Y tudalennau amgen gorau i EpubLibre

Darllen yw un o'r gweithgareddau mwyaf cyfoethog sydd yna. Mae'n ehangu'r diwylliant cyffredinol, yn meithrin maen prawf wedi'i resymu'n well, yn ehangu nifer y geiriau hysbys ac yn helpu yn y broses o ysgrifennu a chreadigrwydd. Mae, heb amheuaeth, yn un o'r nwydau mwyaf, ffurf ar gelf lle mae geiriau'n cael eu cysoni i adrodd stori.

Mae cymuned darllenwyr y byd yn anghynesu. Er bod fideos wedi'u gosod uwchben llyfrau, mae'r Rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol yn cynnig ffyrdd eraill o ddarllen. EpubFree yw un o'r llwyfannau mwyaf poblogaidd yn y byd am ei aruthrol catalog casgliadau.

Ers 2019 ac yn ystod tudalen EpubLibre mae wedi gostwng ac mae'r 2020 hwn wedi bod yr un peth. Ar hyn o bryd ddim yn gweithio ac nid ydym yn gwybod a fydd yn ailgychwyn eto. Dyna pam, mae llawer o'r darllenwyr a dreuliodd oriau yn y ceisiadau, yn ceisio dewisiadau amgen i EpubLibre i barhau â'ch testunau.

Y dewisiadau amgen gorau i EpubFree ar gyfer darllen gartref

Porth gwe yw EpubLibre lle rhannwyd llyfrau, cylchgronau a chomics am ddim ar y Rhyngrwyd. Mae'n cynnig catalog mawr o opsiynau i flasu'r holl genres llenyddol sy'n bodoli. Fodd bynnag, am resymau cyfreithlondeb, cwympodd y platfform.

Mae darllenwyr eisiau bwyd am fwy yn dod o hyd i amrywiaeth eang o opsiynau ar-lein. Er bod EpubLibre yn blatfform cyflawn iawn, nid hwn yw'r unig un â gwasanaeth o'r fath ar y Rhyngrwyd. Os oeddech chi eisiau gwybod mwy o straeon, dyma ni yn cyflwyno cyfres o tudalennau sy'n gweithredu fel dewis arall yn lle EpubLibre.

Mae'n bwysig nodi nad yw'r drefn y darganfyddir y pyrth hyn yn berthnasol.

Un amgen: EspaeBook

EspaeBook

Diolch i'w weithiau llenyddol gwych, mae EspaeBook wedi sefyll allan yn y farchnad. Mae'r dudalen yn hawdd iawn i'w defnyddio, fodd bynnag, er mwyn lawrlwytho llyfrau mae angen cofrestru a chreu sesiwn. Ond ynddo gallwch ddod o hyd i bron unrhyw fath o lyfr.

Mae ganddo strwythur a dyluniad eithaf syml, sy'n eich galluogi i chwilio a hidlo'r cynnwys yn hawdd iawn. Ym mhrif ardal y platfform gallwch weld y roedd y mwyafrif yn darllen llyfrau'r dydd; sy'n cael eu lledaenu yn safleoedd y mwyaf darllenadwy o'r wythnos, y mis ac erbyn degawdau. Mae hynny'n golygu, os nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau, yma maen nhw'n gadael trywydd pwysig iawn o'r llyfrau sy'n tueddu i chi.

Ewch i EspaeBook.

Dau amgen: Wikisource

Wikisource

Gyda llwyfan tebyg i'r Wikipedia enwog, Wikisource yw un o'r pyrth pwysicaf i chwilio a lawrlwytho llyfrau ar y we. Yn fwy na 115 mil 212 o destunau yn Sbaeneg, wedi'i leoli fel un o'r mwyaf.

Yn rhan ganolog y platfform mae opsiwn i chwilio am y llyfrau a ddymunir. Gallwch ysgrifennu'r enw yn y prif beiriant chwilio neu, hidlo yn ôl genre, gwlad yr awdur ac yn ôl oes. Ar yr ochr dde mae blwch bach arall gydag enwau a dolenni lawrlwytho'r llyfrau a lanlwythwyd i'r we yn ddiweddar.

Gallwch chi newid yr iaith, chwilio am lyfrau hanesyddol neu grefyddol gyda chyfraniadau pwysig i ddiwylliant ac ymchwil. Dewis gwych o'r platfform hwn yw'r darllen ar hap. Dyna'r un, pan nad ydych chi'n gwybod pa lyfr i'w ddarllen, rydych chi'n clicio ar yr opsiwn a bydd yn dangos testun. Mae gennych gyfle i'w lawrlwytho neu fynd am un arall.

Ewch i Wikisource.

Tri amgen: Lectulandia 

Darlith Amgen

Mae Lectulandia yn un arall o'r pyrth enwocaf diolch i'r nifer anfeidrol o lyfrau sydd i'w cael ynddo. Ar y brif sgrin gallwch ddod o hyd i adran fawr o'r enw y newyddion diweddaraf, lle mae'r llyfrau olaf i'w llwytho i fyny yn gorffwys.

Yn y rhan uchaf dangosir bod peiriant chwilio yn dod o hyd i'r llyfr o'ch diddordeb yn hawdd. Mae hwn wedi dod yn un o'r dewisiadau amgen pwysicaf i EpubLibre. Fodd bynnag, weithiau mae gan y platfform yr un dynged â'r dewis arall. Felly, nawr ar y Rhyngrwyd dim ond fel y gallwch chi ei gael Lectulandia2.org.

Mae'r platfform hwn yn gystadleuol oherwydd nid oes angen gosod cymhwysiad arall i ddarllen y llyfrau, ac nid oes angen tanysgrifiad arno i brynu unrhyw un ohonynt.

Ewch i Lectulandia.

Pedwar amgen: Le Libros Online

llyfrau

Mae lawrlwythiadau syml ac am ddim yn Le Libros. Nid oes angen i chi gofrestru i'w ddefnyddio, na gadael manylion eich cerdyn credyd i gael mynediad i'r testunau. Mae'n rhaid i chi fynd i mewn a mwynhau'ch mwy na chwe mil o lyfrau yn ei fersiwn ddigidol.

Mae'r dudalen yn caniatáu i'r defnyddiwr ddarllen ar-lein, nid oes angen ei lawrlwytho i gael mynediad iddo, felly ni fydd eich ffôn symudol na'ch cyfrifiadur yn storio lle arno. Ond os ydych chi'n un o'r rhai sy'n well ganddo gasglu dogfennau, gellir eu prynu mewn fformatau PDF, EPUB a MOVI.

Ewch i lyfrau Le.

Pump amgen: BuBok

BuBok

Mae Bubok yn llwyfan i ddarllen a rhannu cynnwys o safon. Mae ei restr anfesuradwy o lyfrau wedi'i chyfuno ag adran i uwchlwytho'ch ysgrifau eich hun. Mae hynny'n golygu y byddwch chi'n dod o hyd i destunau gan awduron gwych, llyfrau cofiadwy, ond hefyd rhai o'r defnyddwyr sy'n dyheu am gael eu darllen.

Mae'r holl lyfrau ar y platfform yn rhad ac am ddim. Nid oes angen tanysgrifio i'r porth i lawrlwytho cynnwys, ond os ydych chi am uwchlwytho rhywfaint, mae angen ychwanegu eich data a chreu cyfrif. Mae gwahanol fersiynau iaith o bob dogfen ar gael a gellir eu cyrchu mewn sawl fformat.

Ewch i BuBok.

Chwech amgen: Y Libroteca

llyfrgell

Mae'r Libroteca yn un arall o'r pyrth gwe gwych i ddarllen a lawrlwytho llyfrau ar y Rhyngrwyd. Gyda mwy na 56 mil o lyfrau, dogfennau a llyfrau sain i'w lawrlwytho, mae'n un o'r llwyfannau mwyaf cyflawn ar y farchnad.

Gallwch hidlo'ch chwiliad yn ôl ieithoedd, genres llenyddol, awduron a mwy. Gorau oll, maent yn cynnig lawrlwytho mewn gwahanol fformatau (EPUB, PDF, DOC, RFT, HTML neu TXT) fel y gall unrhyw un gael mynediad at bob un ohonynt heb gymhlethdod. Mae gennych yr opsiwn o ddarllen ar-lein neu lawrlwytho ar eich ffôn symudol neu gyfrifiadur.

I siaradwyr Sbaeneg mae hwn yn borth defnyddiol iawn gan fod y rhan fwyaf o'i lyfrau yn Sbaeneg, er nad yw hynny'n golygu bod ganddo nifer fawr yn Saesneg ac ieithoedd eraill.

Ewch i La Libroteca.

A %d blogueros les gusta esto: