Dadlwythwch y ffilmiau gorau o PCTNEW: Gwefan gyda dyluniad a chysur o ansawdd

PCTNEW yn wefan hollol rhad ac am ddim, wedi'i chynllunio i lawrlwytho ffilmiau, cyfresi, cerddoriaeth, rhaglenni dogfen a gemau fideo, ymhlith cynnwys arall, yn uniongyrchol o'r rhyngrwyd i'ch dyfeisiau electronig. Lle, darperir rhestr eang o deitlau clasurol, premières a synwyryddion er blas pob person a pham lai, blas y teulu cyfan.

Mae'r rhyngwyneb hwn yn uchel iawn wedi'u hyfforddi i fynd cyn belled ag y mae eich gofynion yn nodi, gan fod ganddo ddechrau diguro, sy'n darparu cysur, golau da a chynnwys trefnus. Yn ogystal, mae gwahanol foddau mynediad, lliwiau a llythrennau sy'n addas ar gyfer eich gweledigaeth.

Hefyd, yn achos problem yn codi pan nad ydych yn gallu mynd i mewn i PCTNEW, Gyda'i gysylltiad TORRENTS.com fe welwch yr un cynnwys a'r ffresni sydd ar ddod y mae'r brif sianel yn ei roi i'w defnyddwyr ynglŷn â ffilmiau, fideos a chyfresi. Deddf sy'n egluro'r gallu i ddatrys a chysur sydd gan y cyfrwng gerbron ei gleientiaid, a'i ddyluniad deinamig i bawb.

Taith o amgylch y byd digidol

Ganwyd y gorfforaeth o syniad poblogaidd iawn, hynny yw difyrru cymaint o bobl â phosibl yn rhydd yn sectorau Sbaen ac yn y gwahanol wledydd sy'n caniatáu hynny.

Trwy ei dwf, yn cael ymweliadau o hyd at 200 o bobl yr awr, a chynyddodd y ffigurau lawrlwytho heb oedi na chanslo. Ac, ychydig ar y tro, roeddent yn cyrraedd pob unigolyn a allai gyrchu'r rhyngrwyd ac a oedd â'r dyfeisiau i wneud hynny, ond nid contract gyda gwasanaethau teledu neu gebl drud.

Fodd bynnag, nid oedd popeth yn rhy fawr i'r cwmni mewn datblygiad llawn, oherwydd ni allai arbed ei hun rhag erledigaeth llywodraethau pob gwlad lle'r oeddent wedi cyrraedd ac awdurdodi mynediad. Ers hynny, mae'n gyfleus egluro hynny yn osgoi hawlfreintiau rhaglenni teledus, a'r cynhyrchwyr ffilm gwych.

Yn yr un modd, wedi'i rwystro, ei wadu a hyd yn oed ei wrthod rhyngrwyd am ei fân droseddau a dwyn cynhyrchu, gan ostwng hyd at 70% yn ei farn mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, Mecsico, Canada, Awstralia, Sbaen a Ffrainc.

Fodd bynnag, ymhlith cymaint o gwympiadau, mae'n dal i sefyll ar y we. Oherwydd, bob tro y mae'n agor platfform newydd gyda'r holl asedau cyfredol yn uniongyrchol ar ei rwydwaith, gan ddenu'r cyhoedd â datganiadau lliwgar ar ei rwydweithiau cymdeithasol a phyrth chwilio, gan osgoi rhai blociau yn llwyddiannus i barhau â'r gwaith.

Offeryn adloniant i'r boblogaeth

I bawb yn offeryn pwysig a defnyddiol iawn i'w weld a'i lawrlwytho cenllif a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â hwyl a hamdden bod. Dyna pam yma rydym yn cyflwyno popeth y gallwch chi ddod o hyd iddo ar y we, i chwilio am eich holl ofynion gwybodaeth:

 • Ieithoedd: Mae'r holl gynnwys sydd yn y cwmwl porthol yn yr ieithoedd cynhyrchu gwreiddiol, ond mae yna opsiwn i ddewis yr iaith sy'n fwyaf addas i chi, a'r pwysicaf yr un rydych chi'n ei wybod. Ymhlith yr ieithoedd sydd ar gael mae Sbaeneg, Saesneg, Eidaleg, Andalusaidd, Sweden, Japaneaidd, Corëeg, Mandarin, Ffrangeg, Hwngari, Rwseg ac Almaeneg.
 • Isdeitlau ategol: Fel uchod, yma hefyd gallwch ddewis y gwahanol is-deitlau i ddarllen o dan bob ffilm. Mae'r rhain yn amrywio yn dibynnu ar ddewis y defnyddiwr, rhwng yr ieithoedd sydd eisoes wedi'u hamlygu.
 • Arwyddion a chanllawiau ar gyfer yr anabl: I'r bobl hynny sydd â chyflwr sy'n effeithio ar y synhwyrau tuag at ddelweddu fideo, gyda PCTNEW gallwch lawrlwytho'r fideo gyda disgrifiadau cyson o'r hyn sy'n cael ei wneud, yn ogystal â'r synau uchaf a'r cyferbyniad mewn lliwiau.
 • Gwybodaeth ychwanegol: Pob un o'r cynnwys i'w ddewis mae ganddo wybodaeth gyflawn am ei gynhyrchu. Mae hyn yn golygu bod ganddo'r flwyddyn ryddhau, enwau'r cymeriadau a'r cast yn gyffredinol, cyfarwyddwyr, dynion camera, gwobrau ac enwebiadau, cystadlaethau a enillwyd, hyd a hyd yn oed adolygiadau defnyddwyr yn datgelu chwaeth ac ansawdd y ffilm.
 • Genres a mathau o fideos: Mae'r adran yn cwmpasu'r peth harddaf sydd gan y gorfforaeth ac sy'n mawr nifer y genres a'r opsiynau i obse Mae'r rhain yn amrywio o ffantasi, arswyd a braw, antur, rhyfel, gwrthdaro, rhamant, dealltwriaeth rywiol, ffuglen wyddonol, dyfodoliaeth, cwlt, technoleg, bywyd gwyllt, natur, rhaglenni dogfen; yn ogystal â deunydd ieuenctid, plant a phlant rhwng 1 a 9 oed. Hefyd, cynnwys cerddorol yn amrywio o bop, reggaeton, i vallenato a'r mwyaf gogleddol mewn bodolaeth.

Sut i ddechrau lawrlwytho?

Un o'r nodweddion sy'n fframio'r gorfforaeth yw ei system rhyddhau ragorol, sy'n cael ei ddisgrifio fel syml, cyflym a gorau posibl. Lle, nid yw'r pwysau, yr ansawdd, y sain na'r effeithiau fideo yn rhwystrau i gynhyrchu dadlwythiad da, ynghyd â'r holl opsiynau ychwanegol.

Dyna pam, er mwyn i chi allu profi popeth rydyn ni newydd ei gyflwyno yn llawn, dyma gyfres o gamau er mwyn cynhyrchu canllaw i chi.

 1. Cyrchu PCTNEW: Trwy'r ddolen COM byddwch yn cyrraedd prif dudalen y we. Yn yr un modd, trwy PCTNEW.org gallwch chi nodi a dilyn yr un camau â'r rhyngwyneb uchod, gyda'r gwahaniaeth y byddwch chi'n dod o hyd i hysbysebu, dolenni allanol, hysbysebion ac ymyrraeth anfewnwthiol.
 2. Dewiswch y deunydd: Ar y brif dudalen gallwch weld o'r chwith i'r dde, y ddewislen cynnyrch, lle dangosir y ffilmiau mewn 4k, HD; cyfres, penodau arbennig, sensoriaeth, rhaglenni dogfen, gemau, cyfrifiadur personol, cerddoriaeth a fideos amrywiol. Yn y rhan hon, byddwch yn cael y penderfyniad i ddewis yr hyn rydych chi am ei lawrlwytho.
 3. Llwytho i lawr: Ar ôl i'r ffilm neu'r gyfres yr ydym ei eisiau gael ei dewis, bydd ei gwybodaeth yn cael ei hagor, gan nodi'r fformat y mae ynddo, maint, ansawdd, iaith a'r modd i'w atgynhyrchu, ac o dan y wybodaeth hon mae'r botwm lawrlwytho yn ymddangos. Yn ddiweddarach, wrth ddarllen yr hanes a gyflwynwyd, rhaid i chi glicio ar y botwm hwn, a bydd y cynnwys a ddewiswyd yn cael ei lawrlwytho atom yn awtomatig.

Ym mha ffyrdd y gallwch chi gyfathrebu â nhw?

Ymhlith y dulliau cyfathrebu perthnasol a gweithredol ar gyfer y dasg hon mae'r rhwydweithiau cymdeithasol canlynol:

 • Facebook
 • Twitter
 • bost

Pa gallwch eu defnyddio i'w cyrraedd a chyflwyno'ch cwynion, yn cam-drin neu'n mynegi cwestiwn neu broblem, lle byddwch chi'n cyrraedd ateb i bawb yn bryderon yn y ffordd orau y gallwch chi ddychmygu, yn gyflym ac yn ddiogel.

A %d blogueros les gusta esto: