Y dewisiadau amgen gorau i Newpct1 i lawrlwytho ffilmiau

Gyda mwy na degawd ar waith, mae platfform Newpct1 Bryn. Hyn i gyd diolch i'r ymdrechion helaeth y mae cwmnïau mawr yn eu gwneud yn erbyn y dosbarthu cynnwys clyweledol yn anghyfreithlon. Roedd gan grewyr y platfform brofiad eisoes ynglŷn â'r materion hyn ers i Newpct fodoli o'r blaen a lwyddodd, ar ôl ei gymal, i achub ei lyfrgell fawr a'i datgelu ym mharth Newpct1 newydd.

Fodd bynnag, y tro hwn ni chawsant yr un lwc a chollwyd yr holl waith a ddatblygwyd ar y gwahanol lwyfannau. Mae defnyddwyr a dreuliodd flynyddoedd yn gwylio ffilmiau a chyfresi ar y porth yn gwybod yn iawn beth yw canlyniad y rhan fwyaf ohonynt.

Hyd yn oed os yw ychydig dudalennau ar gau, bydd rhai newydd bob amser i warantu cynnwys am ddim. Dyna pam, ar ôl cau'r platfform, mae llawer o'r defnyddwyr wedi chwilio am rai pyrth tebyg i ddefnyddio'r cynnwys. Dyna pam, yma rydym yn cyflwyno detholiad o dewisiadau amgen i Newpct1.

Dyma'r dewisiadau amgen i Newpct1 i lawrlwytho ffilmiau yn 2020

Newpct1 Mae'n un o'r pyrth sydd â'r gwasanaeth hiraf. Am fwy na Mlynedd 10 roedd ar flaen y gad o ran cynnwys ac yn bennaf roedd ganddo gynulleidfa fawr i mewn Sbaen. Roedd ganddo fanteision mawr a oedd yn ei wneud yn rhan o ffefryn gorau defnyddwyr: rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio ac yn hynod o syml, fe allech chi lawrlwytho ffilmiau diweddaraf o'r cwmnïau cynhyrchu mwyaf mewn munudau yn unig ac roedd ganddyn nhw'r opsiwn o wylio rhai ffilmiau i mewn 3D.

Yma, rydyn ni'n mynd i ddangos y pyrth sy'n gallu gweithredu fel dewisiadau amgen i Newpct1:

Un amgen: EZTV Torrent

EZTV

EZTV yw un o'r pyrth mwyaf adnabyddus yn y byd oherwydd mae ganddo'r rhan fwyaf o'r cyfresi mwyaf poblogaidd ar ei restr lawrlwytho. Yn wahanol i'r gweddill, nid yw'n borth y gallwch wylio darllediadau ar-lein ag ef, ond mae ei swyddogaeth yn gwasanaethu lawrlwytho ffilmiau.

Er y gallwch ddod o hyd i bob math o ddogfennau clyweledol fel cyfresi, ffilmiau a rhaglenni dogfen, ei arbenigedd yw'r gyfres deledu enwocaf. Un o anfanteision mawr cyrchu a defnyddio'r platfform yw ei fod yn cynnwys nifer fawr o hysbysebu. Trwy glicio ar unrhyw opsiwn, mae sawl tab yn agor ar yr un pryd lle gallwch weld hysbysebion goresgynnol a gwirioneddol annifyr.

Mae'r platfform yn wreiddiol o Bwlgaria, Ers iddo ddechrau gweithredu, mae wedi lledaenu'n gyflym ledled Ewrop, sydd wedi'i leoli lle mae heddiw. Rydych chi wedi gwybod sut rydych chi'n osgoi'r rheolyddion i aros ar y dŵr, fodd bynnag, mae gennych chi ychydig o broblem i siaradwyr Sbaeneg: mae'r holl gynnwys yn Saesneg. Nid oes gan gyfresi a ffilmiau gyfieithiad, ond gallwch gynnwys is-deitlau yn Sbaeneg.

Ewch i EZTV Torrent.

Dau Amgen: Gwell Torrents

Torrents Gorau

Mae'r platfform Torrents Gorau yn ofod i lawrlwytho ffilmiau, cyfresi, rhaglenni dogfen, gemau, fideos cerddoriaeth, MP3s, chwaraeon, rhaglennu cyffredinol a mwy. Mae'n un o'r pyrth mwyaf cyflawn lle gallwch ddod o hyd i bron popeth rydych chi ei eisiau.

Yn y prif borth gallwch weld cyfres o hysbysfyrddau lle dangosir y ffilmiau mwyaf diweddar. Mae'r dudalen wedi'i chynllunio'n dda iawn, sy'n golygu y gellir dod o hyd i bob categori yn hawdd. Nid oes ond angen dechrau lawrlwytho i weld y segmentau o: ffilmiau, cyfresi, ffilmiau HD, rhaglenni dogfen a mwy. Mae pob un wedi'i gofrestru gyda dyddiad ac amser, sy'n cynrychioli'r data pan fydd yn cael ei lwytho ar y platfform.

Gyda mwy na 57 torrents i gyd, yn barod i'w lawrlwytho, yw un o'r tudalennau sydd â'r mwyaf o gynnwys. Gellir dod o hyd iddo o'r ffilmiau mwyaf clasurol, fel y rhai a wyliwyd fwyaf ar hyn o bryd. Yn y rhan dde uchaf dangosir blwch chwilio, rhag ofn eich bod am ddod o hyd i ffilm benodol.

Ewch i'r Torrents Gorau.

Tri amgen: LimeTorrents

cenllifau calch

Mae Lime Torrents yn un arall o'r pyrth poblogaidd oherwydd ei fod yn eang, yn amlbwrpas ac yn gyflawn. Wrth edrych ar y platfform mae'n debyg iawn i beiriant chwilio Google, sy'n adlewyrchu ymddangosiad syml a heb gymaint o ddelweddau, fel y mwyafrif sy'n rhan o'r urdd.

Mae blwch mawr yn cael ei arddangos ble i chwilio, yn ôl enw, y ffilm neu'r gyfres rydych chi am ei gweld. Un o fanteision y dudalen hon yw, pan ysgrifennwch yr enw, eich bod yn cael cyfle i chwilio'n fwy cylchrannog a dewis: ffilmiau, cyfresi teledu, cerddoriaeth, anime, cynnwys oedolion a gemau fideo.

Ynddo gallwch lawrlwytho unrhyw un o'r rhain neu, dim ond ei adael ar "bopeth" - sy'n golygu "popeth" wrth ei gyfieithu i'r Sbaeneg- a bydd y platfform yn gwneud chwiliad cyffredinol am y rhai a ddisgrifiwyd yn flaenorol.

Mae'n ddilys yn ychwanegu ei fod yn cael ei ystyried yn un o'r llwyfannau mwyaf diogel i'w lawrlwytho. Er bod ei ryngwyneb yn Saesneg, mae llawer o'i gynnwys yn cael ei gyfieithu i'r Sbaeneg.

Ewch i Lime Torrents

Pedwar amgen: Is Torrent

subtorrent

Rhestrir Sub Torrents fel dewis arall yn lle Newpct1 oherwydd ei bod yn wefan bwerus i lawrlwytho ffilmiau a chyfresi mewn munudau yn unig ac yn hollol ddiogel. Mae'r holl gynnwys sy'n cael ei lanlwytho i'r platfform yn cael ei gyfieithu i Castilian a Sbaeneg Lladin; sy'n golygu bod gan bob cynulleidfa sy'n siarad Sbaeneg le gwarantedig ar y porth hwn.

O ran yr is-deitlau, mae'r platfform yn dileu'r broblem o chwilio amdanynt yn ychwanegol, fel y Torrent arall. Mae is-deitlau wedi'u cynnwys yn y ffilm nodwedd. Yn weledol, mae'r porth yn ddeniadol. Gyda lliwiau cyferbyniol, gellir gweld premières pwysicaf diwydiannau mawr fel Netflix, HBO neu Disney Plus.

Mae wedi'i segmentu'n dda iawn gyda: cyfresi newydd, cyfresi argymelledig, premieres, rhaglenni dogfen HD a llawer mwy.

Ewch i Sub Torrent.

Pa un o'r platfformau hyn ydych chi'n eu hoffi fwyaf?

A %d blogueros les gusta esto: