Y dewisiadau amgen gorau i Megadede

Megadede ganwyd ar ôl diflaniad Pordade Plusdade oherwydd anghyfleustra cyfreithiol. Trosglwyddodd yr holl gynnwys mewn ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen i ddwylo'r platfform newydd hwn, a ddaeth yn gyflym yn un o'r ffefrynnau gan ddefnyddwyr.

Megadede yw un o'r tudalennau lle gallwch chi weld a lawrlwytho ffilmiau a chyfresi gorau'r flwyddyn; yn ogystal â chynnwys rhaglenni mwyaf poblogaidd y cewri Netflix, Premiwm FOX, HBO a llawer mwy. Oherwydd yr atgynyrchiadau hyn, mae porth cyfreithiol wedi cael ei effeithio gan faterion cyfreithiol sy'n atal ei barhad.

Mae llawer o'r defnyddwyr a fwynhaodd y ffilmiau a'r cyfresi hyn wedi edrych am ffyrdd i barhau â'u marathonau ar dudalennau eraill sy'n darparu'r un gwasanaeth. Dyna pam, os ydych chi'n chwilio am rai platfformau sy'n gwasanaethu fel dewis arall yn lle Megadade, dyma ni yn mynd i ddangos i chi.

Y dewisiadau amgen gorau i Megadede i wylio ffilmiau a chyfresi ar-lein

Daw Megadede oddi wrth ei ragflaenydd Pordede, a ddaeth yn ddiweddarach yn Plusdede ac sydd bellach yn Megadede. Ar y platfform hwn mae'n un o'r llwyfannau mwyaf cyflawn yn y diwydiant cyfan. Mae'r rhan fwyaf o'r ffilmiau a chyfresi pwysicaf y foment ynddo.

Ynddo gallwch weld yr holl gynnwys yn hollol rhad ac am ddim. Dyma'r fantais gyntaf, yn ogystal â'r teitlau a'r genres rhyfeddol sydd ar gael ynddo. I ddefnyddio'r rhaglen mae'n angenrheidiol llwytho i lawr y agor sesiwn. I lawrlwytho'r cais mae'n bwysig cael gafael ar y APK gohebydd. Ni ellir dod o hyd i'r app hon yn y siop app Android e IOS.

Mae'r cais yn hygyrch i PC a dyfeisiau symudol. I lawrlwytho ar y ffôn symudol rhaid i chi ganiatáu i gymwysiadau a dynnwyd o ffynonellau anhysbys ei gael gan Google. Yn yr achos hwnnw mae'n rhaid i chi alluogi:

  1. Ewch i leoliadau neu gyfluniadau.
  2. Galluogi lawrlwythiadau o ffynonellau neu ffynonellau anhysbys.

Mae hwn yn blatfform anhygoel, ond gan na allwn warantu y bydd yn parhau i fod yn weithredol am byth, dyma rai dewisiadau eraill rhag ofn eich bod am weld tudalennau eraill:

Un amgen: VidCorn

VidCorn

Heb os, VidCorn yw un o hoff lwyfannau defnyddwyr y Rhyngrwyd. Mae ganddo ryngwyneb deniadol, lle mae du ac oren yn cael eu cyfuno, sy'n wirioneddol drawiadol. Ar ben y platfform gallwch weld a bwydlen benodol i ddod o hyd i'r cynnwys a ddymunir: cyfresi, ffilmiau, rhestrau a phobl.

Yn israddol iddynt adael iddynt gael eu gweld pump o'r ffilmiau mwyaf rhagorol o'r foment ac, isod, adran fawr gyda'r ffilmiau a'r cyfresi yr edrychir arnynt fwyaf. Yno, gallwch ddod o hyd i premieres a hits o Amazon Prime, Disney, HBO a Netflix, i enwi rhai o gynhyrchwyr gwych ffrydio.

Er mwyn mwynhau buddion y porth hwn yn llawn, mae angen mynd i'r dde uchaf a gwiriwch i mewn. Ychwanegwch eich data a dechrau mwynhau'r holl ffilmiau a chyfresi.

Ewch i VidCorn.

Dau amgen: DixMax

Dixmax

Mae DixMax yn ddewis arall gwych i Megadede. Er mwyn ei ddefnyddio, mae angen i chi gofrestru a chreu sesiwn. Mae'r platfform yn dangos dau fath o ddefnydd: cofrestru a defnyddio ar-lein neu lawrlwytho ar ddyfeisiau sefydlog a symudol.

I gael mynediad ato, rhaid i chi gofrestru e-bost a chyfrinair i fwynhau ei gatalog eang o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen.

Ewch i DixMax.

Tri amgen: Amser PopCorn

Mae Amser PopCorn yn gymhwysiad anhygoel, o ran gwylio ffilmiau a chyfresi am ddim. Mae'n hollol gyflawn, amrywiol, deinamig a swyddogaethol. Mae ganddo gatalog eang o ffilmiau a chyfresi, mae'r mwyaf newydd, y mwyaf trawiadol yno.

Er bod Amser PopCorn yn cynrychioli platfform effeithiol, mae ganddo ddau anfantais y gellir eu datrys:

  1. Er mwyn mwynhau ei gynnwys, mae'n angenrheidiol llwytho i lawr y cais. Nid yw'n blatfform ar-lein, ond yn gymhwysiad sydd wedi'i gynllunio i ffitio unrhyw ddyfais: Android, Android TV, IOS, Windows, a MAC. Rydym yn argymell bod y gosodiad hwn yn cael ei wneud o'r wefan swyddogol. Byddwn yn ei adael isod.
  2. Mae'r holl gynnwys ar Amser PopCorn yn yn ei iaith wreiddiol. Ychydig iawn o ffilmiau a chyfresi sydd â chyfieithiad. Mae'r mwyafrif yn eu hiaith wreiddiol ac, ar y mwyaf, yn Saesneg. Fodd bynnag, mae'r platfform yn caniatáu isdeitlau yn Sbaeneg i'r cyhoedd sy'n siarad Sbaeneg.

Dadlwythwch PopCorn amser.

Pedwar amgen: Repelis Plus

RepelisPlus

Porth gwe deniadol Repelis Plus ac mae ei ystod eang o ffilmiau, cyfresi ac animeiddiadau yn ei osod fel un o'r hoff dudalennau i weld cynnwys clyweledol. Yn wahanol i'r cymwysiadau blaenorol, Repelis nid oes angen tanysgrifiad arnoch i fwynhau'r cynnwys.

Diolch i ba mor hawdd yw dod o hyd i ffilmiau neu gyfresi, mae'n un o'r rhai yr ymwelir â hi fwyaf. I weld un o'r ffilmiau, mae'n rhaid i chi chwilio amdani, cliciwch ar "gwyliwch nawr" a bydd y ddolen wedi'i gwirio y gallwch chi fwynhau'r ffilm yn cael ei harddangos. Yn ogystal â hyn, mae hefyd yn caniatáu opsiwn i lawrlwytho'r ffilm neu'r gyfres a ddymunir.

Ewch i Repelis Plus.

Pump amgen: Cliver

Cliver

Gyda mwy na phum mil o ffilmiau, rhaglenni dogfen a chyfresi, mae Cliver wedi'i gymhwyso fel un o'r rhai mwyaf poblogaidd fel dewis arall. Hyn i gyd diolch i'w ystod eang o ffilmiau. Mae gan y dudalen adran "premieres", lle bydd y ffilmiau nodwedd mwyaf diweddar yn cael eu postio. Y rhai sy'n edrych fwyaf ac yn tueddu. Hyn i gyd er mwyn hwyluso'r profiad o'r platfform.

Gallwch chwilio am ffilm yn ôl ei genre, blwyddyn ei rhyddhau, neu ei henw. Yn y modd hwn, mae gan y defnyddiwr gyfle i ddod o hyd i'r ffilm a ddymunir heb gymaint o gymhlethdodau.

Ewch i Cliver.

Chwech amgen: Pelispedia

Pelispedia

Pelispedia yw un o'r llwyfannau sydd wedi bod ar y Rhyngrwyd hiraf. Mae'n un o'r cyntaf i ymddangos gyda'r math hwn o gynnwys. Yn ogystal â hyn, mae'n cael ei ddiweddaru'n gyson, o ddydd i ddydd mae'n cynnwys y lleiniau yr edrychir arnynt fwyaf ar y gwahanol lwyfannau.

Mae'r rhyngwyneb yn syml, yn hawdd ar y llygad ac yn hawdd ei ddefnyddio. Cynnal y ffresni hwnnw yw un o'r rhesymau pam ei fod wedi bod ar y dŵr ac adnewyddiad cyson y gyfres. Un o'r opsiynau rhyfeddol o fewn y porth yw bod ganddo flwch yn yr ardal chwith lle maen nhw'n gwneud brig bob dydd o'r cyfresi a'r ffilmiau mwyaf poblogaidd.

Ewch i PelisPedia.

A %d blogueros les gusta esto: