Dewisiadau amgen i SeriesPepito

Mae pobl sy'n hoff o gyfresi a ffilmiau yn Sbaen yn aml yn troi at dudalennau gwe sy'n cynnig y gwasanaeth hwn. Am y rheswm hwn, yn ystod y blynyddoedd diwethaf y porth SeriesPepito daeth yn feincnod yn y maes hwn. Mae'r platfform hwn yn darparu lawrlwythiadau trwy ddolenni allanol neu eu gweld trwy ffrydio.

Fodd bynnag, mae gweinyddwyr y we wedi gorfod wynebu cyfiawnder Sbaen. Cyhuddwyd SeriesPepito o dorri hawliau deallusol ac, felly, roedd yn rhaid i'r platfform gau. Yn wyneb y cau hwn, mae'n rhaid i wneuthurwyr ffilmiau a rhai sy'n hoff o gyfresi droi at ddewisiadau amgen ar-lein sy'n cynnig yr un gwasanaeth.

Y dewisiadau amgen mwyaf argymelledig yn lle SeriesPepito

SeriesPepito

Yn yr eiliadau hyn SeriesPepito Yn ôl arbenigwyr Rhyngrwyd, maen nhw'n sicrhau ei fod yn dal i fod ar waith, ond gyda gwahanol barthau. Mae hyn wedi gwneud mynediad yn anodd iddynt, gan fod adegau pan fydd y ddolen i lawr. Am y rheswm hwn, mae defnyddwyr y wefan hon yn gwneud y penderfyniad i fudo i ddewisiadau amgen eraill. Isod, byddwn yn rhoi rhestr i chi o'r rhai a argymhellir fwyaf:

 Inkaseries i SeriesPepito

Cyfres InkaseriesPepito

Ar hyn o bryd, un o'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig i SeriesPepito yw Inkaseries. Yn y bôn, mae'n wefan sy'n cynnig cyfresi o ansawdd da iawn. Mae gan y platfform hwn a oriel eang i chi ddewis y gyfres o'ch dewis chi.

Dylid nodi ei fod yn unig arbenigo mewn cyfresiFelly, ni fyddwch yn dod o hyd i ffilmiau yno. Ar y llaw arall, mae'n bwysig sôn y gellir gweld y gyfres ar-lein a'i lawrlwytho i'ch cyfrifiadur. Daw'r rhain gydag isdeitlau ac yn gyffredinol maent yn Saesneg, Sbaeneg o Sbaen, a Sbaeneg Lladin. Yn ogystal, mae wedi'i drefnu yn gategorïau, fel: nofelau, cyfresi a premières mwyaf poblogaidd.

Ewch i Inkaseries.

Ogof

Ogof

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Ogof. Mae'r porth gwe hwn yn ddewis arall yn lle SeriesPepito, ond rydyn ni'n dod â'i drydedd fersiwn yn benodol. Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio gwella ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys Cyfresi teledu a ffilmiau.

El Heb os, mae catalog Cuevana 3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr ystyr hwn, mae'n bwysig sôn y gellir hidlo'ch tudalen yn ôl yr iaith o'ch dewis, fel: Saesneg, Sbaeneg o Sbaen a Sbaeneg Lladin. Gellir chwilio'r cynnwys yn ôl ei fynegai yn nhrefn yr wyddor neu ei grwpio yn y genre ffilm sy'n cyfateb iddo.

Mae gan bob cyfres neu ffilm ei clawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, edrych ar yr opsiwn trelar a lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i'r drydedd fersiwn o Cuevana.

Cyfres Danko a SeriesPepito

Cyfres Danko

Yn yr un cyd-destun hwn, rydym yn dod â Cyfres Danko sy'n ddewis arall yn lle SeriesPepito. Mae'r wefan yn ymroddedig i gynnig a catalog cymedrol, ond yn amrywio rhwng cyfresi, rhaglenni dogfen, ffilmiau ac animeiddio. Ar hyn o bryd mae'n cael ei gynnal gan weinydd arall gan ei fod yn gwella ei arddangosfa ar gyfer platfform mwy deniadol.

La Mae chwiliad cynnwys ar y dudalen yn cynnwys hidlydd sengl sy'n cael ei gategoreiddio yn ôl genre ffilm. Fodd bynnag, mae yna beiriant chwilio hefyd lle gallwch chi nodi enw'r ffilm neu'r gyfres rydych chi'n edrych amdani. Yn ogystal â hyn, mae gennych y posibilrwydd i adael sylwadau ar y cynnwys, sydd yn hwyluso rhyngweithio â defnyddwyr eraill. Yn yr un modd, mae ganddo'r posibilrwydd o gysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol fel: Facebook, Twitter a Google.

Ewch i Series Danko.

Vidcorn

Vidcorn

Y dudalen we Vidcornyn y bôn, mae'n blatfform sydd yn cynnig trosglwyddo ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch. Mae ganddo lyfrgell helaeth o gynnwys ar-lein, sy'n cynnwys y canlynol: ffilmiau, sioeau teledu, sioeau realiti, cyfresi a llawer mwy.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod gan y platfform ryngwyneb cyfeillgar a hawdd ei ddefnyddio i'r defnyddiwr lywio trwy ei adrannau. Nid oes unrhyw wahaniaeth os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd neu'n ddefnyddiwr a gofrestrwyd o'r blaen, gan fod mynediad i'r cynnwys yn rhad ac am ddim ac yn hawdd. Y gorau oll? Gallwch lawrlwytho unrhyw ffeil sy'n ymddangos ar gael.

Ewch i Vidcorn.

CyfresZ

CyfresZ

Yn yr un modd, rydyn ni'n eich cyflwyno chi i CyfresZ sy'n wefan gymharol newydd. Mae'r platfform yn cynnig gwych llyfrgell cynnwys clyweledol sydd yn iaith Sbaeneg. Yn bennaf, fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'n canolbwyntio ar gyfresi, ond mae hefyd yn cynnig ffilmiau.

Ar y llaw arall, fel fantais o'i blaid, mae defnyddwyr y wefan hon wrth eu boddau, ers hynny ddim yn cynnwys gormod o hysbysebu. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl i bobl weld unrhyw gynnwys heb ymyrraeth na hysbysebion annifyr.

Ewch i SerieZ.

Repelisplus

Repelisplus

Dewis arall yn lle SeriesPepito yw Repelisplus Vip sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Mae'r wefan hon yn caniatáu gwylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, y cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell Gallwch ei lawrlwytho dim anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelisplus.

Yn olaf, pe byddech chi'n defnyddio aml SeriesPepito Nid oes raid i chi boeni oherwydd gallwch barhau i fwynhau'ch hoff ffilmiau a chyfresi. Trwy gydol yr erthygl rhoesom yr hyn yr ydym yn ei ystyried fel y dewisiadau amgen gorau. Yn y modd hwn, byddwch yn gallu parhau i fwynhau'r holl gynnwys clyweledol sydd ar gael ar y Rhyngrwyd.

A %d blogueros les gusta esto: