Dewisiadau Amgen Elitetorrent Gorau

Yn Sbaen fe welwch lawer llwyfannau gwe sy'n cynnig y gwasanaeth lawrlwytho P2P. Mae'r math hwn o lawrlwythiad yn caniatáu i'r cysylltiad rhwng dau barti neu fwy. Heb amheuaeth, un o'r rhai mwyaf poblogaidd oedd Elitetorrent.

Fodd bynnag, mae'r wefan hon ynghyd â Betterrtorrent1 Cafodd Gnula eu blocio ddechrau'r flwyddyn ddiwethaf, yn 2019. Felly, yn wyneb y blociau hyn, mae gweinyddwyr Elitetorrent wedi dewis newidiadau parth i'w hosgoi. Yn y bôn, mae'r newid parth yn cynnwys creu a tudalen newydd.

Beth ddigwyddodd i Elitetorrent?

Elitetorrent

Yn gyntaf oll, rhaid i chi fod yn glir nad oedd yn gyfrinach hynny Elitetorrent Fe'i lleolwyd fel un o hoff dudalennau gwe'r Sbaeneg. Bob dydd roedd defnyddwyr yn troi at y platfform hwn i ddarganfod sut i lawrlwytho ffilmiau am ddim.

Digwyddodd ei safle yn bennaf oherwydd yn y app ac roedd y wefan ar gael y ffilmiau premiere neu gyfres y foment. Am y rheswm hwn, ers ei sefydlu, ystyriwyd bod y platfform hwn yn duedd. Yn y cyd-destun hwn, daeth y cyhoedd a'r gystadleuaeth i feddwl na fyddai unrhyw beth a fyddai'n effeithio arnynt.

Fodd bynnag, mae gweinyddwyr wedi gorfod delio ag anghyfleustra sy'n peryglu eu gweithrediad. Yn gyffredinol, digwyddodd hyn oherwydd bod Elitetorrent wedi derbyn cwynion a oedd yn torri'r Cyfraith Eiddo Deallusol. Am y rheswm hwn, roedd yn rhaid i'w grewyr droi at roi'r gorau i'w gweithgareddau.

Y dewisiadau amgen Elitetorrent gorau yn 2020

Os oeddech chi'n defnyddio Elitetorrent yn aml neu'n achlysurol a'ch bod chi'n teimlo eich bod chi wedi aros ar yr awyr i wylio ffilmiau a chyfresi, peidiwch â phoeni. Ar y Rhyngrwyd a'r farchnad ddigidol hon mae llwyfannau eraill sy'n cynnig yr un gwasanaeth. Yn ogystal, mae ganddyn nhw weithrediad tebyg.

Felly, isod rydym yn dod â rhestr o'r dewisiadau amgen Elitetorrent gorau heddiw. Wrth gwrs, mae'n bwysig nodi bod gan bob gwefan nodweddion gwahanol, ond maen nhw'n opsiynau da.

Kickass Torrents

Dewis arall elitetorrent

Fel y soniasom o'r blaen, mae yna ddewisiadau amgen eraill i Elitetorrent fel Kickass Torrents. Rhowch yma I gael mynediad. Peidiodd y platfform hwn â bod ar waith am bron i ddwy flynedd. Fodd bynnag, eleni roedd yn newyddion eto.

Agorodd ei grewyr a'i weinyddwyr wefan newydd, ond fe wnaethant gadw'r edrychiad gwreiddiol. A dweud y gwir mae ganddo leoliad da iawn ymysg defnyddwyr o Sbaen. Felly, mae disgwyl y bydd yn dod yn un o'r safleoedd lawrlwytho a ffefrir ledled y byd yn ystod y misoedd nesaf.

Mae gan y dudalen Rhyngrwyd sawl categori sy'n casglu unrhyw fath o ffeil. Y rhai mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd yw'r canlynol: lawrlwytho ffilmiau, sioeau teledu, meddalwedd, gemau a cherddoriaeth.

Y Bae Môr-ladron

Môr-leidr Elitetorrent

Ar hyn o bryd, Y Bae Môr-ladron yn dewis arall gorau y byddwch yn dod o hyd iddo ar Rhyngrwyd Elitetorrent Entra yma I gael mynediad. Mae gan y wefan lawrlwytho hon yn wych amrywiaeth o ffilmiau a chyfresi o bob genre. Yn ogystal, mae ganddo restr o albymau o'r artistiaid enwocaf o'r cyfnod diweddar.

Mae ganddo hefyd adran sy'n ymroddedig i rhaglenni cydnaws ar gyfer Windows a Mac. Am y rheswm hwn, mae wedi'i leoli fel platfform amrywiol ac effeithlon. Yn gyffredinol, mae popeth yn mynd yn dda gyda'r we tan y ffordd i'w gyrchu, gan fod yn rhaid i weinyddwyr greu cysylltiadau drych i barhau i weithio.

Hynny yw, crëir replica dolenni'r wefan wreiddiol i newid yr URL yn gyson. Yn y modd hwn, gallwch chi lawrlwytho'r un cynnwys, ond gydag amddiffyniad rhag rhwystrau a sancsiynau.

Amser popcorn

Amser popcorn

Ar hyn o bryd, rydyn ni'n dod â dewis arall gwahanol i chi o'r enw Amser popcorn. Rhowch yma i gael mynediad Mae gan yr opsiwn hwn lawer o botensial i'w gynnig i'w ddefnyddwyr, gan ei fod yn a cymhwysiad y mae'n rhaid i chi ei lawrlwytho er mwyn ei ddefnyddio. Ond, pan fyddwch chi'n cyrchu ato, fe welwch restr helaeth o'r cynnwys sydd ar gael.

Gellir cyrchu cynnwys trwy raglen sy'n hwyluso mynediad ac argaeledd teitlau. Wrth gwrs mae'r rhain i mewn fformat cenllif ac mae ganddyn nhw'r opsiwn i actifadu is-deitlau yn Sbaeneg. Yn ogystal â hyn, mae ganddo a thema amrywiol yn yr ardal sinematograffig ac mae ei gategorïau wedi'u rhannu fel a ganlyn: rhyw, blwyddyn rhyddhau, graddfeydd, ymhlith eraill.

Y gorau oll? Mae'r mae lawrlwytho cynnwys yn hollol rhad ac am ddim. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi ei fod yn gydnaws ag unrhyw system weithredu a dyfeisiau. Fel fantais o'i blaid, gellir anfon y cynnwys rydych chi wedi'i ddewis i deledu clyfar.

Gwell cenllif

Mejortorrent Elitetorrent

Mae rhai defnyddwyr yn ystyried Gwell cenllif fel y platfform mwyaf cyflawn mewn dewisiadau amgen Elitetorrent. Mae hyn oherwydd bod ganddo a mae cynnwys amrywiol a'i borth yn rhyngweithiol iawn ac yn hawdd ei ddefnyddio. Ar y llaw arall, mae'r cynnwys wedi'i drefnu'n wyddor, felly rydych chi eisoes yn gwybod sut i chwilio amdano.

Rhag ofn eich bod am gynnal chwiliad syml, ewch i'r prif dab lle mae'r holl gategorïau'n ymddangos. Mae'r dudalen we i'w lawrlwytho yn cynnig y cynnwys canlynol: ffilmiau, cyfresi manylder uwch, rhaglenni dogfen, gemau a mwy na phum deg pum mil o ganeuon. Entra yma I gael mynediad.

Torrentz2

Torrentz2

Yn gyntaf oll, dylech wybod bod nifer fawr o ddewisiadau amgen i Elitetorrent. Fodd bynnag, rydym yn eich cyflwyno i Torrentz2 sef yr unig un sydd hyd yn hyn yn gweithredu heb unrhyw anghyfleustra. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad. Ar y wefan hon, mae'r ffeiliau wedi'u labelu mewn unrhyw drefn benodol.

Mae'r wefan hon yn gweithio trwy a peiriant chwilio sydd â sawl opsiwn o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano. Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we.

Dylid nodi bod bod yn beiriant chwilio, nid oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, y mae cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill Maent yn cynnig gwasanaeth lawrlwytho hollol rhad ac am ddim.

I gloi, mae yna lawer o ddewisiadau amgen i barhau i lawrlwytho ffilmiau, cyfresi, gemau, ymhlith eraill. Nid oes rhaid i Blocio Elitetorrent eich poeni, gan ein bod yn dangos y dewisiadau amgen gorau sy'n bodoli i chi. Yn y paragraffau blaenorol rydyn ni'n nodi beth ydyn nhw a'u disgrifiadau, gallwch roi cynnig arnyn nhw a dewis pa un i aros gyda nhw i lawrlwytho cynnwys hollol rhad ac am ddim. Os ydych chi'n gwybod sut i ddefnyddio'r tudalennau gwe uchod, ni fydd gennych unrhyw fath o rwystr.

A %d blogueros les gusta esto: