio yn y Rhwydwaith Cenedlaethol Rheilffyrdd Sbaen (Renfe) Bydd yn rhaid i chi gyflwyno tocyn wedi'i argraffu o un o'r 110 o beiriannau dosbarthu sydd wedi'u lleoli yn y gwahanol orsafoedd neu ar ffurf PDF o'ch ffôn clyfar. Ar hyn o bryd yno tocynnau gyda locator sy'n gwarantu gwell gwasanaeth i gannoedd o filoedd o ddefnyddwyr, sy'n defnyddio'r dull hwn o gludiant bob dydd i deithio pellteroedd byr neu hir.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i'ch dysgu chi sut i argraffu tocyn Renfe yn unig gyda lleolwr ar-lein, ond byddwn hefyd yn dangos popeth sydd angen i chi ei wybod am y system reilffordd hon a ddyluniwyd fwy na 10 mlynedd yn ôl i wneud eich teithiau mor gyffyrddus, diogel a dymunol.

Camau i argraffu tocyn Renfe gyda'r lleolwr

Mae'n hawdd adnabod lleoliad tocyn Renfe. Pan brynwch y tocyn ar-lein, anfonir ffeil PDF i'ch e-bost y gallwch ei argraffu neu ei gario gyda chi bob amser ar eich ffôn clyfar. Mae'r bydd locator yn y cod bar a rhaid i chi ei gyflwyno i allu ei ddefnyddio. Os ydych chi eisiau gwybod sut i'w argraffu, rhowch sylw:

 • Y cam cyntaf yw agor cais Renfe gyda rhif y tocyn mewn llaw
 • Rhowch god y tocyn (nid y lleolwr) ar gyfer pob llwybr rydych chi am ei wneud
 • Pan fewnosodwch rif y tocyn fe welwch sut y bydd y teithiau rydych chi am eu gwneud yn ymddangos fesul un ar y sgrin
 • Os byddwch chi'n agor manylion y teithiau fe welwch god QR y mae'n rhaid i chi ei basio i'r cais Passwallet
 • O fewn manylion y daith, pwyswch yr eicon o dair streipen wedi'u trefnu'n llorweddol mewn lliwiau gwyrdd, glas a melyn
 • Yr union eicon hwn sy'n rhoi'r ddolen i'r defnyddiwr fel y gallant lawrlwytho'r daith trwy'r APP

Ffyrdd o brynu tocyn Renfe

Fe welwch yma beth yw'r gwahanol ffyrdd y mae'n rhaid i Renfe brynu a rhoi tocynnau gyda lleolwr neu hebddo:

Ar y Rhyngrwyd

 • Ewch i wefan Renfe trwy hyn cyswllt, cyhyd â'ch bod wedi'ch cofrestru yn y system
 • Yn yr adran Fy nheithiau Nodwch y gyrchfan a ffefrir a gofynnwch i'r tocyn gael ei anfon yn uniongyrchol i'ch e-bost ar ffurf Llyfr Pas.

Ar y ffôn

 • Deialwch y rhif 912 32 03 20 am brynu'r tocyn
 • Byddwch yn derbyn SMS gyda'r tocyn i'ch ffôn clyfar yn nodi'r dyddiad gweithredu
 • I gael mynediad i'r tocyn, bydd yn rhaid ichi agor y ddolen URL a anfonir yn y SMS
 • Wrth gwrs, rhaid bod gennych gysylltiad Rhyngrwyd i gyflawni'r weithdrefn hon.
 • Cliciwch ar y ddolen a byddwch yn cael cod mynediad y trên

Fformat PDF ar gyfer tocynnau

Mae Renfe wedi teimlo'r angen i optimeiddio ei wasanaeth, felly ni fydd angen i'w ddefnyddwyr argraffu'r tocyn yn yr orsaf agosaf mwyach. Byddant yn gallu cyhoeddi'r tocyn trwy'r system werthu a'i gyflwyno ar ffurf PDF.

Mae gan y tocyn PDF godau diogelwch tebyg i docyn wedi'i argraffu. Yn y modd hwn, byddwch yn gallu mynd i mewn i'r rheolyddion mynediad heb unrhyw anghyfleustra.

Mae'r system newydd hon hefyd yn caniatáu i'r defnyddiwr deithio gan ddefnyddio talebau fel Bonws Ave, Tanysgrifiad Cerdyn Plws a Bonws Cydweithredol. Nawr, mae angen argraffu'r tocyn pan fydd angen i chi wneud cyfuniad o drên a bws.

Sut mae cael y tocyn yn ôl?

Os byddwch chi'n colli'r neges neu'r e-bost lle anfonwyd y tocyn am unrhyw reswm, gallwch ei adfer a'i gael ar gael eto ar gyfer eich teithiau. Sut? Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio'r rhif lleolwr i gael y tocyn eto.

Dim ond gwefan swyddogol Renfe a fydd yn rhaid i chi fynd i mewn i'r opsiwn Tocyn Adfer. Gwnewch y weithdrefn hyd at ddwy awr cyn mynd ar y trên neu'r rheilffordd, os oes gennych beth amser.

Gallwch hefyd adfer gan ddefnyddio'r peiriannau awtochecio ar gael mae unrhyw un o'r gorsafoedd. Mae'r dewis arall hwn yn ei hanfod yn ddefnyddiol i'r bobl hynny ar frys mawr.

Os ydych wedi gwneud y pryniant mewn asiantaeth deithio a'ch bod yn colli'r tocyn, bydd yn anoddach ei adfer, gan fod y swyddfeydd hyn yn defnyddio papur gyda gwahanol fathau o alwyr nad ydynt weithiau'n gweithio gyda'r holl beiriannau. Fodd bynnag, gallwch geisio.

A %d blogueros les gusta esto: