Dewisiadau amgen i Gerdyn Coch

Ydych chi'n ffan marw-galed o'r gêm hardd? Os yw'r ateb yn gadarnhaol, siawns nad ydych am golli'r gemau byw na'r ail-drosglwyddiadau. Felly, mae amryw dudalennau gwe wedi'u hagor ar y Rhyngrwyd lle gallwch wylio pêl-droed gratis. Fodd bynnag, mae rhai o'r rhain wedi wynebu rhwystrau a sancsiynau. Yn yr ystyr hwn, rydym yn dod â'r dewisiadau amgen i Gerdyn Coch.

Ystyriwyd platfform y Cerdyn Coch yn olynydd Roja Directa Online, a gafodd yrfa ragorol. Yn Sbaen, ystyrir bod y wefan hon yn un o'r gwefannau ffrydio yr ymwelwyd â hwy fwyaf. Yn gyffredinol, mae pobl yn ei gyrchu i weld gemau La Liga, Pencampwyr a phencampwriaethau rhyngwladol.

Y dewisiadau amgen a argymhellir yn lle Cerdyn Coch yn 2020

Cerdyn coch

Yn gyntaf oll, dylech wybod bod gwefan Cerdyn coch wedi'i rwystro. Felly, cynghorir defnyddwyr defnyddio VPN I gael mynediad. Fodd bynnag, mae yna bobl nad ydyn nhw'n gwybod am y pwnc hwn ac mae'n well ganddyn nhw ymweld â thudalen arall sy'n cynnig yr un gwasanaeth neu wasanaeth tebyg. Dyma'r rhestr o'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig eleni:

RojaDirecta Ar-lein

rojadirecta

Mae'n gyfrinach i unrhyw un sydd yn y byd pêl-droed mai'r porth yr ymwelwyd ag ef fwyaf Coch Uniongyrchol Ar-lein. Fodd bynnag, cyhuddwyd hyn o fod yn wefan môr-ladron a bu'n rhaid iddo wynebu blocâdau, sancsiynau a nes cau. Yn y cyd-destun hwn, nid yw arbenigwyr yn deall sut, ond mae'r wefan yn dal i weithio.

Yn bennaf, cawsoch broblemau oherwydd eich bod yn defnyddio dolenni o wefannau eraill sy'n talu hawlfraint, megis ESPN. Dylid nodi bod pêl-droed nid yn unig yn cael ei ddarlledu ond hefyd chwaraeon eraill, fel: tenis, pêl fas, beicio, ymhlith eraill. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod y gwasanaeth a gynigiodd yn ffrydio ar-lein.

Ewch i Roja Directa Online.

Intergoles

Intergoles

Yn y rhestr o ddewisiadau amgen i Gerdyn Coch sydd gennym Intergoles. Yn y bôn, mae'n dudalen we canolbwyntio ar y byd pêl-droed. Fodd bynnag, mae hefyd yn darlledu digwyddiadau chwaraeon o wahanol ddisgyblaethau.

Yn yr un modd ag y mae gwefan y cerdyn yn cynnig yr opsiwn i wylio gemau wrth ffrydio. Peth arall o'i blaid yw ei fod yn Sbaeneg. Mae ganddo hefyd a rhestr wedi'i diweddaru o'r gemau pêl-droed a'r darllediadau gorau. Felly, heb amheuaeth, nid oes ganddo ddim i genfigennu wrth ei gystadleuaeth.

Ewch i Intergoles.

Pirlo TV Online

Pirlotv

Ymhlith y dewisiadau amgen mwyaf argymelledig yn lle Cerdyn Coch mae Pirlo TV Online. Mae'r porth gwe hwn yn cynnig gwasanaeth teledu yn Diffiniad uchel. Yn y lle cyntaf, mae'n bwysig nodi bod cefnogwyr pêl-droed yn cael ei gydnabod yn eang ledled y byd ymhlith cefnogwyr pêl-droed. Felly, mae ei ymweliadau yn ei osod fel un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf ac yr ymwelwyd ag ef.

Mae defnyddwyr yn cyrchu'r rhwydwaith i wylio'r gemau ar-lein heb unrhyw ymyrraeth. Mae hysbysebu ar y platfform hwn, fodd bynnag, mae'n bwysig nodi nad yw'n ymwthiol fel mewn eraill. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r opsiynau gorau i wylio sianeli chwaraeon amlwg.

Ewch i Pirlo TV yn HD Online.

Teledu byw

Cerdyn Coch Teledu Byw

Yn yr un ystyr, mae gennym ddewis arall o'r enw Teledu byw. Yn y bôn, mae'n blatfform Rhyngrwyd sydd â hanes rhagorol. Dylid nodi ei fod mor boblogaidd ag y mae'r Cerdyn Coch ac ag yr oedd Red Direct. Yn gyffredinol, cyrchfan Sbaen iddynt weld y Darllediadau cynghreiriau Ewropeaidd.

Yn yr un modd, gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o gynnwys, gan ei fod nid yn unig yn canolbwyntio ar bêl-droed. Y wefan yn cynnig gwahanol chwaraeon a disgyblaethau. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y porth hwn fel arfer yn sefyll allan am drosglwyddo digwyddiadau chwaraeon sy'n eithaf poblogaidd yn y byd.

Ewch i Live TV.

Stream2watch

Stream2watch

Fel y gwnaethoch sylwi efallai, mae yna opsiynau di-ri ar y Rhyngrwyd i barhau i wylio gemau o'r gêm brydferth. Felly, un arall o'r dewisiadau amgen i Gerdyn Coch sydd gennym yw Stream2watch. Ar hyn o bryd, mae'n cynrychioli un o'r opsiynau gorau i wylio gemau pêl-droed. Mae'r wefan hon yn canolbwyntio ar digwyddiadau chwaraeon o wahanol gategorïau ac, wrth gwrs, disgyblaethau.

Yn ogystal, mae'n cynnig y posibilrwydd o fwynhau darllediadau chwaraeon, fel: tenis, pêl-droed, golff, tenis a llawer mwy. Hyd yn oed yno gallwch arsylwi disgyblaethau llai poblogaidd fel dartiau a badminton.

Ewch i Stream2watch.

RedStreams Live

RedStreams

Ar y llaw arall, rydyn ni'n dod â dewis arall i chi yn lle Red Card, ond y tro hwn mae yn Saesneg o'r enw RedStreams Live. Mae gan yr un hon lawer o debygrwydd i Stream2 Watch, ond mae'n llawer mwy cyflawn. Ynddo gallwch ddod o hyd i chwaraeon fel: pêl fas, tenis, hoci, reslo, ymhlith eraill. Fodd bynnag, mae'r gêm brydferth yn dal i fod yn frenin, pêl-droed yw'r un sy'n cael mwy o bwys.

Ychydig o gyhoeddusrwydd sydd i'r wefan hon, felly, mae'n dod yn safle delfrydol i'w lywio. Yn yr un modd, mae'n cynnig crynodeb o'r hyn sy'n ymwneud â'r gemau darlledu ac yn darparu amserlen a disgrifiad o'r gemau. Mae'n bwysig nodi hefyd bod gan y wefan hon fformat a rhyngwyneb tebyg i un Rojadirecta ac mae'n ei gwneud yn un o'r ffefrynnau.

Ewch i RedStreams Live.

Yn olaf, nid oes raid i chi boeni os yw gwefan Cerdyn coch mae ar gau neu mae'n drwm. Trwy gydol yr erthygl rhoesom restr ichi o'r dewisiadau amgen gwerthfawr ac argymelledig sy'n bodoli. Yn yr un modd, gwnaethom ddweud wrthych amdano a rhoi disgrifiad o'r gwasanaethau a gynigir gan bob un.

A %d blogueros les gusta esto: