Dewisiadau amgen i Pirlo TV am ddim

Mae cefnogwyr chwaraeon ac yn benodol cefnogwyr pêl-droed eisiau gwylio'r gemau o'r munud cyntaf tan y diwedd. Maen nhw hyd yn oed eisiau ailadrodd y dramâu neu'r symudiadau mwyaf anhygoel. Am y rheswm hwn, ar y Rhyngrwyd fe wnaethant greu sawl tudalen we sy'n cynnig y gwasanaeth gwylio gemau byw, fel y mae Teledu Pirlo.

 

 

Ar hyn o bryd, mae'r llwyfannau hyn yn gweithredu yn gratis ac maen nhw'n cadw i fyny â hysbysebu. Mae Pirlo TV yn cynnig gwasanaeth ffrydio i'w ddiffiniad uchel i'w ddefnyddwyr. Yn y modd hwn, nid yw pobl yn colli gemau pêl-droed oherwydd bod ganddyn nhw ddarllediadau hefyd. Fodd bynnag, mae'r wefan hon weithiau'n mynd yn drwm, felly, byddwn yn dweud wrthych y dewisiadau amgen sy'n bodoli iddi.

 Y dewisiadau amgen mwyaf argymelledig i Pirlo TV yn 2020

Teledu Pirlo

Fel y soniasom yn gynharach, ar y Rhyngrwyd gallwch ddod o hyd i filoedd o dudalennau gwe sy'n cynnig y gwasanaeth hwn. Fodd bynnag, dylech wybod nad yw pob un ohonynt yn dda ac y gall y rhan fwyaf o'r rhain beri problemau. Ar hyn o bryd, mae llawer o lwyfannau yn derbyn sancsiynau, blociau a hyd yn oed cau am dorri hawlfraint. Felly, rydyn ni'n dod â rhestr gyda'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig yn lle Teledu Pirlo Eleni:

FromHot

FromHot

Os ydych chi'n ceisio cyrchu Pirlo TV mewn HD, ond yn methu â gwneud hynny, gallai hyn fod oherwydd bod y wefan i lawr neu fod y ddolen i lawr. Nid oes raid i chi boeni oherwydd ein bod yn dod â'r opsiwn o FromHot. Yn y bôn, mae'n dudalen we lle gallwch chi lawrlwytho a gwylio gemau byw.

Fe'i cydnabyddir yn gyffredinol am drosglwyddo'r Hoff chwaraeon Sbaen. Felly, mae yna lawer sy'n dod i mewn i'r platfform i weld y cyfarfodydd pryd bynnag a ble bynnag maen nhw eisiau. Dylid nodi bod gennych yr opsiwn o dewiswch barth amser eich gwlad o darddiad neu lle rydych chi'n byw.

Ewch i FromHot.

 

Cerdyn coch

Cerdyn coch

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â dewis arall yn lle Pirlo TV o'r enw Cerdyn coch. Mae'r platfform hwn yn cael ei ystyried yn olynydd Roja Directa Online. Mae'r dyluniad a'r rhyngwyneb rhwng y ddau yn debyg iawn, felly, mae'n well gan ddefnyddwyr eu cael. Ar hyn o bryd, mae safle'r cerdyn wedi'i leoli fel un o'r ffrydio yr ymwelwyd â hi fwyaf yn nhiriogaeth Sbaen.

Yn y modd hwn, mae'n sefyll allan am drosglwyddo La Liga, Pencampwyr La a gemau rhyngwladol. Felly, gallwch fod yn sicr na fyddwch yn colli unrhyw gyfarfod pwysig ledled y byd. Yn ogystal â hyn, mae ganddo'r gallu i hwyluso gwahanol gysylltiadau o'r un blaid. Felly gallwch wylio'r cyfarfod heb unrhyw doriadau na hysbysebu, gan fod ganddo'r system ffrydio orau.

Ewch i Pirlo Tv.

 

Rojadirecta Ar-lein

Rojadirecta Ar-lein

Fel Pirlo TV mewn HD, Rojadirecta Ar-lein yn blatfform sy'n ymroddedig i ddarlledu digwyddiadau chwaraeon. Mae'r dudalen we wedi'i lleoli Ymhlith y ffefrynnau a'r rhai mwyaf argymelledig. Mae hyn er gwaethaf y problemau y mae wedi'u cyflwyno, gan ei fod wedi derbyn cwynion a chosbau sy'n gorchymyn ei gau yn llwyr, ond mae'n dal i weithio.

Mae hyd yn oed y platfform hwn wedi’i gyhuddo o hacio. Yn yr un ystyr, mae'n bwysig sôn bod ganddo ryngwyneb syml a chyfeillgar sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei ddefnyddio. Ar y llaw arall, mae'n wefan sydd yn cynnig dolenni y mae'n rhaid i chi eu dewis i weld cynnwys clyweledol.

Ewch i Rojadirecta Online.

 

Intergoles

Intergoles

Ar yr adeg hon, mae'r Rhyngrwyd wedi'i enwi'n helaeth ac wedi ymweld â gwefan Aberystwyth Intergoles. Yn y bôn, mae'n dudalen we sy'n canolbwyntio ar y byd pêl-droed. Fodd bynnag, mae hefyd yn darlledu digwyddiadau chwaraeon o wahanol ddisgyblaethau.

Mae'r dewis arall hwn, fel Pirlo TV, yn cynnig yr opsiwn o wylio gemau wrth ffrydio. Peth arall o'i blaid yw ei fod yn Sbaeneg. Mae ganddo hefyd a rhestr wedi'i diweddaru o'r gemau pêl-droed a'r darllediadau gorau.

Ewch i Intergoles.

 

Teledu byw

Teledu Pirlo teledu byw

Yn yr un cyd-destun, rydym yn dod â Teledu byw sy'n blatfform Rhyngrwyd sydd â hanes rhagorol. Dylid nodi ei bod mor boblogaidd â llwyfannau mwy o faint i weld y darllediadau pêl-droed yn Sbaen.

Yn yr un modd, gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o gynnwys, gan ei fod nid yn unig yn canolbwyntio ar bêl-droed. Y wefan yn cynnig gwahanol chwaraeon a disgyblaethau. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y porth hwn fel arfer yn sefyll allan am drosglwyddo digwyddiadau chwaraeon sy'n eithaf poblogaidd yn y byd.

Ewch i Live TV

Tŷ Tiki Taka

Tŷ Tiki Taka

Ar y llaw arall, fe welwch hefyd Tŷ Tiki Taka sy'n ddewis arall rhyfeddol i Pirlo TV. Mae gan y dudalen we hon yr arbenigrwydd y mae'n cynnig cyfle iddo cysylltu â sianeli teledu chwaraeon y byd. Yn ogystal â hyn, mae ganddo ryngwyneb greddfol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr lywio rhwng ei gynnwys yn hawdd.

Ar y llaw arall, dylech wybod y byddwch nid yn unig yn dod o hyd i gemau pêl-droed, yno fe welwch gemau o unrhyw chwaraeon. Dylid nodi bod ganddo hefyd cyflymder codi tâl cyflym iawn, felly does dim rhaid i chi boeni am hyn. Felly, fe welwch filoedd o ddolenni i gael mynediad at yr un o'ch dewis, gall fod yn gynnwys byw neu ddarlledu. Mae mynediad yn hollol rhad ac am ddim ac nid oes raid i chi greu cyfrif hyd yn oed.

Ewch i Dŷ Tiki Taka

 

Yn olaf, nid oes raid i chi boeni os na allwch gael mynediad neu os nad ydych yn teimlo'n gyffyrddus ar dudalen Teledu Pirlo. Ar y Rhyngrwyd mae dewisiadau amgen gwerthfawr ac argymelledig. Trwy gydol yr erthygl rydym yn dweud wrthych amdano ac yn rhoi disgrifiad o'r gwasanaethau a gynigir gan bob un o'r rhain.

A %d blogueros les gusta esto: