Sut i ofyn am fywyd gwaith ar-lein a thrwy SMS mewn pum munud?

El ADRODDIAD bywyd gwaith mae'n ddogfen ddefnyddiol iawn. Mae'n disgrifio'r holl flynyddoedd y gwnaed cyfraniadau at Nawdd Cymdeithasol. Yn tystysgrif lle mae'n cynnwys, fel crynodeb o'r cwricwlwm, yr holl ddata sy'n gysylltiedig â phrofiad gwaith, y cwmnïau lle darparwyd gwasanaeth, y blynyddoedd a weithiwyd a mwy. Mae'n gofnod cynhwysfawr o yrfa broffesiynol gyfan unigolyn.

Defnyddir y ddogfen hon i'w chlymu i'r cwricwlwm a'i chyflwyno i'r cwmni a ddymunir er mwyn cael swydd. Er mwyn gwneud y broses yn haws, mae Nawdd Cymdeithasol yn cynnig gwahanol ffyrdd o'i gyrchu. Gall yr adroddiad fod cais ar y Rhyngrwyd fel tystysgrif ddigidol a thrwyddo SMS. Mae'n hawdd iawn gofyn am fywyd gwaith. Felly, rydym am gyflwyno'r ffyrdd hawsaf ichi ofyn amdano mewn cyfiawn 5 minutos.

Sut i ofyn am yr adroddiad Bywyd Gwaith?

Fel y soniasom o'r blaen, mae'r adroddiad Life Life yn ddogfen y ceir crynodeb ohoni trefn gronolegol pob cyfnod o waith dinesydd. Mae'n hanfodol, yn enwedig wrth geisio cael gwell swydd neu ddyrchafiad. Mae'r dystysgrif hon hefyd yn nodi faint o misoedd neu flynyddoedd wedi gweithio mewn swydd yn benodol, yn ychwanegol at y dyfyniadau sydd wedi bod yn cronni, a'r mathau o gontractau a lofnodwyd. Mae'n ddogfen hanfodol ar gyfer gweithwyr dibynnol fel gweithwyr llawrydd.

I gyflwyno crynodeb cywir o'r cwricwlwm, mae angen atodi'r wybodaeth hon. Hyn, am ddau reswm: y cyntaf yw bod Vida Labora yn ddogfen swyddogol. Mae hynny'n golygu nad oes ganddo ddata wedi'i newid, dim ond realiti gwaith yr unigolyn ydyw. Dau, oherwydd gyda'r dystysgrif hon, gall y cyflogwr gymhwyso'r dinesydd yn well. Yn y modd hwn, mesurwch eich profiad a phenderfynwch a ydych chi'n ymgeisydd am y swydd ai peidio.

Dulliau i gael gafael ar y ddogfen

Mae gan bawb sydd ynghlwm â ​​Nawdd Cymdeithasol y posibilrwydd o ofyn am y ddogfen yn y ffyrdd a ganlyn:

  • Dadlwythwch trwy SMS: Gyda'r modd hwn, derbynnir cod ar y ffôn symudol i ddechrau'r dadlwythiad.
  • Ffurflen ar-lein: Maen nhw'n anfon y ddogfen adref mewn cyfnod o bedwar i bum niwrnod.
  • Dadlwythwch gyda dogfen electronig: Mae gennych fynediad uniongyrchol ac uniongyrchol iddo.
  • Gwnewch gais dros y ffôn: Maen nhw'n anfon y ddogfen mewn cyfnod o bedwar i bum niwrnod.

Gofynnwch am y dystysgrif trwy SMS

Mae'n hawdd iawn gofyn am dystysgrif Bywyd Llafur trwy neges destun o'ch ffôn symudol. I wneud hyn, mae'n rhaid i chi fynd i bencadlys electronig y Nawdd Cymdeithasol. Yma rydyn ni'n gadael dolen mynediad uniongyrchol i adran yr adroddiad. Ar ôl mynd i mewn, cyflwynir yr holl wybodaeth ar y pwnc. Ar waelod y sgrin fe welwch flwch tebyg i'r ddelwedd ganlynol:

trwy smsYnddi mae'r holl ffyrdd i gael y dystysgrif. I gael mynediad fel hyn, rhaid i chi glicio ar yr opsiwn trwy SMS. Bydd pwyso'r opsiwn a nodwyd yn agor sgrin newydd. Dylai ddisgrifio data defnyddwyr. Yn y blwch isaf, ychwanegir y math o ddogfennaeth, ei rif, rhif ffôn symudol a'i ddyddiad dod i ben. Yn olaf, cliciwch ar yr adran derbyn.

data defnyddwyr

Gwiriwch fod yr adroddiad wedi'i lofnodi yn gywir. Os yw hyn yn wir, bydd neges destun yn cyrraedd y ffôn symudol a nodwyd y mae'n rhaid ei ysgrifennu yn y ffenestr nesaf. Nesaf, bydd y Swyddfa Electronig yn uwchlwytho'r wybodaeth ac yn cyhoeddi a Adroddiad Bywyd Gwaith ar ffurf PDF. Ar y pwynt hwn dylech chi llwytho i lawr y ddogfen i'w hargraffu yn ddiweddarach neu ei chadw ar y cyfrifiadur.

Gofynnwch am yr adroddiad Bywyd Gwaith ar-lein

Mae'r ail opsiwn i ofyn am y ddogfen ar-lein. I wneud hyn, rhaid i chi fynd i mewn i'r swyddfa electronig eto yn yr un ffordd ag y cafodd ei wneud yn yr adran flaenorol. Fodd bynnag, dyma ni'n gadael y cyswllt. Ar waelod y sgrin, fe welwch yr opsiynau sydd ar gael eto. Yn yr achos hwn, mae'n rhaid i chi ddewis cyrchu'r ddogfen gyda tystysgrif electronig heb dystysgrif. Bydd yr opsiwn hwn yn dibynnu arnoch chi yn unig.

tystysgrif electronig

Os oes gennych dystysgrif electronig mae'n hawdd iawn. Mae'n rhaid i chi wasgu'r opsiwn. Ar ôl hynny, bydd y system yn llwytho'r wybodaeth yn awtomatig ac yn arddangos y ddogfen PDF. Yn y modd hwn mae'n bosibl ei lawrlwytho a'i argraffu.

Si nid oes gennych dystysgrif yna rydych chi'n pwyso'r ail opsiwn. Yn yr achos hwn, bydd y dudalen, i wirio hunaniaeth y dinesydd, yn agor ffenestr arall gyda ffurflen i'w chwblhau. Rhowch y wybodaeth yw'r data cyswllt personol, electronig a chyfeiriad. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio a yw'r data tanysgrifiedig yn gywir cyn pwyso derbyn. 

Ffurflen INSS

Ar ôl hynny, bydd e-bost yn cyrraedd - dyma un o'r rhesymau pam mae'n rhaid i chi wirio bod popeth wedi'i ysgrifennu'n dda - gan nodi derbyn y cais. Ynddo a rhif Cyfeirnod y dylech gadw. O fewn pedwar neu bum niwrnod dylai'r ddogfen gyrraedd post drwy'r post gyda'r cyfeirnod wedi'i roi.

Fel y gwelsoch, mae'n hawdd iawn caffael y ddogfen. Mae'r naill ffordd neu'r llall yn gyfreithiol ac yn ymarferol. Cadwch mewn cof y gallwch hefyd wneud cais am fywyd gwaith trwy ffonio Nawdd Cymdeithasol am 901502050 09 00. O ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 19:00 a XNUMX:XNUMX p.m. ledled Sbaen. Er mwyn ei wneud yn gywir, mae'n rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau a nodwyd gan y gweithredwr.

Am beth ydych chi'n aros? Gofynnwch am eich adroddiad!

A %d blogueros les gusta esto: