Tudalennau amgen a argymhellir yn lle Cinetux 2021

Eleni 2021 Mae cyfyngu oherwydd pandemig Covid19 yn parhau mewn rhannau helaeth o'r byd. Mae hyn wedi achosi i'r ffordd o ddifyrru newid oherwydd nawr mae'n electronig. Ar gyfer hyn fe wnaethant greu tudalennau gwe fel Cinetux.

Yn y bôn, mae'n un o'r llwyfannau a ffefrir ar Sbaen; oherwydd ynddo gall defnyddwyr gyrchu cyfres a ffilmiau, yn anad dim, ffilmiau gweithredu. Ynddo gallwch ddod o hyd i'r premières diweddaraf yn y byd neu'r ffilmiau mwyaf rhagorol yn ddiweddar.

Heb amheuaeth, mae'n opsiwn cyflawn iawn oherwydd mae ganddo lyfrgell amrywiol iawn. Mae hyn yn cael ei gyffredinoli ym mhob genre, o babanod braw hyd yn oed. Ar y llaw arall, mae ganddo hefyd adran ar gyfer y newyddion diweddaraf am fyd ffilm a chyfres.

Fodd bynnag, nid yw popeth wedi bod yn berffaith iddyn nhw er gwaethaf eu poblogrwydd. Mae'r awdurdodau Ewropeaidd wedi rhoi'r chwyddwydr ar y math hwn o byrth Rhyngrwyd nad ydyn nhw'n ystyried sy'n parchu hawlfraint ac yn ymarfer môr-ladrad.

Felly, maent wedi archebu cosbau, gwarchaeau a hyd yn oed cau'r llwyfannau hyn. Yn yr ystyr hwn, ni ddihangodd Cinetux o'r realiti hwn ac ar adegau roedd yn rhaid iddynt newid parth er mwyn osgoi cau'n ddiffiniol. Fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd y dudalen ddim yn gweithio oherwydd ei fod i lawr yn llwyr.

Beth yw'r tudalennau gwe amgen i Cinetux?

Yn y paragraffau blaenorol gwnaethom egluro'n gyffredinol beth yw pwrpas gwefan Cinetux. Yn yr un modd, rydym yn sôn am y problemau rydych chi wedi'u hwynebu oherwydd cael eich cyhuddo o dorri hawlfraint.

Felly, rydym wedi paratoi rhestr gyda'r tudalennau gwe dewisiadau eraill argymhellir fwyaf i Cinetux eleni:

Ogof

Cuevana3

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Cuevana. Mae'r porth gwe hwn yn un arall o'r opsiynau gorau i wylio a hyd yn oed lawrlwytho ffilmiau, ond rydym yn dod â'i drydedd fersiwn yn benodol. Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio gwella ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys cyfresi teledu a ffilmiau.

Heb os, mae catalog Cuevana3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr un ystyr, mae'n bwysig sôn bod ei Gellir hidlo tudalen yn ôl iaith eich dewis, fel: Saesneg a Sbaeneg (gan gynnwys Lladin). Mae gan bob cyfres neu ffilm ei glawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, gwylio'r ôl-gerbyd a'r opsiwn lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i'r drydedd fersiwn o Cuevana.

Megadede

Megadede

Yr ail opsiwn o ddewisiadau amgen i Cinetux a gyflwynwn yw Megadede. Yn y bôn, mae'n wefan sydd â llydan casgliad o ffilmiau a chyfresi. Dylid nodi bod y rhan fwyaf o'r ffilmiau'n cael eu cyfieithu i'r Sbaeneg.

Defnyddwyr a oedd â chyfrif i mewn Plusdede, Gallant gyrchu Megadede trwy fewnbynnu eu data. Mae'r gynghrair hon oherwydd y ffaith eu bod yn gweithio gyda'r un gweinyddwyr. Ar y llaw arall, ar y platfform hwn mae eich hoff deitlau wedi'u marcio. Mae'n gydnaws â Windows, Mac OS X, Android ac iOS.

Ewch i Megadede.

Repelis Plus Vip

Repelisplus

Yn yr un modd, rydyn ni'n cyflwyno'r opsiwn tudalen i chi lawrlwytho a gweld ffilmiau o'r enw Repelis Plus Vip; sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Y wefan hon yn caniatáu ichi wylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, mae'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell gallwch ei lawrlwytho dim anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelisplus Vip.

Ultradede

Ultradede Pepecine

Hefyd fel dewis arall sydd gennym Ultradede. Mae'n cynnwys a platfform ar-lein newydd sy'n cynnig atgynhyrchu ffilmiau a chyfresi. Mae eu llyfrgell yn cael ei diweddaru bob dydd, felly mae ganddyn nhw'r rhaglennu gorau ar gyfer defnyddwyr.

Dylid nodi bod y wefan hon yn dal i gael ei datblygu. Felly, dim ond tudalen a chyfrif swyddogol sydd ganddyn nhw ar y rhwydwaith cymdeithasol, Twitter. Ar yr adeg hon, nid oes dadlwythiad o'r fersiwn APK oherwydd ei fod yn dal mewn cyfnod prawf. Ar y llaw arall, dylech wybod bod y catalog o hwn bron yn union yr un fath â chatalog Megadede a Plusdede.

Ewch i Ultradede.

Gnula

Gnula

Ymhlith yr opsiynau sydd gennym hefyd Gnula eich bod i bob pwrpas yn lleoli'ch hun ymhlith y gynulleidfa. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r ychydig dudalennau gwe sy'n cyflwyno llai o broblemau wrth drosglwyddo cynnwys. Yn yr un ystyr, dylid nodi bod gan y wefan hon a llyfrgell helaeth.

Mae'r cynnwys clyweledol a gynigir yno ar gael i unrhyw ddefnyddiwr a gallwch ei weld o'r cyfrifiadur neu unrhyw ddyfais symudol. Yn yr un modd gallwch chi gwylio ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch gydag isdeitlau mewn amryw o ieithoedd.

Ewch i Gnula.

Teledu Pelispedia

Teledu Pelispedia

Un arall o'r dewisiadau amgen mwyaf rhagorol yw Teledu Pelispedia. Yn nodedig, am nifer o flynyddoedd, hon oedd y gystadleuaeth gryfaf ar y platfform uchod. Yn ffodus, mae hyn yn dal i fod ar waith fel y gall defnyddwyr barhau i fwynhau eich cyfres a'ch ffilmiau ar-lein.

Mae gan y we catalog helaeth ac amrywiol o deitlau sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Fodd bynnag, mae ganddo agwedd negyddol sy'n aml yn cythruddo defnyddwyr, y cyhoeddusrwydd gormodol. Felly, dylech chi wybod y byddwch chi'n dod ar draws llawer o faneri a ffenestri naid sy'n eithaf goresgynnol.

Ewch i Pelispedia TV.

Peliculator

Peliculator HD Llawn

Galwodd y wefan Peliculator mae'n ddewis arall pwysig a phoblogaidd arall. Ar yr achlysur hwn, rydym yn cyfeirio at blatfform sydd mae'n gymharol newydd. Fodd bynnag, mae'n cynnig amrywiaeth o ddeunydd clyweledol, sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n hoff o adloniant.

Mae ei gronfa ddata yn cael ei diweddaru'n gyson, felly ni fyddwch yn colli'r premières cyfres a ffilm newydd. Ar y llaw arall, ochr negyddol yw bod ganddyn nhw hysbysebu ymosodol. Felly byddwch yn barod i redeg yn faneri a defnyddio pop. Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r gwasanaeth hwn yn llwyr am ddim

Ewch i Peliculator.

Cyfres24 Ar-lein

Cyfres24 Ar-lein

Yn olaf ac wrth gwrs, nid lleiaf mae gennym Series24 Online fel dewis arall. Mae'r platfform Rhyngrwyd hwn yn cynnig y gwasanaeth i chi gwylio ar-lein a lawrlwytho ffilmiau a chyfresi. Trefnir y cynnwys yn nhrefn yr wyddor.

Fodd bynnag, mae ganddo hefyd didoli yn ôl trefn sinematig fel bod gennych well syniad o'r cynnwys a gynigir. Yn ogystal â hyn, mae gennych y segmentau canlynol ar gael i'w cyrchu: rhestr cyfresi, rhestr o ffilmiau a ffilmiau premiere.

Ewch i Series24 Online.

A %d blogueros les gusta esto: