Sut ydw i'n gwybod faint o ddiweithdra rydw i wedi'i gronni?

Rydyn ni'n defnyddio'r term diweithdra i gyfeirio at y foment y mae person yn ddi-waith. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r Llywodraeth yn cynnig darparu budd economaidd i helpu i ddiwallu anghenion yr unigolyn yn ystod yr amgylchiadau hyn. Mae amodau'r rhaglen hon yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, y mae'n rhaid i ni sôn am gyflogres y swydd flaenorol, amgylchiadau personol ac amser diweithdra.

Os ydych chi'n ddi-waith ac angen casglu diweithdra, rhaid i chi wybod pa fudd sy'n cyfateb i chi ac am ba hyd y gallwch ei godi. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i gynllunio'ch sefyllfa yn well a datrys unrhyw anghyfleustra.

Gwybod faint o ddiweithdra rydych chi wedi'i gronni

I gynnal y math hwn o ymgynghoriad, mae'r SEPE yn cynnig efelychydd ar-lein i chi sy'n eich galluogi i weld ym mha sefyllfa rydych chi ar ddiwedd eich contract neu os ydych chi wedi disbyddu'r budd-dal diweithdra cyfrannol.

Dechreuwch y broses ymgynghori trwy fynd i mewn i'r Gwefan swyddogol Gwasanaeth Cyflogaeth Gyhoeddus y Wladwriaeth (SEPE) a dewiswch yr opsiwn o'r enw: Budd-daliadau diweithdra.

Parhewch â'r ymgynghoriad i leoli a dewis yr opsiwn Cyfrifwch eich budd-dal y tu mewn i'r ddewislen Offer a ffurflenni.

Yn y modd hwn cewch eich ailgyfeirio i Rhaglen Autocalculation Gwasanaeth pencadlys electronig y SEPE. Cliciwch ar y botwm ar waelod eich sgrin i ddechrau'r broses ymgynghori.

Yna dewiswch yr opsiwn o'ch diddordeb rhwng: 1) Rydych chi wedi gorffen eich contract ac rydych chi eisiau gwybod pa fudd neu gymhorthdal ​​sy'n cyfateb i chi a 2) Rydych chi wedi disbyddu'r budd-dal diweithdra cyfrannol ac rydych chi eisiau gwybod a oes gennych chi hawl i gymhorthdal. .

Nawr mae'n rhaid i chi cwblhewch y ffurflen electronig ateb fesul un y cwestiynau y mae'r system yn eu cynnig i chi. Ar y diwedd, byddwch chi'n gallu gwybod faint yn union o ddiweithdra sydd gennych chi.

Ystyriwch fod y canlyniad hwn yn gynnyrch efelychydd, felly nid yw'n eich cysylltu â'r SEPE ar gyfer y cais, ac nid yw'n arwain at hawl ychwanegol o'ch plaid. Os ydych chi am wneud cais am eich budd-dal, rhaid i chi ymweld â swyddfa SEPE a chyflwyno'ch achos yn bersonol.

Sut mae diweithdra yn cael ei gyfrif?

Yn ôl y SEPE, ceir hyd y budd trwy wneud cyfrifiad syml sy'n ystyried y dyfynnir amser yn ystod y 6 blynedd diwethaf cyn y sefyllfa ddiweithdra bresennol. Ar gyfer achos penodol ymfudwyr sydd wedi dychwelyd i'r wlad a'r rhai a ryddhawyd o'r carchar, ystyrir y cyfraniadau a wnaed chwe blynedd cyn y digwyddiad.

Yn achos yr holl weithwyr hynny sydd wedi gweithio am lai na blwyddyn, nid yw'n bosibl dewis y budd-dal, ond ar gyfer y budd-dal diweithdra, a fydd yn cael ei gyfrif yn ôl misoedd y cyfraniadau a sefyllfa bersonol yr ymgeisydd.

I gyfrifo faint o ddiweithdra sydd wedi cronni, mae'r sylfaen reoleiddio a beth sydd dyfynnodd y gweithiwr gan y gweithiwr yn ystod y 6 mis diwethaf. Gellir cael y swm hwn yn uniongyrchol o'r wybodaeth gyflogres. Nawr, rhannwch â 180 diwrnod y swm o arian a ddyfynnodd y cwmni yn eich enw chi ac mae'r canlyniad hwn yn ei rannu eto â 30. Yn y modd hwn byddwch chi'n cael y swm misol.

Mae'n bwysig eich bod o'r farn y byddwch yn codi 70% a'r misoedd canlynol yn ystod y chwe mis cyntaf, ac at hyn mae'n rhaid ychwanegu'r daliadau yn ôl ar gyfer treth incwm bersonol. Felly, nid yw eich cyfrifiad yn rhoi'r swm llawn i chi.

A %d blogueros les gusta esto: