Sut i ofyn am Apwyntiad Nawdd Cymdeithasol i dderbyn budd-daliadau

Cais a Penodi Nawdd Cymdeithasol ymlaen llaw i dderbyn budd-daliadau Mae ar-lein yn cynnwys cwblhau cyfres o gamau syml. Ac yma byddwn yn dweud wrthych sut i'w wneud yn gyflym ac yn ddiogel fel y gallwch gael gafael ar fuddion amrywiol.

Mae Nawdd Cymdeithasol wedi sicrhau bod y gwasanaeth Pencadlys Electronig ar gael, er mwyn rheoli trwy'r Canolfannau Gwybodaeth a Sylw Nawdd Cymdeithasol, a elwir hefyd yn CAISS. Ond ers Mawrth 16, ataliwyd sylw personol dros dro o ganlyniad i'r pandemig a gynhyrchwyd gan y covid-19, felly gwasanaeth Cofnod electronig i brosesu oddi yno.

Er gwaethaf y mesur a roddwyd ar waith oherwydd yr archddyfarniad Brys Glanweithdra, rydyn ni'n mynd i'ch dysgu sut i ofyn am y Penodi Nawdd Cymdeithasol ymlaen llaw i dderbyn budd-daliadau, felly gallwch chi gyflawni'r weithdrefn unwaith y bydd gweithgareddau'n ailddechrau.

Sut i wneud cais am Benodiad Nawdd Cymdeithasol

Os ydych wedi meddwl am ofyn am Benodiad Nawdd Cymdeithasol ac nad ydych yn gwybod sut i wneud hynny, byddwch yn ofalus, oherwydd yma byddwch yn dysgu gam wrth gam beth i'w wneud. Talu llawer o sylw.

Cam 1: Ewch i mewn i'r wefan

Cam 1 Rhowch y wefan

Er nad oes angen mynd i mewn i borth cartref gwefan swyddogol y sefydliad hwn i wneud yr apwyntiad ymlaen llaw, yn yr erthygl hon rydym am ddangos i chi sut i wneud cais o'r dechrau.

Felly'r peth cyntaf y dylech chi ei wneud yw mynd i mewn i'r wefan trwy hyn cyswllt. Nawr, bydd yn rhaid i chi fynd i ran dde eich sgrin a chlicio ar y botwm Swyddfa Electronig.

Cam 2: Penodi

Cam 2 Apwyntiad ymlaen llaw II

Yna byddwch chi'n mynd i'r blwch Uchafbwyntiau a rhaid i chi glicio ar y ddolen Penodiad Blaenorol ar gyfer Pensiynau a Buddion eraill, a fydd yn mynd â chi i'r cam nesaf.

Penodi Cam 2

Gallwch hefyd gyrchu'r opsiwn Dinasyddion, wedi'i leoli ar ben y sgrin. Fe welwch fotwm gyda'r un enw â Penodiad Blaenorol ar gyfer Pensiynau a Buddion eraill.

Cam 3: Cael Apwyntiad

Cam 3 Cael Apwyntiad

Byddwch yn mynd yn uniongyrchol at yr opsiwn sy'n dweud Cael Apwyntiad ar gyfer Pensiynau a Buddion Eraill, lle byddwch chi'n clicio ar yr arwydd +. Bydd yr holl opsiynau'n cael eu harddangos.

Cam 4: Ffurflen fynediad

Cam 4 Ffurflen fynediad

Mae yna sawl opsiwn mynediad ac mae un ohonyn nhw trwy'r botwm Tystysgrif ddigidol, y mae'n rhaid iddo gael ei ardystio'n briodol gan Nawdd Cymdeithasol.

Ffordd arall o gystadlu yw defnyddio'r dewis arall Enw defnyddiwr + Cyfrinair, cyhyd â'ch bod wedi cael enw defnyddiwr a chyfrinair neu gyfrinair o'r blaen.

Ond at ddibenion yr erthygl hon, byddwn yn defnyddio'r opsiwn Dim tystysgrif, rhag ofn nad oes gennych chi un mewn gwirionedd. Dyma'r mwyaf cyffredin o'r tri a'r hawsaf i gael Apwyntiad.

Cam 5: Llenwch y ffurflen

Yna byddwch chi'n cwblhau'r ffurflen gyda'r data sy'n ofynnol gan y system fel enw a chyfenw'r ymgeisydd. Yn cynnwys dogfen hunaniaeth (NIF os yw'n ddinesydd Sbaenaidd neu'n NIE os yw'r un sy'n cyflawni'r weithdrefn yn dramorwr).

Mae'r rhif ffôn yn ddewisol, felly hefyd yr e-bost. Mae gosod y rhif ffôn yn bwysig oherwydd bydd negeseuon testun yn cyrraedd yno rhag ofn y bydd yr apwyntiad yn cael ei newid.

yr opsiwn Chwilio am Benodiad yn awdurdodi'r system i chwilio a dod o hyd i apwyntiad. Gall fod yn y canol agosaf at god post y defnyddiwr, yn unrhyw un o'r dalaith lle mae'n byw neu lle mae'n dymuno. Cyflawnwch y weithdrefn ym Madrid neu mewn unrhyw ddinas arall yn Sbaen.

Mae bob amser yn well dewis y swyddfa sydd agosaf at y man preswyl er hwylustod. Yn olaf, bydd yn rhaid ichi ateb y cwestiwn diogelwch a chlicio ar y botwm canlynol.

Cam 6: Dewiswch y categori

Yna bydd gennych ar y sgrin y categorïau y byddwch chi'n eu harddangos i ddewis yr un sy'n nodi Buddion pensiynwr. Yna, byddwch chi'n dewis y categori diddordeb i gynhyrchu apwyntiad. Ar y gwaelod pwyswch y botwm Dewis a Parhau.

Cam 7: Dewiswch y lleoliad a'r amserlen

Y peth nesaf i'w wneud yw dewis y lleoliad agosaf at y cod zip a'r amser sydd ar gael i gynhyrchu'r apwyntiad. Ar ôl gwneud y cam hwn rhaid i chi wasgu'r botwm Dewiswch.

Cam 8: Dilysu'r apwyntiad

Y cam nesaf yw cadarnhau'r apwyntiad. Mae'r system yn darparu cod, ond mae hefyd yn nodi'r lleoliad, y dyddiad a'r amser a ddewiswyd ar gyfer yr apwyntiad. Gallwch chi lawrlwytho'r wybodaeth hon mewn PDF trwy glicio ar yr opsiwn cyfatebol. Byddwch hefyd yn derbyn e-bost yn nodi'r wybodaeth rydych chi newydd ei rheoli.

Argymhellion wrth gynhyrchu apwyntiad blaenorol

Rhowch sylw manwl i'r awgrymiadau hyn i wneud eich cais am apwyntiad hyd yn oed yn haws.

  • Peidiwch ag anghofio llenwi'r meysydd sydd wedi'u marcio â * oherwydd eu bod yn orfodol. Ni fyddwch yn gallu symud ymlaen os na fyddwch yn eu cwblhau
  • Mae gan y system "Ganllaw i Gael, Ymgynghori neu Ddileu Penodiad Blaenorol gyda Thystysgrif Ddigidol" neu "Ganllaw i Gael, Ymgynghori neu Ddileu Penodiad Blaenorol heb Dystysgrif Ddigidol" i wneud ymholiadau rhag ofn na allwch wneud y cais drosoch eich hun yn unig.
  • I wneud yr apwyntiad, rhaid i chi fod yn glir ynghylch y rheswm pam y gwneir y cais. Yn yr un modd, mae'r system yn nodi pa rai sydd ar gael
A %d blogueros les gusta esto: