Dewisiadau amgen i lawrlwytho llyfrau i Free Books XD

Mae cariadon darllen a'r byd llenyddol hefyd yn cadw i fyny â datblygiadau mewn technoleg. Am y rheswm hwn, maent yn troi at dudalennau gwe sy'n cynnig y gwasanaeth darllen a lawrlwytho llyfrau digidol. Ar y llwyfannau hyn maent yn cyhoeddi testunau o wahanol genres, awduron, ieithoedd a fformatau. Bydd y cynnwys yn canolbwyntio dewisiadau eraill a Llyfrau Am Ddim XD.

Yn yr ystyr hwn, fe welwch lyfrau yn y fformatau canlynol: ebook, epub, mobi y PDF. Heb amheuaeth, dyma'r rhai a argymhellir fwyaf ar gyfer gwneud darlleniadau digidol mewn ffordd syml. Mae defnyddwyr yn ystyried Llyfrau XD Am Ddim, a elwir hefyd yn unig Llyfrau XD, fel un o'r rhai amlycaf.

Mae'r platfform hwn yn cynnig llyfrgell amrywiol ac helaeth mewn ffordd ddiogel a dibynadwy; felly ni fyddwch yn cael problemau wrth eu lawrlwytho ar unrhyw ddyfais. Fodd bynnag, er ei fod yn un o'r ffefrynnau, mae yna adegau pan fydd yn cwympo, wedi cwympo neu ddim yn gweithio.

Rhestr o dudalennau amgen i Lyfrau XD Am Ddim

Fel y soniasom yn gynharach, mae yna adegau pan na all defnyddwyr XD Free Books gyrchu'r platfform. Felly, maent wedi cael eu gadael i fyny yn yr awyr wrth iddynt chwilio am weithiau llenyddol digidol. Fodd bynnag, nid oes raid i chi boeni oherwydd mae yna opsiynau eraill sy'n gweithio fel dewisiadau amgen i hyn, fel:

Llyfrau XYZ

Llyfrau Am Ddim XYZ

Yr opsiwn amgen cyntaf a gyflwynwn i Free XD Books yw Llyfrau XYZ. Yn y bôn, mae'n dudalen Rhyngrwyd sy'n cynnig gwasanaeth tebyg, bron yn union ar gyfer darllen a lawrlwytho llyfrau digidol. Ar hyn o bryd, mae wedi'i leoli fel un o'r rhai mwyaf cydnabyddedig ac ymwelwyd ag ef.

Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi bod hyn nid yn unig yn cynnig e-lyfrau, ond hefyd gynnwys arall fel ffeiliau cenllif. Ar y llaw arall, fel XD Books mae ganddyn nhw broblemau i'w cyrchu weithiau; gan fod tagfeydd ar y platfform ac nad yw'n gweithio. Ei llyfrgell yn helaeth ac yn cwmpasu amryw o genres llenyddol, teitlau a gyflwynir mewn fformatau fel: epub, mobi y PDF.

Ewch i XYZ Free Books.

Llyfrau Prime Amazon

Amazon Prime

Dewis arall yn lle Llyfrau XD Am Ddim a ddown gyda ni yw Llyfrau Prime Amazon. Mae'n ymwneud â chael cyfrif Amazon Prime sy'n cynnig llongau a ffilmiau am ddim. Yn ogystal, mae'n caniatáu i chi y mynediad i lawer o lyfrau digidol am ddim.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi gofio ei fod yn a cyfrif yn talu. Ar y llaw arall, rhaid bod gennych ddyfais ddarllen Kindle hefyd neu, yn methu â hynny, cymhwysiad wedi'i osod ar ei gyfer. Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi hynny ni fyddwch yn dod o hyd i'r newyddion neu'r llyfrau diweddaraf gan awduron enwog yno. Yn yr un modd, mae yna opsiynau diddorol i'w harchwilio a'u darllen.

Ewch i Amazon Prime Books.

EpubFree

Epublibre

Y trydydd opsiwn amgen a gyflwynwn i Free XD Books yw Epublibre. Yn y bôn, mae'n a platfform sydd â thua 50.000 o lyfrau ar ffurf ddigidol. Yn yr un modd, mae'n cynnwys cymuned o ddarllenwyr sy'n barod i rannu a hwyluso lawrlwytho e-lyfrau; nodweddion sy'n ei gwneud yn debyg iawn i'n cyfeirnod.

Mae'n briodol sôn nad oes angen cofrestru i weld y catalog neu lawrlwytho'r llyfrau. Dim ond angen fydd arnoch chi nodwch, porwch ei gategorïau a chwiliwch am gynnwys ac yna ewch ymlaen i'w lawrlwytho. Fodd bynnag, er mwyn lawrlwytho mae'n rhaid i chi osod rhaglen cenllif. Yn olaf, dylech wybod bod y rhan fwyaf o'r cynnwys yn Sbaeneg, ond gallwch ddod o hyd iddo mewn un ar ddeg o ieithoedd eraill. Gellir lawrlwytho heb gofrestru.

Ewch i Epublibre.

Bajaebup

Bajaepub

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â hi i Bajaebup mae hynny'n cynnig gwasanaeth tebyg i Free Books XD. Ei catalog yn addo mynediad i bron i 50.000 o lyfrau digidol, sy'n fachyn da i ddenu pobl sy'n hoff o lyfrau. Fodd bynnag, dylech wybod na allwch gael e-lyfr heb dalu amdano yn gyntaf.

Yn y modd hwn, mae'n rhaid i chi gofio bod yn rhaid i chi roi i mewn er mwyn mwynhau'r cynnwys cyhoeddedig. Felly bydd yn rhaid i chi ddarparu manylion eich cerdyn credyd i dalu am y lawrlwythiad.

Ewch i Bajaepub.

Llyfr Espae

Llyfr Espae

Yn yr un modd, mae gennym ddewis arall o'r enw Llyfr Espae. Mae'n blatfform digidol sy'n caniatáu, trwy gofnodion syml, y chwilio e-lyfrau. Dylid nodi bod ganddo lyfrgell o oddeutu mwy na chwe deg mil o deitlau.

Yn yr un modd, mae'n bwysig sôn ei bod yn dudalen gyda dyluniad cain a syml. Yn ogystal â hyn, mae ganddo brofiad pori syml iawn, ac mae'n caniatáu lawrlwythwch lyfrau yn hawdd ac am ddim yn y fformatau canlynol: PDF, mobi ac epub.

Ewch i Espaebook.

Lektu

Lektu

Yn yr un modd, mae dewis arall yn lle Llyfrau XD Am Ddim o'r enw Lektu sy'n newydd-deb arall mewn rhith-lyfrgelloedd. Yn y bôn, mae'n a Llwyfan cynnwys digidol heb DRM. Amcan hyn yw bod yn fan cyfarfod rhwng hawliau awduron, cyhoeddwyr a darllenwyr.

Mae ei lyfrgell yn cynnwys e-lyfrau, comics, llyfrau sain, podlediadau, cerddoriaeth, fideo a llyfrau papur. Yn iawn, gallwch fwynhau a chyrchu oddeutu mwy na dwy fil o deitlau o wahanol genres llenyddol. Y gorau oll? A yw'r mynediad at gynnwys yn hollol rhad ac am ddim. Yn unig, bydd angen i chi gofrestru.

Ewch i Lektu.

OpenLibra

OpenLibra

Yn y cyd-destun hwn, rydym yn dod â'r dewis arall o'r enw OpenLibra beth arall llyfrgell lyfrau ar-lein. Mae'r platfform hwn yn gweithredu o dan drwyddedau am ddim, hynny yw, mae ganddo ganiatâd yr awduron i gyhoeddi eu cynnwys. Am y rheswm hwn, gallwch fod yn sicr hynny bydd y lawrlwythiadau y byddwch yn eu gwneud yn 100% cyfreithiol.

Yn bennaf, mae'r wefan hon yn ymroddedig i bynciau technegol, addysgiadol neu draethawd, fel: gwyddbwyll, marchnata, dylunio 3D, athroniaeth, gwyddoniaeth, seicoleg, ymhlith eraill. Yn y modd hwn, dylech wybod nad nofelau na rhwystrau bloc yw ei forte. Yn ogystal, gellir lawrlwytho heb gofrestru. Mae'r gweinyddwyr yn addo ar gyfer y genres llenyddol newydd yn y dyfodol agos.

Ewch i OpenLibra.

Llawer o lyfrau

Llawer o lyfrau

Y platfform digidol o'r enw Llawer o lyfrau Mae'n ddewis arall yn lle Llyfrau XD Am Ddim; sy'n reddfol a gyda chatalog sydd o gwmpas hanner can mil o lyfrau digidol. Mae gan y ddau debygrwydd yn y gwasanaeth maen nhw'n ei gynnig ac o ran sut mae'n gweithio.

Yn yr un modd, dylech wybod bod yr holl gynnwys a gyhoeddir yno yn Saesneg. Felly os ydych chi'n meistroli'r iaith, byddwch chi'n hapus i lawrlwytho llyfrau yno o bob genre llenyddol. Mae gan y wefan hon o'r clasuron i'r newyddion diweddaraf, gan fod ei gatalog yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Gellir cael mynediad trwy gofrestriad syml o oddeutu un munud.

Ewch i ManyBooks.

Bubok

Bubok

Yn olaf ond nid lleiaf, gelwir y dewis arall Bubok; sy'n cynnwys a platfform golygu annibynnol ac yn caniatáu ichi wneud lawrlwythiadau epubs am ddim. Yn gyffredinol, maen nhw'n postio cynnwys gan awduron cychwynnol, ond hefyd rhai gan awduron enwog ac enwog. Dylid nodi mai hwn yw un o'r llwyfannau sydd parchu hawlfraint a dim ond yn cyhoeddi i'r rhai sy'n rhoi eu gwaith.

Dylai defnyddwyr sydd am gael mynediad at lyfrau mewn fformat digidol fynd i'r adran Store. Yn yr un modd, mae'r golofn chwith yn casglu mewn label gwyrdd y testunau e-lyfr y gellir eu darllen am ddim. Ar y llaw arall, gellir gwneud y lawrlwythiadau ar ffurf epub neu pdf. Yno byddwch yn darparu eich cyfeiriad e-bost a byddant yn anfon y llyfr atoch.

Ewch i Bubok.

A %d blogueros les gusta esto: