Dewisiadau amgen i lawrlwytho llyfrau i XYZ Free Books

Yn yr oes dechnolegol hon, mae pobl yn troi at y Rhyngrwyd am gyfryngau adloniant. Am y rheswm hwn, creu tudalennau gwe sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho llyfrau, cerddoriaeth, cyfresi, ffilmiau ac unrhyw ffeil cenllif. Yn yr achos hwn, byddwn yn canolbwyntio ar Llyfrau Am Ddim XYZ.

Gelwir y platfform hwn hefyd yn XYZ Books; ac mae'n un o'r rhai mwyaf adnabyddus a mwyaf poblogaidd i gael llyfrau digidol. Yn ogystal â hyn, maen nhw'n cynnig y gwasanaeth lawrlwytho ar gyfer mathau eraill o gynnwys. Fodd bynnag, mae defnyddwyr y porth hwn yn pendroni beth am y dudalen oherwydd weithiau Nid yw'n gweithio.

Fe welwch y cynnwys cyhoeddedig mewn gwahanol fformatau, ymhlith y rhai mwyaf adnabyddus mae'r canlynol: epub, mobi y PDF. Gallwch ddarllen y llyfrau gyda darllenydd ebook digidol, ar eich ffôn clyfar, cyfrifiadur neu eu lawrlwytho mewn unrhyw fformat. Yno, gallwch gyrchu nofelau, straeon, ac ati o'r math ffilm gyffro, heddlu a mwy

Gwefannau amgen i XYZ Free Books

Fel y soniasom o'r blaen, mae platfform digidol XYZ Free Books i lawr ar sawl achlysur ac ni all defnyddwyr fynd i mewn. Felly, mae'r bobl hyn wedi gorfod troi at opsiynau eraill i barhau i fwynhau'r cynnwys. Felly rydym wedi creu rhestr o dudalennau amgen y gallwch eu defnyddio:

EpubFree

Epublibre

Yr opsiwn amgen cyntaf a gyflwynwn i XYZ Free Books yw Epublibre. Yn y bôn, mae'n a platfform sydd â thua 50.000 o lyfrau ar ffurf ddigidol. Yn yr un modd, mae'n cynnwys cymuned o ddarllenwyr sy'n barod i rannu a hwyluso lawrlwytho e-lyfrau; nodweddion sy'n ei gwneud yn debyg iawn i'n cyfeirnod.

Mae'n briodol sôn nad oes angen cofrestru i weld y catalog neu lawrlwytho'r llyfrau. Dim ond angen fydd arnoch chi nodwch, porwch ei gategorïau a chwiliwch am gynnwys ac yna ewch ymlaen i'w lawrlwytho. Fodd bynnag, er mwyn lawrlwytho mae'n rhaid i chi osod rhaglen cenllif. Yn olaf, dylech wybod bod y rhan fwyaf o'r cynnwys yn Sbaeneg, ond gallwch ddod o hyd iddo mewn un ar ddeg o ieithoedd eraill.

Ewch i EpubLibre.

Bajaebup

Bajaepub

Yr opsiwn arall a gyflwynwn yw Bajaebup mae hynny'n cynnig gwasanaeth tebyg i XYZ Free Books. Ei catalog yn addo mynediad i bron i 50.000 o lyfrau digidol, sy'n fachyn da i ddenu pobl sy'n hoff o lyfrau. Fodd bynnag, dylech wybod na allwch gael e-lyfr heb dalu amdano yn gyntaf.

Yn y modd hwn, mae'n rhaid i chi gofio bod yn rhaid i chi roi i mewn er mwyn mwynhau'r cynnwys cyhoeddedig. Felly bydd yn rhaid i chi ddarparu manylion eich cerdyn credyd i dalu am y lawrlwythiad.

Ewch i Bajaepub.

Llyfr Espae

Llyfr Espae

Yn yr un modd, mae gennym ddewis arall o'r enw Llyfr Espae. Mae'n blatfform digidol sy'n caniatáu, trwy gofnodion syml, y chwilio e-lyfrau. Dylid nodi bod ganddo lyfrgell o oddeutu mwy na chwe deg mil o deitlau.

Yn yr un modd, mae'n bwysig sôn ei bod yn dudalen gyda dyluniad cain a syml. Yn ogystal â hyn, mae ganddo brofiad pori syml iawn, ac mae'n caniatáu lawrlwythwch lyfrau yn hawdd ac am ddim yn y fformatau canlynol: PDF, mobi ac epub.

Ewch i Espaebook.

Lektu

Lektu

Yn yr un modd, mae dewis arall yn lle Llyfrau Am Ddim XYZ o'r enw Lektu sy'n newydd-deb arall mewn rhith-lyfrgelloedd. Yn y bôn, mae'n a Llwyfan cynnwys digidol heb DRM. Amcan hyn yw bod yn fan cyfarfod rhwng hawliau awduron, cyhoeddwyr a darllenwyr.

Mae ei lyfrgell yn cynnwys e-lyfrau, comics, llyfrau sain, podlediadau, cerddoriaeth, fideo a llyfrau papur. Yn iawn, gallwch fwynhau a chyrchu oddeutu mwy na dwy fil o deitlau o wahanol genres llenyddol. Y gorau oll? A yw'r mynediad at gynnwys yn hollol rhad ac am ddim. Yn unig, bydd angen i chi gofrestru.

Ewch i Lektu.

Bubok

Bubok

Mae gennym ddewis arall yn lle Llyfrau Am Ddim XYZ o'r enw Bubok; sy'n cynnwys a platfform golygu annibynnol ac yn caniatáu ichi wneud lawrlwythiadau epubs am ddim. Yn gyffredinol, maen nhw'n postio cynnwys gan awduron cychwynnol, ond hefyd rhai gan awduron enwog ac enwog. Dylid nodi mai hwn yw un o'r llwyfannau sydd parchu hawlfraint a dim ond yn cyhoeddi i'r rhai sy'n rhoi eu gwaith.

Dylai defnyddwyr sydd am gael mynediad at lyfrau mewn fformat digidol fynd i'r adran Store. Yn yr un modd, mae'r golofn chwith yn casglu mewn label gwyrdd y testunau e-lyfr y gellir eu darllen am ddim. Ar y llaw arall, gellir gwneud y lawrlwythiadau ar ffurf epub neu pdf. Yno byddwch yn darparu eich cyfeiriad e-bost a byddant yn anfon y llyfr atoch.

Ewch i Bubok.

ZLibrary

ZLibrary

Ni all cariadon darllen ac sydd heb unrhyw broblemau gyda'r Saesneg golli allan ar y dewis arall hwn. Yn ymwneud ZLibrary sydd wedi'i leoli fel un o'r goreuon ar y platfform hwn. Ledled y byd mae'n un o'r rhai yr ymwelir ag ef fwyaf oherwydd bod ganddo fwy na chwe miliwn o lyfrau digidol yn epub, mobi a pdf.

Ar ben hynny, mae ganddo whopping chwe deg miliwn o erthyglau gwyddonol. Heb amheuaeth, mae hyn i gyd yn ei gwneud hi y llyfrgell ar-lein fwyaf. Dylid nodi bod yn rhaid i chi gofrestru yn gyntaf i gael mynediad i'r cynnwys; Ond does dim angen poeni, mae cofrestru'n gyflym ac yn hawdd.

Yr unig anfantais y byddwch yn dod o hyd iddi yw bod ganddo derfyn lawrlwytho, gan fod y cyfrif am ddim. A) Ydw y diwrnod y bydd gennych y posibilrwydd o lawrlwytho deg llyfr. Os ydych chi am ehangu'r rhif hwn bydd yn rhaid i chi roi rhodd neu ddewis cyfrif Premiwm.

Ewch i ZLibrary.

LeBooks

LeBooks

Ar y llaw arall, rydyn ni'n dod â dewis arall o'r enw LeBooks, gwefan sy'n cynnig gwasanaeth tebyg. Mae defnyddwyr yn mewngofnodi ac yn gallu lawrlwytho llyfrau digidol nid oes angen gosod unrhyw raglen. Mae gan y platfform hwn fwy na pum mil o e-lyfrau.

Gellir lawrlwytho'r ffeiliau i'ch dyfais neu eu darllen ar-lein. Mae trefniadaeth y wefan mewn tair rhan: Llenyddiaeth a Ffuglen, Bywyd Technegol ac Academaidd ac Ymarferol. Felly, bydd pobl yn dod o hyd i nofelau, canllawiau teithio, traethodau, llyfrau hunangymorth neu werslyfrau ar y gwyddorau naturiol a chymdeithasol yno.

Ewch i LeLibros.

Llyfrau Prime Amazon

Amazon Prime

Y dewis olaf ond nid lleiaf yn lle XYZ Free Books a ddaw â ni yw Llyfrau Prime Amazon. Yn y bôn mae'n ymwneud â chael cyfrif Amazon Prime sy'n cynnig llongau a ffilmiau am ddim. Yn ogystal, mae'n caniatáu i chi y mynediad i lawer o lyfrau digidol am ddim.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi gofio ei fod yn a cyfrif yn talu. Ar y llaw arall, rhaid bod gennych ddyfais ddarllen Kindle hefyd neu, yn methu â hynny, cymhwysiad wedi'i osod ar ei gyfer. Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi hynny ni fyddwch yn dod o hyd i'r newyddion neu'r llyfrau diweddaraf gan awduron enwog yno. Yn yr un modd, mae yna opsiynau diddorol i'w harchwilio a'u darllen.

Ewch i Amazon Prime Books.

A %d blogueros les gusta esto: