Rhestr o dudalennau i lawrlwytho ffilmiau yn 2021

Ar yr adeg hon, mae'r ffordd y mae pobl yn difyrru eu hunain wedi newid, gan eu bod bellach yn troi at y Rhyngrwyd; hwn oedd cynnyrch y pandemig byd-eang Covid. Felly roedd yn rhaid iddyn nhw chwilio tudalennau i ddelweddu ffilmiau y gyfres.

Yn ogystal â gwylio cynnwys ar-lein, gallant ei lawrlwytho heb gofrestru. Felly, crëwyd llwyfannau sy'n cynnig y gwasanaethau hyn am ddim ac yn gyflym. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n cynnwys ffeiliau Torrent, sef y canlynol: ffilmiau, cyfresi, cerddoriaeth, rhaglenni a llawer mwy.

Yn yr ystyr hwn, os ydych chi'n hoff o sinema a chyfresi, mae'n siŵr eich bod yn chwilio'n gyson am y pyrth sy'n gwneud gwaith.

Ar ba dudalennau y gallaf lawrlwytho ffilmiau?

Rydym yn sicr y bydd y Rhyngrwyd yn dod o hyd i filoedd ar filiynau o lwyfannau sy'n caniatáu gwylio a lawrlwytho ffilmiau. Fodd bynnag, rhaid i chi fod yn ofalus iawn oherwydd mae yna rai sy'n gamarweiniol.

Felly, rydym wedi paratoi rhestr o'r tudalennau a argymhellir fwyaf, y ddwy ar gyfer pc ac ar gyfer ffonau symudol, y gallwch eu cyrchu heb unrhyw anghyfleustra:

GranTorrent

GranTorrent

Yr opsiwn cyntaf a gyflwynwn i lawrlwytho ffilmiau yw'r wefan o'r enw GranTorrent. Nid oes amheuaeth ei fod yn un o'r Hoff lwyfannau ar gyfer cefnogwyr ffilmiau a chyfresi teledu.

Yn ogystal â hyn, mae'n bwysig nodi bod y cynnwys amlgyfrwng cyhoeddedig o ansawdd diffiniad uchel, a elwir hefyd yn HD am ei acronym yn Saesneg. Ar y llaw arall, mewn perthynas ag iaith, mae'r mwyafrif yn yn Sbaeneg

Mae gan y we beiriant chwilio sydd â llu o hidlwyr, megis: rhyw, ansawdd, blwyddyn, iaith, ac ati. Fodd bynnag, nid yw popeth yn berffaith oherwydd mae ganddo hysbyseb sy'n troi allan i fod yn eithaf ymledol.

Ewch i GranTorrent.

EliteFreak

EliteFreak

Ar y llaw arall, rydyn ni'n dod ag opsiwn arall o'r enw EliteFreak. Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae gan y platfform ychydig o olwg freak. Fodd bynnag, mae'r platfform wedi'i wneud yn dda ac mae ganddo llyfrgell eang ac amrywiol.

Yn y porth hwn gallwch ddod o hyd i sawl adran ddiddorol, fel: mynediad fforwm, ffilmiau hysbysfwrdd mwyaf newydd, a welir fwyaf y clasuron. Mae'r fforwm hwn yn gweithio fel y gall defnyddwyr gyfnewid ffeiliau a gwybodaeth.

Ar y llaw arall, y platfform nid oes ganddo hysbysebion na pop-ups sy'n tarfu ar brofiad y defnyddiwr wrth ei ddefnyddio. Mae gweinyddwyr yn sicrhau bod dolenni lawrlwytho yn cael eu hadolygu bob dydd i drwsio rhai sydd wedi torri.

Ewch i EliteFreak.

Yts

Yts

Yn yr un modd, mae gennym ni Yts sy'n dudalen we sy'n 100% weithredol. Ar hyn o bryd, y ffigur hwn fel ffefryn ar gyfer lawrlwythwch ffilmiau gan eu bod ar gael mewn gwahanol fformatau. Ar y platfform, wrth fynd i mewn, fe welwch argymhelliad i lawrlwytho VPN.

Os nad ydych chi'n gwybod sut i'w lawrlwytho, peidiwch â phoeni, dim ond argymhelliad ataliol ydyw. Llyfrgell yn cynnwys mwy na deng mil o ffilmiau, sydd wedi'u trefnu'n glir. Mae ganddo beiriant chwilio hefyd i fynd yn uniongyrchol i'r teitl a ddymunir.

Ewch i Yts.

Teledu Pelispedia

Teledu Pelispedia

Un arall o'r tudalennau gwe amlycaf yw Teledu Pelispedia. Yn nodedig, am nifer o flynyddoedd, hon oedd y gystadleuaeth gryfaf ar y platfform uchod. Yn ffodus, mae hyn yn dal i fod ar waith fel y gall defnyddwyr barhau i fwynhau eich cyfres a'ch ffilmiau ar-lein.

Mae gan y we catalog helaeth ac amrywiol o deitlau sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Fodd bynnag, mae ganddo agwedd negyddol sy'n aml yn cythruddo defnyddwyr, y cyhoeddusrwydd gormodol. Felly, dylech chi wybod y byddwch chi'n dod ar draws llawer o faneri a ffenestri naid sy'n eithaf goresgynnol.

Ewch i Pelispedia TV.

Divxtotal

Divxtotal

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â hi i Divxtotal. Yn y bôn, mae'n blatfform sy'n cynnig y Gwasanaeth lawrlwytho cenllif. Dylid nodi bod ganddo ymddangosiad ac enw tebyg, ond nid ydyn nhw yr un peth er y gallai fod gan yr un crewyr.

Ar y wefan hon gallwch gyrchu'r cynnwys canlynol: ffilmiau, cyfresi, lawrlwytho rhaglenni, cerddoriaeth a llawer mwy. Mae'r rhan fwyaf o'r cynnwys ffilm cyhoeddedig yn cael ei drosleisio i'r Sbaeneg ac un arall yn y fersiwn wreiddiol gydag isdeitlau. Hyd yn oed ynddo fe welwch ddeunydd 3D.

Ar y llaw arall, rhaid i chi fod yn ymwybodol bod y platfform hwn hefyd yn nhraws-groesau'r gyfraith. Felly bydd adegau pan fydd i lawr neu â goruchafiaeth arall. Heb amheuaeth mae'n opsiwn rhagorol.

Ewch i Divxtotal.

Cuevana3

Cuevana3

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Cuevana. Mae'r porth gwe hwn yn un arall o'r opsiynau gorau i wylio a hyd yn oed lawrlwytho ffilmiau, ond rydym yn dod â'i drydedd fersiwn yn benodol. Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio gwella ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys cyfresi teledu a ffilmiau.

Heb os, mae catalog Cuevana3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr un ystyr, mae'n bwysig sôn bod ei Gellir hidlo tudalen yn ôl iaith eich dewis, fel: Saesneg a Sbaeneg (gan gynnwys Lladin). Mae gan bob cyfres neu ffilm ei glawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, gwylio'r ôl-gerbyd a'r opsiwn lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i'r drydedd fersiwn o Cuevana.

Peliculator

Peliculator HD Llawn

Galwodd y wefan Peliculator mae'n ddewis arall pwysig a phoblogaidd arall. Ar yr achlysur hwn, rydym yn cyfeirio at blatfform sydd mae'n gymharol newydd. Fodd bynnag, mae'n cynnig amrywiaeth o ddeunydd clyweledol, sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n hoff o adloniant.

Mae ei gronfa ddata yn cael ei diweddaru'n gyson, felly ni fyddwch yn colli'r premières cyfres a ffilm newydd. Ar y llaw arall, ochr negyddol yw bod ganddyn nhw hysbysebu ymosodol. Felly byddwch yn barod i redeg yn faneri a defnyddio pop. Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r gwasanaeth hwn yn llwyr am ddim

Ewch i Peliculator.

Ultradede

Ultradede Pepecine

Yr opsiwn olaf i lawrlwytho ffilmiau yw Ultradede. Mae'n cynnwys a platfform ar-lein newydd sy'n cynnig atgynhyrchu ffilmiau a chyfresi. Mae eu llyfrgell yn cael ei diweddaru bob dydd, felly mae ganddyn nhw'r rhaglennu gorau ar gyfer defnyddwyr.

Dylid nodi bod y wefan hon yn dal i fod wrthi'n cael ei ddatblygu. Felly, dim ond tudalen a chyfrif swyddogol sydd ganddyn nhw ar y rhwydwaith cymdeithasol, Twitter. Ar yr adeg hon, nid oes dadlwythiad o'r fersiwn APK oherwydd ei fod yn dal mewn cyfnod prawf. Ar y llaw arall, dylech wybod bod y catalog o hwn bron yn union yr un fath â chatalog Megadede a Plusdede.

Ewch i Ultradede.

A %d blogueros les gusta esto: