Pan fyddwn yn siarad am RARBG, beth ydym yn ei olygu?

Mae RARBG yn dudalen sydd yn ymroddedig i ddangos ffilmiau, cyfresi, premières teledu, rhaglenni dogfen cyfredol, gemau fideo a mathau eraill o gynnwys, gydag opsiynau a themâu anfeidrol i ddewis ohonynt, i gyd trwy'r rhyngrwyd. Law yn llaw, i opsiynau lawrlwytho nodedig ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr sydd angen arbed pob fideo neu ei wybodaeth ar eu cyfrifiaduron.

Geni syniad

Mae ei ddyddiad urddo yn sefyll allan yn 2008, lle cafodd ei genhedlu'n wreiddiol fel a Traciwr Bittorrent ynghyd â Bwlgaria, yr oedd ei lwyddiant yn dirywio wrth i'r dyddiau fynd heibio oherwydd difaterwch y cyhoedd a'r ychydig ddefnyddwyr a'i cadwodd i redeg.

Ond, oherwydd newid syniad o ystyried adfail presennol y we, er 2009 fe’i sefydlwyd fel gwefan ar-lein hollol wahanol, a fyddai’n cyrraedd mwy o bobl mewn ffordd syml; aeth y ffordd hon drwodd adloniant clyweledol.

Mae felly, ym mis Rhagfyr yr un flwyddyn, RARBG dechreuodd fod yn hysbys, nid bellach am fod yn Draciwr heb resymeg, ond bellach yn safle chwilio, lawrlwytho a hamdden trwy'r sgrin a gweinyddwyr o ansawdd uchel, a adawodd byrth eraill fel dechreuwyr yn y diwydiant cyn trefn a gwaith mor dda.

Yn 2014, ar y rhestr Torrent Freak, Rwyf yn y pedwerydd safle yn y safleoedd ar-lein a chwiliwyd fwyaf ar lefel fyd-eang o bob amser, diolch i'w fentrau eraill fel creu gemau, gemau rhyngrwyd a mynediad at gynnwys oedolion, heb gyfyngiadau, yn dibynnu ar yr oedran gan gofnodion a sefydlwyd ymlaen llaw.

Ar hyn o bryd, mae'n anghenfil o'r diwydiant teledu, ffilm a hapchwarae ar y rhyngrwyd, gan ddod â'r opsiynau i bob unigolyn fwynhau cynnwys uniongyrchol mewn premières, clasuron a hyd yn oed ddeunydd wedi'i sensro mewn un lle. Yn yr un modd, mae ganddo restr boblogaidd a chasgliadau dogfennol, na fydd byth yn cael ei ddileu, gan eu bod yn cael eu hystyried fel treftadaeth weledol y cwmni.

Fodd bynnag, mae'r gweithredoedd hyn mewn llawer o wledydd y byd yn cael eu hystyried yn anghyfreithlon oherwydd osgoi talu trethi, dirwyon, hawlfreintiau a chynhyrchwyr, sydd wedi arwain at gau a chyngawsion cyfreithiol RARBG yn yr Unol Daleithiau a Sbaen. Lle nad yw cloeon cyfrifon a mynediad diffiniol wedi dod i ben ac wedi eu hepgor yn llwyddiannus ar wahanol adegau, heb ddychwelyd i weithgareddau.

Dylid nodi bod genedigaeth arall ar y ffordd ar gyfer pob ataliad y mae'r dudalen yn ei feddiannu. Oherwydd, gyda chefnogaeth i'w ddeunydd a'r dreftadaeth y soniwyd amdani uchod, mae rhyngwyneb newydd bob amser yn cael ei agor neu ei osod er mwynhad yr holl gyn-ddefnyddwyr neu'r rhai sydd ar fin cyrraedd y wefan orau ar gyfer cyhoeddi deunydd hwyliog.

Beth sydd yn RARBG?

Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae'r dudalen yn cynnig opsiynau adloniant a thynnu sylw amrywiol i'w holl ddefnyddwyr fel y canlynol:

 • Datganiadau newydd o ffilmiau, cyfresi, rhaglenni dogfen a fideos gyda systemau 4k a lawrlwytho
 • Casgliad o glasuron a deunydd cwlt ar gyfer cefnogwyr
 • Nofelau a chyfresi teledu am ddim a thaledig o Sbaen, yr Unol Daleithiau a gwahanol wledydd America Ladin
 • Recordiadau o gemau chwaraeon a newyddion pwysig
 • Fideos adloniant o wahanol lwyfannau fel Youtube, TikTok a Kawaii
 • Ffilmiau i bobl dros 18 oed
 • Deunydd unigryw i blant rhwng 1 a 10 oed
 • Gemau meddalwedd wedi'u pinio ar y we
 • Gemau gemau ar-lein unigol neu grŵp
 • Creu a golygu gemau anhysbys, ynghyd â cherddoriaeth ac effeithiau

Gadewch i ddim byd rwystro'ch dadlwythiad!

Os gofynnwch i'ch hun, Sut mae cael gafael ar yr hyn yr wyf ei eisiau a'i lawrlwytho? Ar ôl darllen popeth sydd gan y dudalen i'w gynnig, yma byddwn yn egluro pob cam i'w ddilyn, fel bod eich taith yn syml ac yn ymarferol.

Yn gyntaf oll, mae angen cyrchu'r pwynt lle bydd y broses gyfan yn digwydd, eich cartref neu'ch prif dudalen. Gellir dod o hyd i hyn wrth fynd i mewn RARBG.com yn y peiriant chwilio, a fydd yn eich cludo'n uniongyrchol i'r unig orsaf gychwyn, trwy eich dyfeisiau electronig, megis ffonau, cyfrifiaduron neu gliniaduron sydd â chyfraddau uchel o gysylltedd, a pham lai, cysur.

Nesaf, bydd gennych y rhyddid i roi eich sylw tuag at yr hyn sydd ei angen arnoch chi, oherwydd Fe welwch ddealltwriaeth o ffilmiau, golygfeydd fideo, rhaglenni dogfen, ffolderau cyfres, adolygiadau ac eraill, eu bod ond yn aros ichi eu gwylio yn fyw ac yn uniongyrchol trwy Streaming, diolch i'w tîm helaeth o Uploders cymwys iawn, yn ogystal â'r gemau sydd wrth ymyl yr hyn a enwasom eisoes.

Ac, os mai'ch dewis chi yw gwylio'ch fideo yn nes ymlaen, gallwch chi rhoi ar y rhestr aros a'i roi mewn ffefrynnau. Hefyd, trwy wasgu'r opsiwn "Llwytho i Lawr" ar y gwaelod ar y dde, byddwch chi'n dechrau ei lawrlwytho i'ch modiwl, a bydd eich penderfyniad yn cael ei wneud yn dibynnu ar bwysau a nodweddion y cynnyrch. Ar ôl gwneud hyn, does ond angen i chi gynilo ar eich cyfrifiadur a mwynhau pan rydych chi eisiau.

Os nad ydych chi'n ddwyieithog eto, peidiwch â phoeni, mae yna ddigon o ieithoedd yma

Gan fod y teitl wedi ei gwneud yn glir ar gyfer ieithoedd pob cynnyrch, peidiwch â phoeni. Fel, nid yw pob fideo yn meddiannu iaith benodol, oherwydd gallwch ei newid yn ôl eich anghenion. A sut mae hyn yn syml, wrth arsylwi ar y deunydd does ond angen i chi fynd i'r blwch offer a dewis rhwng yr ieithoedd canlynol i wrando arno:

 • Sbaeneg
 • Saesneg
 • Ffrangeg
 • Italiano
 • Rwsieg
 • Tsiec
 • Bwlgareg
 • Almaeneg
 • Hindw
 • Arabe
 • Siapan
 • Corea

Yn yr un modd, os yw'n ymwneud ag isdeitlau, gwneir yr un weithdrefn, sef chwilio a phwyso'r testunau yn ôl yr iaith a ffefrir a'r amodau y ceisir yr help hwn ar eu cyfer.

Pa genres sydd ar gael?

Mae'r cwestiwn hwn yn gorlifo peiriannau chwilio RARBG. Ac i ymateb i alw o'r fath, dyma restr o'r hyn sydd ar gael i'ch llygaid:

 • Fantasy
 • Ffuglen wyddonol
 • Aventura
 • Terfysgaeth ac ataliad
 • Bywyd gwyllt
 • Rhamant, angerdd ac awydd
 • Anime Asiaidd a ffilmiau
 • Gwasanaeth addoli
 • Deunydd crefyddol
 • Coginio a choginio
 • Dyfodoliaeth a thechnoleg
 • Gwrthdaro rhyfel, rhyfeloedd a gwrthdaro
 • Realaeth stori a deongliadol

Rhai manteision ac anfanteision y mae ei ddefnydd yn eu darparu

Ni allwn ddweud bod y cwmni'n berffaith yn ei gyfanrwydd, oherwydd mae problemau bob amser a all wneud eich arhosiad ar y we ychydig yn gymhleth. Yn yr un modd, mae gweithredoedd da yn sefyll allan ac yn gwneud i'r cwmni yn ystod y 5 mlynedd diwethaf ystyried un o'r rhai gorau a mwyaf cyfrifol gyda'r gwasanaeth hwn.

Mae'r dudalen yn darparu traddodiad o niwtraliaeth, sy'n golygu hynny gallwch fynd atynt yn ddiogel, oherwydd ei fod yn gymorth gwirioneddol a phroffesiynol, sydd Ni wnes i ddwyn eich data ni fydd ychwaith yn eich dyrchafu i safleoedd troseddau.

Yn yr un modd, mae ei fynediad am ddim a heb wahaniaeth, mewn lleoedd o fewn Bwlgaria, Sbaen a'u ffiniau. Ar gyfer yr ardaloedd hynny sydd y tu allan i'r rhain, dim ond VPN sydd ei angen arnoch sy'n newid y wlad, p'un a yw wedi'i rwystro neu y tu allan i'r terfynau sefydledig.

Yn y cyfamser, mae bod y wefan hon yn borth par rhagoriaeth, yn darparu ffeiliau cenllif a chysylltiadau magnetig er mwyn ysgafnhau cyfnewid data o bwynt i bwynt â'r Rhyngrwyd, lle na ddylech boeni oherwydd mae yna lawer o ddewisiadau amgen diogel sy'n gwneud y gwaith a RARBG yn rhoi i chi.

Fodd bynnag, os ydych chi'n pori ac yn sylweddoli bod y dudalen wedi'i rhwystro, mae hyn yn golygu bod y parth ar gau, mae ymyrraeth neu maent wedi goresgyn neu ddileu'r rhwydwaith am fân droseddau llên-ladrad ac osgoi hawliau.

A %d blogueros les gusta esto: