Sut i gael Premiwm Spotify diderfyn am ddim heb hysbysebu

Spotify yn llwyfan digidol mae gan hwnnw gynnwys ffrydio cerddoriaeth. Mae'n darparu gwasanaeth amrywiol lle gellir defnyddio gwahanol fathau o gynnwys yn y fformat ar gyfer cerddoriaeth, podlediadau a ffrydio fideos.

Dyma'r platfform pwysicaf a chydnabyddedig yn y byd yn ei urdd. Diolch iddo, mae ar gael ar gyfer unrhyw ddyfais symudol a sefydlog fel byrddau, ffonau symudol, setiau teledu, cyfrifiaduron ac eraill. Mae'n gwmni sy'n atgynhyrchu ei gynnwys mewn moddau taledig neu am ddim.

Er bod y fersiwn gratis Mae Spotify yn cynnig miloedd o fuddion, nid yw'n ddigon defnyddio holl swyddogaethau'r cymhwysiad. Nid yw'n caniatáu llwytho i lawr yr holl ganeuon rydych chi eu heisiau, dim ond yn y modd siffrwd a'r gwaethaf oll y gellir gwrando ar y gerddoriaeth: gwrando ar ddiddiwedd hysbysebion rhwng caneuon.

I anghofio am hynny, yma byddwn yn eich dysgu sut i gael Spotify Premiwm am ddim yn ddiderfyn ac yn rhydd yn yr 2020.

Camau cyn lawrlwytho Spotify Premium

Mae'n bwysig egluro, o'r dechrau, bod y APK Nid yw Spotify Unlimited yn gymhwysiad sydd i'w gael yn siopau apiau iphone o Andriode. Er mwyn ei atal, rhaid gwneud dau beth:

  1. Dadosodwch y rhaglen Spotify o'ch ffôn symudol. Os ydych chi'n cadw'r rhaglen hon ar eich ffôn symudol gallai ymyrryd â'r broses lawrlwytho.
  2. Gweithredwch ar eich dyfais yr opsiwn i ganiatáu lawrlwythiadau o ffynonellau anhysbys. Mae hynny'n golygu y bydd y ffôn symudol yn caniatáu inni lawrlwytho'r cymhwysiad o Google, nid yn unig o'r siop swyddogol.

I gyflawni'r ail gam hwn, rhaid i chi fynd i adran "gosodiadau" neu "gosodiadau" eich dyfais symudol. O'r fan honno, cliciwch ar yr adran "diogelwch" ac yna actifadwch yr opsiwn "ffynonellau neu darddiad anhysbys".

Canllaw i lawrlwytho'r APK o Spotify Premium

spoty2

Rhaid i'r rhai sydd am gael Spotify yn ei fersiynau premiwm trwy'r APK ystyried rhai ystyriaethau. Ag ef gallwch ddefnyddio holl fuddion y cymhwysiad hollol rhad ac am ddim. Mae'r cyfrif o Rhaid i Spotify lawrlwytho un o'r APKs canlynol: Spotify Beta, Spotify Downloader, neu Spotify ++.

Yma byddwn yn dangos canllaw cam wrth gam i chi ar sut i lawrlwytho a gosod y cymhwysiad ar eich ffôn symudol.

Cam un: Dadlwythwch y Spotify Premium APK

Ar ôl i chi alluogi lawrlwythiadau o ffynonellau anhysbys, dylech fynd i Google a lawrlwytho'r APK o'ch dewis. Ar gyfer hyn, rydym yn argymell dewis y naill neu'r llall o'r ddau hyn:

  1. Beta Spotify: Fe'i hystyrir yn gais datblygedig iawn gyda'r holl fuddion ohono. Mae'n olynydd i'r modd Premiwm, lle gallwch wrando ar yr holl ganeuon rydych chi eu heisiau, creu rhestri chwarae a mwy. Yr unig swyddogaeth nad oes ganddo yw lawrlwytho cerddoriaeth.
  2. Dadlwythwr Spotify: I'r rhai sydd eisiau'r cais am llwytho i lawr caneuon, dyma'r opsiwn delfrydol. Ag ef gallwch chi wneud holl opsiynau'r modd Beta ac ychwanegu'r lawrlwythiad cerddoriaeth. I lawrlwytho oddi yma mae'n rhaid i chi gydymffurfio â'r camau canlynol:
  • Creu’r rhestr o ganeuon yn Spotify Beta.
  • Ewch i ben y sgrin a dewch o hyd i'r tri dot. Pwyswch arnyn nhw a chlicio ar «copi dolen».
  • Rhowch Spotify Downloader a chlicio ar "past" ym mheiriant chwilio'r cymhwysiad hwn.
  • Rhowch y rhestr chwarae a'i lawrlwytho.

Mae'r ddau gais yn ategu eu hunain. Dim ond pan fydd angen lawrlwytho y bydd angen yr ail. Fel arall, mae'n well cadw at y modd Beta.

Cam Dau: Cywasgu'r Fformat

Bydd yr ail gam hwn yn cael ei egluro ar gyfer y rhai nad ydyn nhw'n gwybod sut i ddatgywasgu'r fformat yn system weithredu Android. Os ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny, nid oes angen darllen yr adran hon. Fel arall: pan fydd y fformat yn cael ei lawrlwytho, bydd fformat cywasgedig yn cael ei daflu ar y ffôn symudol. Er mwyn cael mynediad ato mae angen ei ddadsipio.

I wneud hyn, rhaid i chi fynd i Google Play a lawrlwytho cymhwysiad sy'n gweithio fel decompressor. O'r ffenestr hon rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho'r cais Rarlab; mae'n syml i'w ddefnyddio ac yn swyddogaethol. Ar ôl i'r cais gael ei lawrlwytho, gallwch ei ddefnyddio i echdynnu'r ffeil APK.

Cam tri: Gosod yr app

Gyda'r ffeil APK wedi'i lawrlwytho, dim ond parhau i osod y cais y mae angen parhau. Ar ôl ei gwblhau, bydd y cais yn arddangos y polisïau a'r amodau defnyddio ar y sgrin. Darllenwch nhw, os liciwch chi, a chliciwch ar "Install" i barhau.

Ar y foment honno, bydd bar yn dechrau llwytho ar y sgrin symudol. Ar ôl gorffen, bydd yn cyhoeddi neges newydd yn cyhoeddi gosod y cais yn llwyddiannus.

Beth yw manteision lawrlwytho Spotify Beta neu Downloader?

Mae buddion y ddau gais yn eithaf amlwg wrth ddefnyddio Spotify. Mae'n caniatáu ichi fwynhau'r holl gynnwys mewn a diderfyn ac yn llwyr gratis am byth. Yn wahanol i'r app yn y siop gymwysiadau, sy'n gofyn am dalu tanysgrifiad i fwynhau'r holl fuddion.

Gallwch chi fwynhau manteision gwrando ar gerddoriaeth mewn gofodau Dim cysylltiad rhyngrwyd cael yr opsiwn o llwytho i lawr rhestri chwarae. Yn y modd hwn, osgoi defnyddio data symudol.

Un o'r buddion mawr, sydd ynghlwm wrth y ddau flaenorol, yw na fyddwch chi bellach yn dioddef clywed yr annifyr hysbysebu O'i gymharu â'r fersiwn am ddim, mae cael y cymwysiadau hyn yn hepgor hysbysebion waeth beth yw dull chwarae'r defnyddwyr: ar hap neu drwy restr chwarae.

Mantais fwyaf y rhain i gyd, wrth gwrs, yw'r ffaith nad oes raid i chi dalu ffi fisol i fwynhau'r gwasanaeth.

Dewis arall arall i gael Spotify Premium am ddim?

Fel popeth ar y Rhyngrwyd, mae'r dewisiadau amgen i ddod o hyd i atebion ac atebion i'r math hwn o rwystr yn ddiddiwedd. Rhag ofn nad ydych am lawrlwytho neu, am ryw reswm, na allwch ei lawrlwytho, mae yna hefyd ffyrdd i gael mynediad at yr holl gynnwys am ddim.

Mae'r cymhwysiad gwreiddiol yn rhoi mis prawf i bob defnyddiwr. Felly un o'r dewisiadau amgen yw agor cyfrif newydd bob mis i fwynhau'r budd. Fodd bynnag, er mwyn osgoi'r gweithredoedd hyn, mae'r cais yn erthylu ac yn atal creu rhai cyfrifon oherwydd bod eu ID cysylltiad eisoes wedi'i gofrestru yn y system.

newid ID, dim ond y cais sydd ei angen arnoch chi Newidiwr ID Dyfais o Google Play. Pan fydd wedi'i osod, rhaid ei agor yn "Ar hap" fel bod ID newydd yn cael ei arddangos bob tro rydych chi am agor cyfrif. Pan fydd hyn wedi'i gyflawni, rhaid ailgychwyn y ffôn symudol ac agor y cyfrif newydd.

Pa un o'r dewisiadau amgen hyn ydych chi'n mynd i roi cynnig arno?

A %d blogueros les gusta esto: