Y dewisiadau amgen gorau i MejorTorrent

Heddiw does dim amheuaeth bod pobl yn gwneud y gorau o dechnoleg a'r Rhyngrwyd ac yn gwneud y gorau ohonyn nhw. Mae hyn wedi achosi iddynt newid eu ffordd o fyw a hyd yn oed y ffordd y maent yn difyrru eu hunain. Felly, mae'r gwefannau yn cynnig y gwasanaeth o lawrlwytho ffeiliau Torrent, a thrwy hynny ddod Cenllif Gorau yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd.

 

Fodd bynnag, yn Sbaen cafodd y platfform hwn ei rwystro am dorri hawlfraint. Am y rheswm hwn, mae defnyddwyr wedi gorfod chwilio am ddewisiadau amgen newydd iddo er mwyn parhau i lawrlwytho'r cynnwys a ddymunir ar eu pc. Mae'r we yn llawn opsiynau sy'n gweithio'n dda iawn, gan gynnwys rhai sy'n union gopïau.

Dewisiadau amgen gorau i BestTorrent yn 2020

Cenllif Gorau

Yn gyffredinol, mae'r llwyfannau hyn yn gweithio trwy ddolenni drych sy'n dod o hyd i'r ffeil ar weinydd arall. Mae cysylltiadau yn aml i lawr neu wedi'u difrodi oherwydd bod cyfraith Sbaen wedi'i chynnig i rwystro a chosbi safleoedd môr-ladron. Os oeddech chi'n ddefnyddiwr BetterTorrent ar gyfer lawrlwytho ffilmiau, cerddoriaeth neu rhaglenni peidiwch â phoeni, mae gennym restr o'r dewisiadau amgen gorau.

Cenllif Gorau1

Cenllif Gorau 1

Yn gyntaf oll rydyn ni'n dod â dewis arall yn lle Better Torrent o'r enw Cenllif Gorau1 Rhyfedd na? Yn y bôn, mae'n union gopi o'r fersiwn gyntaf hon. Fel y soniasom yn gynharach, caeodd cyfiawnder Sbaen y gwreiddiol ac, felly, crëwyd y clôn hwn.

 

Mae'r ddau yn wahanol yn bennaf oherwydd yr addasiad bach yn eu parth. Gan gyfeirio at rhyngwyneb ac mae'r cynnwys a gynigir yn aros yr un peth yn union. Dylid nodi bod gweithrediad hyn yn rhagorol ac yn syml iawn. Yn ogystal, mae'r llyfrgell yn cael ei diweddaru'n aml, felly ni fyddwch yn colli allan ar unrhyw beth.

Ewch i BestTorrent1.

EliteTorrent

EliteTorrent BestTorrent

Fel BetterTorrent, mae'r dewis arall hwn o EliteTorrent mae wedi dioddef canlyniadau cosbau a gwarchaeau Sbaen. Fodd bynnag, ar hyn o bryd yn dal i weithio o dan barth arall oherwydd bod ei weinyddwyr yn gweithio i osgoi cau'n rhannol. Yn y bôn, mae'r wefan hon yn cynnig catalog o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen i'w defnyddwyr.

 

Daw'r cynnwys clyweledol a gynigir mewn iaith Sbaeneg neu gydag isdeitlau. Yn ogystal, mae ganddo ansawdd fideo rhagorol. Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi bod mynediad i'r wefan hon hollol rhad ac am ddim. Gellir gweld y cynnwys ar-lein trwy ddolenni neu drwy lawrlwythiadau a gynhelir ar y Torrent. Ychwanegiad o'i blaid yw bod ganddo bolisi gwrth-ad.

Ewch i EliteTorrent.

DivxTotal

DivxTotal

Gelwir ein trydydd dewis arall i BestTorrent DivxTotal ac fel y lleill mae wedi wynebu cyfiawnder Sbaen. Cyhuddwyd y wefan o fod yn ofod hacio a bu’n rhaid iddi gau i lawr am gyfnod. Mae gan hwn a catalog helaeth ac amrywiol sy'n cynnwys y canlynol: ffilmiau, cyfresi, cartwnau, rhaglenni, meddalwedd, cymwysiadau symudol a llawer mwy.

 

Mae ei amrywiaeth fawr yn ei gwneud yn un o'r opsiynau gorau ac yn un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf. Yno fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich cyfrifiadur, llechen a hyd yn oed ffôn symudol. Heddiw, mae'n gweithio diolch i newidiadau parth cyson. Ar y llaw arall, nid yw popeth yn berffaith, ers hynny hysbysebu sy'n eithaf annifyr.

Ewch i DivxTotal.

uTorrent

uTorrent BestTorrent

Y tro hwn rydyn ni'n dod â dewis arall i chi yn lle Better Torrent o'r enw uTorrent, ond nid yw'n dudalen we. Hwn yw lawrlwythwr ar gyfer cleientiaid BitTorrent sy'n defnyddio'r rhwydwaith P2 P. Y prif nodwedd yw ei fod yn defnyddio ychydig o adnoddau cyfrifiadurol wrth iddo redeg.

 

Fodd bynnag, mae uTorrent yn cynnig yr un gwasanaethau â'r dewisiadau amgen eraill. Ynddo gallwch lawrlwytho ffeiliau a ffeiliau cenllif, megis: cerddoriaeth, cyfresi, ffilmiau, llyfrau, gemau a llawer mwy. Mae ei weithrediad yn hawdd ac yn syml, felly nid oes raid i chi boeni.

Ewch i uTorrent.

Y Bae Môr-ladron

Môr-leidr Elitetorrent

Actualmente, Y Bae Môr-ladron Mae'n ddewis arall arall y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar Rhyngrwyd MejorTorrent. Mae gan y wefan lawrlwytho hon amrywiaeth eang o ffilmiau a chyfresi o bob genre. Yn ogystal â hyn, mae ganddo restr o albymau gan artistiaid enwocaf y cyfnod diweddar.

 

Mae ganddo hefyd adran sy'n ymroddedig i raglenni cydnaws ar gyfer Windows a Mac. Am y rheswm hwn, mae wedi'i leoli fel platfform amrywiol ac effeithlon. Yn gyffredinol, mae popeth yn mynd yn dda gyda'r we tan y ffordd i'w gyrchu, gan fod yn rhaid i weinyddwyr greu dolenni wedi'u hadlewyrchu i ddal ati i weithio.

Ewch i The Pirate Bay.

Kickass Torrents

Kickass Torrents

Fel y soniasom o'r blaen, mae yna ddewisiadau amgen eraill i MejorTorrent fel Kickass Torrents. Peidiodd y platfform hwn â bod ar waith am bron i ddwy flynedd. Fodd bynnag, eleni roedd yn newyddion eto.

Ei grewyr a'i weinyddwyr agor gwefan newydd, ond cadw'r olwg wreiddiol. Ar hyn o bryd mae ganddo safle da iawn ymhlith defnyddwyr yn Sbaen. Felly, mae disgwyl y bydd yn dod yn un o'r safleoedd lawrlwytho a ffefrir ledled y byd yn ystod y misoedd nesaf.

Mae gan y dudalen Rhyngrwyd sawl categori sy'n casglu unrhyw fath o ffeil. Y rhai mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd yw'r canlynol: lawrlwytho ffilmiau, sioeau teledu, meddalwedd, gemau a cherddoriaeth.

Ewch i Kickass Torrents

Torrentz2

Torrentz2

Yn olaf, rydym yn eich cyflwyno i Torrentz2 sef yr unig un sydd hyd yn hyn yn gweithredu heb unrhyw anghyfleustra. Ar y wefan hon, mae ffeiliau mewn tagiau mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r platfform yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd ag amryw o opsiynau o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yno yn y canlyniadau fe welwch y maint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho am ddim.

Ewch i Torrentz2

I gloi, nid oes raid i chi boeni am yr anghyfleustra sy'n bodoli i gael mynediad i MejorTorrent oherwydd mae sawl dewis arall y gallwch eu defnyddio heb broblemau.

A %d blogueros les gusta esto: