Rhestrau Wiseplay wedi'u Diweddaru Gorau 2020

Wiseplay Mae'n blatfform digidol sy'n eich galluogi i weld cynnwys amlgyfrwng. Ynddo gallwch atgynhyrchu unrhyw fath o gynnwys sydd o ddiddordeb ym mhob pwnc: mae'n mynd deportes, hyd yn oed adloniant, TV a sinema. Fe'i cynlluniwyd i weddu i bob chwaeth, o gynnwys teuluol, i oedolion a llawer mwy.

Er mwyn cael mynediad at Wiseplay mae'n angenrheidiol llwytho i lawr y cais yn y fersiwn a ddymunir. Mae ar gael ar gyfer pob dyfais: Android, IOS, Windows a MAC. Sy'n golygu y gellir ei fwynhau o'r fersiynau symudol i'r fformat bwrdd gwaith. Yn y rhain gallwch weld cynnwys trwy ffrydio.

Pan fyddwch yn lawrlwytho'r cais byddwch yn sylwi nad oes unrhyw gynnwys ynddo. Er mwyn mwynhau'r rhaglennu, mae angen prynu'r yn barod. Gall hyn fod yn anfantais i lawer, ond yn fantais i'r rhai sydd am gystadlu a gweld cynnwys eu diddordeb yn unig. Yn yr achos hwnnw, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi beth yw'r rhestrau wedi'u diweddaru orau ar gyfer platfform.

Sut i ychwanegu rhestr wedi'i diweddaru at Wiseplay ar gyfer y 2020 hwn?

Mae rhestri chwarae Wiseplay yn cael eu lawrlwytho yn seiliedig ar y genre neu'r cynnwys rydych chi am ei chwarae. Fel y soniasom o'r blaen, mae'n bosibl prynu chwaraeon, ffilmiau, sioeau teledu a mwy. Er nad yw'r rhestrau hyn yn y rhaglen, mae'n hawdd iawn eu cael ar y Rhyngrwyd.

Dewis arall diddorol i Wiseplay yw ei fod yn blatfform sydd yn gweithio gyda neu heb gysylltiad rhyngrwyd. Felly gallwch hefyd ychwanegu'r rhestrau trwy sgan o Cod QR.

i ychwanegu rhestr i'r platfform o URL, nid oes ond angen dilyn y camau hyn:

  1. Agorwch y cymhwysiad yn y fformat a ddymunir: symudol neu o'r cyfrifiadur.
  2. Cliciwch ar yr opsiwn "+" a geir yn rhan dde isaf y cais.
  3. Ewch i'r segment "Ychwanegu rhestr o URL".
  4. Gludwch yr URL a ddymunir i'r peiriant chwilio.
  5. Cliciwch ar «OK».
  6. Dyna i gyd! Nawr gallwch chi fwynhau'r rhaglennu ychwanegol.

Os gwnaethoch gwblhau'r holl gamau hyn yn gywir, mae'n debygol iawn na fyddwch chi'n cael problemau. Mae'r platfform yn gyffredinol yn gweithio'n iawn ac yn taflu yn unig gwall ddwywaith: pan gafodd y rhestr ei dileu a phryd nad yw'n gyfredol.

Y ffordd i wirio bod rhestr yn gywir yw trwy gopïo'r URL ym mheiriant chwilio Google ac nid yw'r rhestr yn dychwelyd y data sylfaenol: enw, awdur, delwedd, cyfres a mwy, mae'n golygu nad yw'n gweithio. Pan fydd y gwrthwyneb yn digwydd, mae'n golygu ei fod mewn cyflwr perffaith.

Mwynhewch y digwyddiadau chwaraeon gorau ar Wiseplay

Un o'r prif beiriannau chwilio i'w weld ar y platfform yw chwaraeon. Mae Sbaenwyr yn gefnogwyr chwaraeon a digwyddiadau gwych pob un ohonyn nhw. Dyna pam, mae'r prif dwrnameintiau ymhlith y rhestrau.

Rhestrau chwarae pêl-droed

futbol

Nid yw'n gyfrinach i unrhyw un bod yr angerdd am bêl-droed yn Sbaen wedi'i gario o'i enedigaeth. Dyna pam mai un o'r rhestrau y gofynnir amdani fwyaf yw'r rhai sy'n gysylltiedig â phleidiau cenedlaethol ac Ewropeaidd. O gysur eich ffôn symudol neu'ch cyfrifiadur byddwch yn gallu gweld y gemau pwysicaf.

I weld gemau adran Sbaen, yn ogystal â'r gwahanol dwrnameintiau cenedlaethol ac Ewropeaidd, rydyn ni'n gadael yr URLau hyn ar gael.

Pêl-droed Sbaen

Pêl-droed Ewrop

Rhestrau gwaith F1 (Fformiwla 1)

F1

Mae Fformiwla 1 (F1) yn un arall o'r rhestrau mwyaf poblogaidd gan Sbaenwyr ar Wiseplay. Mae'r digwyddiad chwaraeon hwn yn denu llygaid miloedd o bobl leol bob penwythnos o gystadlu. Mae F1 yn ddigwyddiad sy'n dwyn ynghyd y gyrwyr gorau ar y cylchedau pwysicaf yn y wlad. I weld y rasys gallwch fynd yn uniongyrchol i'r dolenni hyn.

Fformiwla 1.

Fformiwla 1 - Opsiwn 2.

Fformiwla 1 - Opsiwn 3.

Pêl-fasged a rhestr ddyletswyddau NBA

NBA

Pêl-fasged yw un arall o'r chwaraeon mwyaf poblogaidd ar y platfform. Er nad yw'n ymwneud cymaint â bywyd bob dydd, fel sy'n wir gyda phêl-droed, ar ddyddiadau arbennig fel pencampwriaethau rhanbarthol a byd-eang. Yn Sbaen y rhai sy'n cael eu gwylio fwyaf yw'r cynghreiriau Ewropeaidd, yn enwedig y rowndiau terfynol a Play Off yr NBA.

I fwynhau'r digwyddiadau chwaraeon hyn o bwysigrwydd byd-eang, gallwch gyrchu'r dolenni hyn:

NBA - opsiwn 1.

NBA - opsiwn 2.

Pêl-fasged.

Euroleague.

Mwynhewch ffilmiau, cyfresi a sioe deledu gan Wiseplay

Un o fanteision y platfform yw y gallwch chi fwynhau bron unrhyw fath o gynnwys am ddim. Hefyd, gallwch chi chwarae ac ailchwarae ffilmiau a sioeau byw. Cyfrif, yn ychwanegol at hyn i gyd, gydag ystod eang o gyfresi, ffilmiau, sioeau teledu. Ffilmiau hyd yn oed mewn premiere.

Mae'r rhaglenni gorau gan Netflix, HBO, Disney Plus a mwy ar y platfform. Nid oes ond angen cael mynediad at y dolenni sy'n agor y drysau i'r byd hwn o deledu, sinema a chelf weledol.

Rhestr Ffilmiau

película

Os ydych chi yma oherwydd eich bod chi'n hoffi mwynhau ffilmiau prynhawn, i wylio'r ffilmiau sinematograffig gorau o'r soffa neu yn syml i ddifyrru'ch hun gyda stori glyweledol dda, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Gellir gweld y ffilmiau sydd wedi'u gorlethu fwyaf gan y gynulleidfa a hyd yn oed y datganiadau mwyaf disgwyliedig ar Wiseplay.

 Ffilmiau 2020.

Ffilmiau 2017 - 2018 a 2019.

Sinema gyfredol.

 

Cyfres

cyfres

Mae cyfres, ar y llaw arall, yn ffordd wahanol o edmygu cynhyrchu clyweledol. Ers dyfodiad Netflix, mae gan y gyfres ffyniant mawr oherwydd eu bod wedi treiddio mwy yn y boblogaeth. Mae arbenigwyr yn credu, yn wahanol i ffilm, bod gan gyfres gyfle i ddatblygu stori yn well, ymchwilio i bobl, a rhoi taith hudolus i wylwyr.

Mae yna straeon na ellir eu lleihau i awr neu ddwy o ffilm, felly, mae cyfresi mewn gofod sylfaenol. Mae llawer ohonyn nhw'n dod yn straeon cyfareddol sy'n gwneud i wylwyr syrthio mewn cariad, i'r pwynt o ofyn am dymhorau newydd. Dyna pam, os ydych chi am farathon gyda'r straeon gorau, dyma rai dolenni:

Cyfres.

Cyfres newydd.

Cyfres TOP.

Cyfres plws.

Cyfres marathon 24 awr.

rhaglen teledu

rhaglen teledu

Ar y llaw arall, mae rhaglenni teledu yn dal i fod yn ffefrynnau grwpiau teulu am hwyl. Mae rhaglenni teledu Sbaeneg yn dwyn ynghyd grŵp mawr o bobl, nid yn unig o'r wlad, ond hefyd o'r cyfandir Sbaeneg ei hiaith. Os ydych chi'n un o gariadon teledu Sbaenaidd, gallwch gael y ddolen yma:

Rhaglen teledu.

Pa un o'r holl opsiynau yma yw eich hoff un?

A %d blogueros les gusta esto: