Sut i ymuno â'r Imserso a'r Gofynion

Os ydych chi eisoes wedi cyrraedd yr oedran ymddeol ac eisiau cofrestru ar gyfer y Sefydliad yr Henoed a Gwasanaethau Cymdeithasol (Imserso) Yma byddwn yn dweud wrthych gam wrth gam sut i wneud hynny. Yn y modd hwn gallwch fwynhau twristiaeth unrhyw le yn Sbaen, am brisiau isel iawn.

Ond beth ydyw a beth yw prif swyddogaethau'r endid hwn o'r enw Imserso?

Mae'n sefydliad llywodraethol sy'n cynnig gwasanaethau cyflenwol i bobl hŷn, yn enwedig y rhai sydd wedi cysegru eu bywydau i weithio. Ac ymhlith y gwasanaethau hynny mae Gwibdeithiau gwyliau a llety yn unrhyw un o'r sbaon ar gael. I wybod yn fanwl sut i gofrestru ar gyfer yr Imserso, bydd yn rhaid ichi edrych ar yr erthygl hon.

Gofynion i ymuno â'r Imserso am y tro cyntaf

Ydych chi am deithio'n ddymunol gan ddefnyddio'r rhaglenni llywodraeth sydd ar gael at y dibenion hynny? Wel, manteisiwch ar fuddion Imserso a siawns na fyddwch chi'n gallu ymweld â dinasoedd fel Madrid, Melilla, Valencia neu unrhyw un arall. Dyma'r prif ofynion:

 • Cael 65 mlwydd oed neu fwy
 • Byddwch yn gofrestredig yn y System Bensiwn Cyhoeddus fel ymddeol neu bensiynwr
 • Cael eich cofrestru yn y System Bensiwn Cyhoeddus fel pensiynwr gweddwdod, yn 55 oed o leiaf
 • Bod yn rhan o'r System Bensiwn Cyhoeddus gydag unrhyw fath arall o bensiynwr, ar ôl cyrraedd 60 oed

Cwblhewch y cofrestriad

Hyd yn hyn, mae sawl ffordd o gofrestru ar gyfer y rhaglen hon, cyn belled â'ch bod yn cwrdd â phob un o'r gofynion yr ydym eisoes wedi cyfeirio atynt. Yma byddwn yn dweud wrthych beth ydyn nhw a beth ddylech chi ei wneud.

Cais trwy'r we

 • Lawrlwythwch y model cais neu ffurflen ar gael ar dudalen Rhyngrwyd swyddogol Imserso, trwy glicio yma
 • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys llofnod, i'w hanfon ati Blwch Swyddfa'r Post 10140 (28080 Madrid)

Cais wyneb yn wyneb

 • Ewch i Wasanaethau Canolog Imserso, a welwch yn ninas Madrid, yn benodol yn y Stryd Ginzo de Lima, 58 - 28029
 • Ewch i Wasanaethau Canolog Imserso sydd wedi'u dynodi gan y gwahanol Gymunedau Ymreolaethol
 • Mae'n bwysig gwybod mai dim ond Valencia sy'n cynnig y gwasanaeth hwn, gan alluogi swyddfeydd mewn dinasoedd fel Valencia, Castellón de la Plana ac Alicante

Cais trwy god QR

 • Dadlwythwch yr ap Dibyniaeth, APP ar gael y byddwch yn dod o hyd iddo Google Chwarae Store
 • Os ydych chi eisoes wedi'i lawrlwytho i'ch ffôn symudol neu ddyfais symudol, storiwch y Cod QR, a elwir hefyd yn god ymateb cyflym, i gyflawni'r cais

Cais am bobl sy'n byw dramor

 • Os ydych chi'n ddinesydd Sbaenaidd sy'n byw dramor, gallwch chi gofrestru ar gyfer Imserso
 • Rhaid i chi fod yn preswylio mewn gwledydd fel Andorra, Awstria, yr Almaen, Gwlad Belg, y Ffindir, Denmarc, yr Iseldiroedd, Ffrainc, Norwy, Lwcsembwrg, yr Eidal, y Swistir, Sweden, y Deyrnas Unedig, Portiwgal a Norwy
 • Ymweld â'r Adran Lafur gyfatebol i brosesu'r cais

Dulliau teithio ar gael

Mae tymor 2019 - 2020 yn dal llawer o bethau annisgwyl. Os ydych chi mewn oed datblygedig ac eisiau mwynhau taith drawiadol am brisiau isel, edrychwch ar y dulliau canlynol y mae Imserso yn eu cynnig:

 • Twristiaeth fewndirol: Mae'n cynnwys y daith ac aros rhwng 4 a 6 diwrnod. Mae'n cynnig gwasanaethau fel twristiaeth genedlaethol, cylchedau canolog, ymweliadau â dinasoedd Melilla a Ceuta, ac ymweliadau â rhai o brifddinasoedd taleithiau Sbaen.
 • Teithiau i'r Arfordir Ynysig: Gall hyd yr arhosiad fod 8, 10 a 15 diwrnod. Mae'r cymedroldeb hwn yn cynnig pecynnau deniadol i'r Ynysoedd Balearig (Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza a Formentera) a'r Ynysoedd Dedwydd.
 • Teithiau i'r Arfordir Penrhyn: Gall yr arhosiad fod o 8, 10 a 15 diwrnod. Y cyrchfannau mwyaf cyffredin yw Cymuned Valencia a Chatalwnia, Cymuned Murcia ac Andalusia.

Beth mae'r teithiau a drefnwyd gan Imserso yn ei gynnwys?

Mae pob un o'r teithiau a drefnwyd gan Imserso yn cynnwys cyfres o fuddion. Dilynwch ni i ddarganfod beth ydyn nhw:

 • Llety a bwrdd llawn. Er na fyddwch ond yn derbyn hanner bwrdd mewn rhai priflythrennau taleithiol
 • Gwasanaeth iechyd cyffredinol a pholisi iechyd
 • Am yr amser hwn yn unig, mae Imserso wedi gweithredu system gymhorthdal ​​o hyd at 50% o werth y sgwâr ar gyfer y rhai ag incwm isel

Ystyriaethau eraill

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ac yn rhan o raglen Imserso, mae'n rhaid i chi wybod bod yna ddyddiadau penodol i ofyn am daith. Bob blwyddyn, fe'u cyhoeddir trwy ei wefan.

Os gwnewch unrhyw gais y tu allan i'r dyddiad sefydledig, bydd y system yn eich gosod yn ei le. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n nodi'r rhestr aros am swydd wag.

Ar ôl cwblhau'r cais, bydd y system yn aseinio'r lleoedd cyfatebol gan ystyried oedran teithwyr, sefyllfa economaidd a chyfranogiad yn Imserso ar adegau eraill.

Pan fydd lle yn cael ei gymeradwyo a'i aseinio, bydd pob ymgeisydd yn derbyn yr hysbysiad. Ar ôl hynny, dim ond am y dyddiad a ddewiswyd y bydd yn rhaid i chi aros, ewch â'ch bagiau a theithio o amgylch y wlad i fwynhau'r harddwch y mae ein Motherland yn eu cuddio.

A %d blogueros les gusta esto: