Gwefannau amgen am ddim i Pelis24

Ar y Rhyngrwyd mae yna lawer o wefannau sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho ffeiliau cenllif. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n gweithio am ddim. Yn gyffredinol, mae pobl yn cyrchu'r rhain oherwydd eu bod nhw tudalennau i wylio ffilmiau am ddim; fel y mae Ffilmiau24.

Nodweddir lawrlwytho ffeiliau o'r rhwydwaith hwn trwy fod â chyflymder cyflym iawn. Felly, mae ymhlith y ffefrynnau o'i fath. Yn yr ystyr hwn, roeddwn yn derbyn ymweliadau bob dydd i lawrlwytho cynnwys fel cyfresi a ffilmiau.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi gofio bod y rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn yn derbyn sancsiynau, yn dioddef blociau a hyd yn oed yn eu cau'n barhaol. Mae hyn oherwydd eu bod yn gweithredu yn groes i hawlfraint yn ôl y gyfraith; gan fod y cynnwys cyhoeddedig yn dod o fôr-ladrad.

Llwyfannau amgen ar-lein am ddim i Pelis24

Fel y soniasom o'r blaen, mae'r pyrth gwe hyn yn anghyfreithlon ac yn torri hawliau eiddo deallusol mewn ffordd ymosodol. Am y rheswm hwn, mae awdurdodau pob gwlad, Ewropeaid yn bennaf, yn eu herlid nes eu bod ar gau yn llwyr. Yn y modd hwn, rydym yn dod â rhestr o'r llwyfannau amgen i Pelis24 felly gallwch barhau i fwynhau cynnwys sinematig:

Repelisplus Vip

Repelisplus

Y dewis arall cyntaf a gyflwynwn i Pelis24 yw Repelisplus Vip sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Mae'r wefan hon yn caniatáu gwylio a lawrlwytho ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, gellir lawrlwytho'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell heb unrhyw anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo a rhyngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, braf a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelisplus Vip.

Cuevana3

Cuevana3

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Ogof. Mae'r porth gwe hwn yn ddewis arall yn lle Pelis24, ond rydym yn dod â'i drydedd fersiwn yn benodol. Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio gwella ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys cyfresi teledu a ffilmiau.

Heb os, mae catalog Cuevana3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr ystyr hwn, mae'n bwysig sôn y gellir hidlo'ch tudalen yn ôl yr iaith o'ch dewis, fel: Saesneg, Sbaeneg a Sbaeneg Lladin. Mae'r Gellir chwilio cynnwys yn ôl ei fynegai yn nhrefn yr wyddor neu ei grwpio yn y genre sinematograffig cyfatebol. Mae gan bob cyfres neu ffilm ei glawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, gwylio'r ôl-gerbyd a'r opsiwn lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i'r drydedd fersiwn o Cuevana.

Amser popcorn

Amser popcorn

Ar hyn o bryd, un o'r dewisiadau amgen gorau i Pelis24 heb amheuaeth yw Amser Popcorn. Mae defnyddwyr Sbaen yn ei raddio fel y safle gorau ar gyfer gwyliwch ffilmiau a chyfresi am ddim. Ynddo, gallwch weld cynnwys diffiniad uchel a'r datganiadau diweddaraf.

Yn ogystal â hyn, gallwch lywio o gyfrifiadur, ffôn symudol neu unrhyw ddyfais. Mae hefyd yn bosibl lawrlwytho'r hyn rydych chi'n ei ffrydio diolch i'r rhyngwyneb defnyddiwr. Mae'r botwm lawrlwytho yn ymddangos ar bob ffeil fel y gallwch ei weld pryd bynnag y dymunwch.

Ewch i Amser Popcorn.

Rarbg

Yts Exvagos2

Yn yr un modd, rydyn ni'n cyflwyno porth o'r enw i chi Rarbg sy'n ddewis arall i Pelis24 Ar hyn o bryd mae'n gweithio heb unrhyw broblem. Yno fe welwch cynnwys unigryw wedi'i ddiweddaru.

Yn ogystal â hyn, fe welwch adran newyddion ar ei blatfform hefyd. Felly, gallwch fod yn sicr na fydd unrhyw anghyfleustra, ers y mae deunydd clyweledol wedi'i drefnu'n llwyr yn ôl categorïau.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi hynny ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw hysbyseb, felly bydd rhwyddineb llywio gennych. Fodd bynnag, mae ganddo fanylion bach fod Google Chrome wedi cuddio'r wefan, felly, rhaid i chi ddefnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox neu Opera.

Ewch i Rarbg.

EliteTorrent

Dewisiadau Amgen EliteTorrent

Fel Pelis24, mae'r dewis arall hwn o EliteTorrent mae wedi dioddef canlyniadau cosbau a gwarchaeau Sbaen. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae'n dal i weithredu o dan barth arall oherwydd bod ei weinyddwyr yn gweithio i atal cau i lawr yn rhannol.

Yn y bôn, mae'r wefan hon yn cynnig a catalog o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen. Daw'r cynnwys clyweledol a gynigir mewn iaith Sbaeneg neu gydag isdeitlau. Yn ogystal, mae ganddo ansawdd fideo rhagorol.

Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi bod mynediad i'r wefan hon hollol rhad ac am ddim. Gall delweddu'r cynnwys fod ar-lein trwy ddolenni neu drwy lawrlwythiadau a gynhelir ar y Torrent. Ychwanegiad o'i blaid yw bod ganddo bolisi gwrth-ad.

Ewch i EliteTorrent.

Teledu Pelispedia

Pelispedia

Un arall o'r dewisiadau amgen mwyaf rhagorol yw Teledu Pelispedia. Dylid nodi mai hon oedd y gystadleuaeth gryfaf o wahanol lwyfannau gwasanaeth ffrydio am nifer o flynyddoedd. Yn ffodus, mae hyn yn dal i fod ar waith fel y gall defnyddwyr barhau i fwynhau eich cyfres a'ch ffilmiau ar-lein.

Mae gan y we catalog helaeth ac amrywiol o deitlau sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Fodd bynnag, mae ganddo agwedd negyddol sy'n aml yn cythruddo defnyddwyr, y cyhoeddusrwydd gormodol. Felly, dylech chi wybod y byddwch chi'n dod ar draws llawer o faneri a ffenestri naid sy'n eithaf goresgynnol.

Ewch i Pelispedia TV.

Teledu Cliver

Teledu Cliver

Yn yr un modd, mae gennym ni Teledu Cliver sy'n ddewis arall pwysig arall. Heddiw, mae'n un o'r llwyfannau adloniant mwyaf ac ymwelwyd â nhw fwyaf. Yn y bôn, mae wedi amrywiaeth o deitlau meddwl yn benodol amdano Cynulleidfa Sbaenaidd.

Yn ogystal, mae mynediad a defnydd yn llwyr am ddim Mae gan y cynnwys clyweledol cyhoeddedig ansawdd sain a fideo rhagorol. Felly rydym yn sicr na fyddwch yn colli sesiynau ffilm a chyfresi da gartref gyda'ch teulu a'ch ffrindiau.

Ewch i Cliver TV.

Megadede

Megadede

Rydym hefyd yn dod â Megadede beth yw dewis arall. Yn y bôn, mae'n wefan sydd â llydan casgliad o ffilmiau a chyfresi. Dylid nodi bod y rhan fwyaf o'r ffilmiau'n cael eu cyfieithu i'r Sbaeneg.

Defnyddwyr a oedd â chyfrif yn Plusdede, Gallant gyrchu Megadede trwy fewnbynnu eu data. Mae'r gynghrair hon oherwydd y ffaith eu bod yn gweithio gyda'r un gweinyddwyr. Ar y llaw arall, ar y platfform hwn mae eich hoff deitlau wedi'u marcio. Mae'n gydnaws â Windows, Mac OS X, Android ac iOS.

Ewch i Megadede.

Teledu Pelisplay

Gnula Pelisplay

Y dewis arall olaf ond nid lleiaf sydd ar gael yw gwefan Teledu Pelisplay. Mae hyn yn cynnig y gwasanaeth ffrydio lle mae ganddyn nhw pob genre o ffilm a theledu. Yno fe welwch oriau o hwyl gyda'r ansawdd uchaf. Yn ogystal, gall defnyddwyr lawrlwytho cynnwys heb unrhyw broblem.

Ar y llaw arall, mae'r platfform yn sefyll allan am ei rhyngwyneb modern sy'n hwyluso profiad y defnyddiwr ym mhob agwedd. Yn anad dim, mae'r broses chwilio am deitl penodol yn dod yn haws, beth bynnag fo'i genre.

Ewch i Pelisplay TV.

A %d blogueros les gusta esto: