Ble i weld Fformiwla 1 yn fyw ac am ddim

La Fformiwla 1 mae'n un o'r chwaraeon sy'n denu miliynau o bobl i'w draciau ym mhob cystadleuaeth. Mae rasio cyflym yn hynod enwog yn y byd, ond am Ewrop maent yn cynrychioli mwy na chystadlaethau yn unig. Sbaen Mae ganddo rai o'r cylchedau pwysicaf ar y cyfandir ac maen nhw bob amser yn dathlu rhai heriau ar eu traciau.

Dyma un o'r prif resymau pam mae'r gynulleidfa ar gyfer chwaraeon eithafol mor uchel. Mae yna filoedd sydd eisiau, ond yn methu â mynychu twrnameintiau corfforol, felly maen nhw'n ceisio eu gweld nhw'n llawn in vivo ar-lein. Mae yna lawer o opsiynau i weld y cystadlaethau ar gyfer llwyfannau taledig sy'n gwarantu datblygiad cyflawn yr yrfa gyfan.

Fodd bynnag, mae'r Rhyngrwyd hefyd yn cynnig cyfle i darllediad byw, yn fyw ac yn llwyr i mewn Español am ddim. I gwybod ble i wylio rasys Fformiwla 1 am ddim 2020.

Sut i wylio Fformiwla 1 yn fyw ac yn hollol rhad ac am ddim?

Mae gwylio Fformiwla 1 am ddim yn mynd yn fwy a mwy cymhleth ers i rai brandiau brynu'r darllediadau byw ac, er mwyn eu gwylio'n fyw mae'n rhaid talu am danysgrifiad. Fodd bynnag, ar y Rhyngrwyd mae'n haws dod o hyd i'r un cynnwys, ond heb dalu dim.

Yn dibynnu ar y ddyfais lle rydych chi: teledu clyfar, symudol neu gyfrifiadur bydd gennych un neu ddau o opsiynau i weld y rasys ar-lein, yn fyw ac am ddim.

Un amgen: Ffrydiau Am Ddim yn Fyw

Ffrydiau Am Ddim yn Fyw

Y dudalen we Ffrydiau byw yw un o'r prif opsiynau i wylio pob ras Fformiwla 1 ar-lein, yn fyw ac am ddim. Mae'n blatfform sy'n ymroddedig i rannu cynnwys sy'n gysylltiedig â chwaraeon yn ei holl fersiynau. Mae'r porth yn hynod ddeniadol; mae'n ddeinamig ac yn reddfol i'r defnyddiwr.

Wrth fynd i mewn fe welwch fwydlen fach lle gallwch weld y Chwaraeon arall mae hynny i'w weld o'r platfform hwn. Gyda blwch canolog mae'r sianel yn cael ei darlledu'n fyw Chwaraeon Sky F1. Yng nghornel chwith y dudalen gallwch weld yr holl sianeli chwaraeon sy'n cael eu trosglwyddo ar y platfform:

  • ESPN.
  • Newyddion Sky.
  • CNN.
  • Newyddion FOX.
  • Newyddion y BBC.
  • ABC Newyddion.
  • Ac roedd dwsin yn fwy o sianeli yn ymwneud â chwaraeon yn gyffredinol.

Pan fyddwch chi'n agor y sianeli fe welwch fod gennych chi dri neu bedwar opsiwn i'w gwylio yn Ffrydio. Bydd y cyntaf bob amser yn darlledu rasys Lloegr. Gallwch geisio gyda gweddill yr opsiynau i weld popeth rydych chi ei eisiau.

Ewch i Free Streams Live.

Dau amgen: Wiseplay

doethineb

Wiseplay yn cais sydd ar gael ar gyfer systemau Android. Mae'n ap sy'n gwasanaethu fel porth i weld unrhyw fath o gynnwys trwy ychwanegu cyfres o restrau chwarae. Gallwch gynnwys rhestrau o ffilmiau, cyfresi, hyd yn oed sianeli chwaraeon ac eraill.

Rhannwch gynnwys yn Ffrydio a byw yn hollol rhad ac am ddim. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am y cais, sut i ychwanegu rhestrau a chael rhestrau i weld F1, gallwch chi nodi hyn cyswllt.

Dadlwythwch Wiseplay.

Tri amgen: Cais am Android Ffrwd Ace

Ffrwd Ace

Fel swyddogaeth Wiseplay debyg iawn gyda'r unig wahaniaeth yw, yn lle rhestrau, bod y cynnwys yn cael ei werthfawrogi o'r un platfform. Mae hynny'n golygu y gallwch ddod o hyd i'r holl raglenni am Fformiwla 1 heb hysbysebu nac ymyrraeth.

Mae hwn yn gymhwysiad a ddefnyddir yn helaeth iawn yn ddiweddar, yn enwedig i gariadon gwylio chwaraeon byw fel pêl-droed, pêl-fasged neu F1. Gallwch hyd yn oed weld ailchwarae'r ras neu'r ornest; yn ogystal ag unrhyw fath arall o gynnwys fel ffilmiau neu gyfresi.

Mae poblogrwydd y cymhwysiad yn deillio o ba mor hawdd yw ei lawrlwytho, ei ddefnyddio a rhyngweithio ag ef. Mae'n ddelfrydol ar gyfer casglu a gwylio unrhyw fath o gynnwys ac mae ansawdd y ddelwedd heb ei ail.

Dadlwythwch Ace Stream.

Pedwar amgen: VLC

Dadlwythwch VLC

Mae VLC yn gymhwysiad lle gellir chwarae gwahanol fathau o gynnwys. Ynddo gallwch weld o ffilmiau clasurol, cyfresi enwocaf a rhaglenni chwaraeon. Pêl-droed, pêl-fasged ac wrth gwrs, rasio Fformiwla 1.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw lawrlwytho'r cais a dod o hyd i'r rhestrau cywir. Yn y sianeli sy'n addas ar gyfer y platfform mae Movistar, sianel Fformiwla 1 lle gallwch chi weld yr holl raglenni ar rasys cyflymder yn unig.

I wneud hyn, rydym yn awgrymu eich bod yn chwilio am eich hoff restrau IPTV a'u chwarae ar y platfform.

Dadlwythwch VLC.

Dewisiadau amgen eraill i weld Fformiwla 1 ar-lein ac yn fyw

Mae'n anodd iawn gwylio cystadlaethau Fformiwla 1 ar-lein ac am ddim; er nad yw cafeatau penodol, fel y'u cyflwynir uchod, bob amser yn weithredol. Gellir torri'r darllediad i ffwrdd a gall hysbysebu ddod yn broblem. Dyna pam, rydym am ddangos mathau eraill o ddewisiadau amgen i chi i wylio rasys ceir ar-lein, ond nid am ddim.

Movistar

movistar f1

Mae detholusrwydd y Fformiwla 1 en Sbaen Mae gan Movistar. Yn ei fersiwn Teledu Movistar Mae ganddo sianel gyda Rhaglennu 100% mewn gyrfaoedd chwaraeon a dadansoddwyr arbenigol yn yr ardal. Y ffordd hawsaf a mwyaf cyfreithiol o weld yr holl gynnwys sy'n gysylltiedig â'r pwnc yw trwy gaffael gwasanaeth y cwmni.

Er mwyn mwynhau hyn, mae angen talu am wasanaethau gosod ffibr optig Movistar ar linellau tir a theledu. Mae'n bosibl bod y cwmni'n cynnig pecyn i chi ei dalu gyda gostyngiadau; fodd bynnag, y gost safonol a delir am y gwasanaeth yw 75 ewro.

Liberty Media: F1 TV a F1 TV Access

F1 Teledu a Mynediad Teledu F1

Mae Liberty Media yn un arall o'r dulliau hanfodol y gallwch chi fwynhau rasys ceir tanysgrifio â nhw. Yn ogystal â hyn, maen nhw'n cynnig rhaglenni gyda chynnwys addysgiadol am y gamp, dadansoddi a llawer mwy.

Mae gan y platfform sawl iaith fel Sbaeneg, Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg. Mae ganddo GPS i ddilyn y ceir o fewn y gylched, mae ganddo fap, mwy nag 20 o gamerâu, gan gynnwys y gyrwyr i benderfynu pa un rydych chi am ei weld. Mae hwn yn brofiad eithaf rhyfeddol. Felly, nid yn unig ydych chi'n gweld y gystadleuaeth, ond y platfform sy'n gyfrifol am wneud i chi deimlo'n rhan ohoni.

Cymhwyso Teledu F1 y F1 Mynediad maent ar gael ym mhob fformat. Gellir ei ddefnyddio ar-lein, ond gellir ei lawrlwytho hefyd o siopau app fel Google Play, Apple TV, yr App Store, a mwy. Mae tanysgrifio yn hanfodol i fwynhau'r rasys a'r rhaglenni dadansoddi chwaraeon.

Mae cost y tanysgrifiad yn amrywio o chwech i naw ewro y mis.

Dadlwythwch deledu F1  y F1 Mynediad.

Ydych chi'n gwybod am unrhyw ffordd arall o weld Fformiwla 1 yn fyw, yn uniongyrchol ac yn hollol rhad ac am ddim?

A %d blogueros les gusta esto: