Dewisiadau amgen am ddim i Espaebook yn 2021

Ar y Rhyngrwyd fe welwch unrhyw beth rydych chi'n chwilio amdano, o wybodaeth i adloniant. Mae gan gefnogwyr darllen lawer o dudalennau i lawrlwytho e-lyfrau am ddim, fel y mae Llyfr Espae.

Yn y bôn, mae'n blatfform ar-lein sydd â chatalog eang o e-lyfrau neu lyfrau digidol. I'r dde yno fe welwch o unrhyw genre, y nofel beth ydych chi'n chwilio amdano a y mwyaf darllen. Ar yr adeg hon, gall defnyddwyr gyrchu oddeutu saith deg mil o deitlau sydd ar gael.

Trefnir y wefan gan gynnwys parth cyhoeddus, newyddion, a pheiriant chwilio datblygedig i ddod o hyd i deitlau. Dylid nodi y gall pobl fwynhau'r gwasanaeth heb orfod cofrestru ymlaen llaw.

Dros y blynyddoedd, daeth yn ffefryn gyda phobl sy'n hoff o lyfrau; hyn oherwydd cyhoeddi llyfrau ar ffurf epub, pdf y mobi. Fodd bynnag, am amser hir ac yn iawn yn y 2021 ddim yn gweithio oherwydd iddynt ei gau am dorri hawlfraint.

Gwefannau amgen am ddim i Espaebook

Fel y soniasom yn gynharach, mae eich Caewyd y wefan swyddogol gan gyfiawnder Sbaen. Felly, nid yw eich parth .com yn bodoli mwyach. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae clonau eraill gyda gwahanol barthau sy'n ceisio dal sylw'r defnyddiwr; ond mae'r rhain yn bennaf yn ceisio cael gafael ar fanylion eich cerdyn credyd.

Yn yr ystyr hwn, rydym wedi paratoi rhestr gyda'r Tudalennau gwe amgen ac am ddim i Espaebook. Fel hyn, gallwch barhau i lawrlwytho llyfrau heb golli unrhyw straeon gwych. Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi bod rhai ohonynt yn parchu hawlfraint ac eraill ddim. Dyma'r opsiynau i chi eu dewis:

Epublibre

Epublibre

Yr opsiwn amgen cyntaf a gyflwynwn i Espaebook yw Epublibre. Yn y bôn, mae'n a platfform sydd â thua 50.000 o lyfrau ar ffurf ddigidol. Yn yr un modd, mae'n cynnwys cymuned o ddarllenwyr sy'n barod i rannu a hwyluso lawrlwytho e-lyfrau; nodweddion sy'n ei gwneud yn debyg iawn i'n cyfeirnod.

Mae'n briodol sôn nad oes angen cofrestru i weld y catalog neu lawrlwytho'r llyfrau. Dim ond angen fydd arnoch chi nodwch, porwch ei gategorïau a chwiliwch am gynnwys ac yna ewch ymlaen i'w lawrlwytho. Fodd bynnag, er mwyn lawrlwytho mae'n rhaid i chi osod rhaglen cenllif. Yn olaf, dylech wybod bod y rhan fwyaf o'r cynnwys yn Sbaeneg, ond gallwch ddod o hyd iddo mewn un ar ddeg o ieithoedd eraill.

Ewch i Epublibre.

Bubok

Bubok

Yn yr un modd, mae gennym ddewis arall yn lle Espaebook o'r enw Bubok; sy'n cynnwys a platfform golygu annibynnol ac yn caniatáu ichi wneud lawrlwythiadau epubs am ddim. Yn gyffredinol, maen nhw'n postio cynnwys gan awduron cychwynnol, ond hefyd rhai gan awduron enwog ac enwog. Dylid nodi mai hwn yw un o'r llwyfannau sydd parchu hawlfraint a dim ond yn cyhoeddi i'r rhai sy'n rhoi eu gwaith.

Dylai defnyddwyr sydd am gael mynediad at lyfrau mewn fformat digidol fynd i'r adran Store. Yn yr un modd, mae'r golofn chwith yn casglu mewn label gwyrdd y testunau e-lyfr y gellir eu darllen am ddim. Ar y llaw arall, gellir gwneud y lawrlwythiadau ar ffurf epub neu pdf. Yno byddwch yn darparu eich cyfeiriad e-bost a byddant yn anfon y llyfr atoch.

Ewch i Bubok.

Bajaebup

Bajaepub

Y trydydd opsiwn a gyflwynwn yw Bajaebup mae hynny'n cynnig gwasanaeth tebyg i Espaebook. Ei catalog yn addo mynediad i bron i 50.000 o lyfrau digidol, sy'n fachyn da i ddenu pobl sy'n hoff o lyfrau. Fodd bynnag, dylech wybod na allwch gael e-lyfr heb dalu amdano yn gyntaf.

Yn y modd hwn, mae'n rhaid i chi gofio bod yn rhaid i chi roi i mewn er mwyn mwynhau'r cynnwys cyhoeddedig. Felly bydd yn rhaid i chi ddarparu manylion eich cerdyn credyd i dalu am y lawrlwythiad.

Ewch i Bajaepub.

ZLibrary

ZLibrary

Ni all cariadon darllen ac sydd heb unrhyw broblemau gyda'r Saesneg golli allan ar y dewis arall hwn. Yn ymwneud ZLibrary sydd wedi'i leoli fel un o'r goreuon yn Espaebook. Ledled y byd mae'n un o'r rhai yr ymwelir ag ef fwyaf oherwydd bod ganddo fwy na chwe miliwn o lyfrau digidol yn epub, mobi a pdf.

Ar ben hynny, mae ganddo whopping chwe deg miliwn o erthyglau gwyddonol. Heb amheuaeth, mae hyn i gyd yn ei gwneud hi y llyfrgell ar-lein fwyaf. Dylid nodi bod yn rhaid i chi gofrestru yn gyntaf i gael mynediad i'r cynnwys; Ond does dim angen poeni, mae cofrestru'n gyflym ac yn hawdd.

Yr unig anfantais y byddwch yn dod o hyd iddi yw bod ganddo derfyn lawrlwytho, gan fod y cyfrif am ddim. A) Ydw y diwrnod y bydd gennych y posibilrwydd o lawrlwytho deg llyfr. Os ydych chi am ehangu'r rhif hwn bydd yn rhaid i chi roi rhodd neu ddewis cyfrif Premiwm.

Ewch i ZLibrary.

LeBooks

LeBooks

Y pumed dewis arall yn lle Espaebook a gyflwynwn yw LeBooks, gwefan sy'n cynnig gwasanaeth tebyg. Mae defnyddwyr yn mewngofnodi ac yn gallu lawrlwytho llyfrau digidol nid oes angen gosod unrhyw raglen. Mae gan y platfform hwn fwy na pum mil o e-lyfrau.

Gellir lawrlwytho'r ffeiliau i'ch dyfais neu eu darllen ar-lein. Mae trefniadaeth y wefan mewn tair rhan: Llenyddiaeth a Ffuglen, Bywyd Technegol ac Academaidd ac Ymarferol. Felly, bydd pobl yn dod o hyd i nofelau, canllawiau teithio, traethodau, llyfrau hunangymorth neu werslyfrau ar y gwyddorau naturiol a chymdeithasol yno.

Ewch i LeLibros.

OpenLibra

OpenLibra

Rydym hefyd yn dod â'r dewis arall o'r enw OpenLibra beth arall llyfrgell lyfrau ar-lein. Mae'r platfform hwn yn gweithredu o dan drwyddedau am ddim, hynny yw, mae ganddo ganiatâd yr awduron i gyhoeddi eu cynnwys. Am y rheswm hwn, gallwch fod yn sicr hynny bydd y lawrlwythiadau y byddwch yn eu gwneud yn 100% cyfreithiol.

Yn bennaf, mae'r wefan hon yn ymroddedig i bynciau technegol, addysgiadol neu draethawd, fel: gwyddbwyll, marchnata, dylunio 3D, athroniaeth, gwyddoniaeth, seicoleg, ymhlith eraill. Yn y modd hwn, dylech wybod nad nofelau na rhwystrau bloc yw ei forte. Yn ogystal, gellir lawrlwytho heb gofrestru. Mae'r gweinyddwyr yn addo ar gyfer y genres llenyddol newydd yn y dyfodol agos.

Ewch i OpenLibra.

Llawer o lyfrau

Llawer o lyfrau

Y platfform digidol o'r enw Llawer o lyfrau Mae'n ddewis arall yn lle Espaebook; sy'n reddfol a gyda chatalog sydd o gwmpas hanner can mil o lyfrau digidol. Mae gan y ddau debygrwydd yn y gwasanaeth maen nhw'n ei gynnig ac o ran sut mae'n gweithio.

Yn yr un modd, dylech wybod bod yr holl gynnwys a gyhoeddir yno yn Saesneg. Felly os ydych chi'n meistroli'r iaith, byddwch chi'n hapus i lawrlwytho llyfrau yno o bob genre llenyddol. Mae gan y wefan hon o'r clasuron i'r newyddion diweddaraf, gan fod ei gatalog yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Gellir cael mynediad trwy gofrestriad syml o oddeutu un munud.

Ewch i ManyBooks.

Llyfrau Prime Amazon

Amazon Prime

Y dewis olaf ond nid lleiaf yn lle Espaebook a gyflwynwn yw Llyfrau Prime Amazon. Yn y bôn mae'n ymwneud â chael cyfrif Amazon Prime sy'n cynnig llongau a ffilmiau am ddim. Yn ogystal, mae'n caniatáu i chi y mynediad i lawer o lyfrau digidol am ddim.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi gofio ei fod yn a cyfrif yn talu. Ar y llaw arall, rhaid bod gennych ddyfais ddarllen Kindle hefyd neu, yn methu â hynny, cymhwysiad wedi'i osod ar ei gyfer. Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi hynny ni fyddwch yn dod o hyd i'r newyddion neu'r llyfrau diweddaraf gan awduron enwog yno. Yn yr un modd, mae yna opsiynau diddorol i'w harchwilio a'u darllen.

Ewch i Amazon Prime Books.

A %d blogueros les gusta esto: