Gwefannau ar-lein amgen i Series Papaya

Cariadon ver ffilmiau ac mae cyfresi â diddordeb yn gyson mewn darganfod beth yw'r datganiadau diweddaraf. Heddiw, diolch i'r Rhyngrwyd a datblygiadau mewn technoleg, mae pobl yn defnyddio llwyfannau adloniant ffrydio. Dyma achos y we Cyfres Papaya ar-lein.

Fodd bynnag, dylech ystyried bod y llwyfannau hyn wedi'u blocio a'u tynnu oddi ar y Rhyngrwyd ers rhai blynyddoedd; gan fod y gyfraith o'r farn eu bod yn torri hawlfraint y cynnwys cyhoeddedig. Mae Cyfres Papaya, yn y bôn, yn dudalen gymharol newydd sydd wedi cael twf sylweddol.

Mae eich gwasanaeth yn cynnig y gyfres ddiweddaraf yn bennaf trwy ar-lein ac o wahanol genres. Yn wahanol i lwyfannau tebyg, mae gan yr un hwn lai o deitlau, ond mae'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Gorau oll? Nid yw'n cynnwys hysbysebu annifyr sydd yn gyffredinol yn tarfu ar arddangos y cynnwys.

Ddwy flynedd yn ôl, y wefan wreiddiol yn cau oherwydd blocâd llys, a achosodd i weinyddwyr greu parthau eraill. Yn y modd hwn, byddent yn parhau i warantu gwasanaeth i ddefnyddwyr. Fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd y rhain allan o drefn hefyd.

Rhestr o'r dewisiadau amgen mwyaf rhagorol i Gyfres Papaya

Dewisiadau amgen i Gyfres Papaya

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, creodd y rhai sy'n gyfrifol am weinyddu'r platfform barthau eraill sy'n gweithio fel dewisiadau amgen. Ond mae'r gyfraith yn parhau i rwystro'r safleoedd hacio hyn. Felly, mae gennym restr o'r Dewisiadau amgen gorau i Gyfres Papaya y gallwch ei ddefnyddio ar hyn o bryd:

Cuevana3

Cuevana3

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Cuevana. Mae'r porth gwe hwn yn un arall o'r opsiynau gorau i wylio a hyd yn oed lawrlwytho ffilmiau, ond rydym yn dod â'i drydedd fersiwn yn benodol. Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio gwella ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys cyfresi teledu a ffilmiau.

Heb os, mae catalog Cuevana3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr un ystyr, mae'n bwysig sôn bod ei Gellir hidlo tudalen yn ôl iaith eich dewis, fel: Saesneg a Sbaeneg (gan gynnwys Lladin). Mae gan bob cyfres neu ffilm ei glawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, gwylio'r ôl-gerbyd a'r opsiwn lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i'r drydedd fersiwn o Cuevana.

Megadede

Megadede

Yr ail opsiwn o ddewisiadau amgen i Gyfres Papaya a gyflwynwn yw Megadede. Yn y bôn, mae'n wefan sydd â llydan casgliad o ffilmiau a chyfresi. Dylid nodi bod y rhan fwyaf o'r ffilmiau'n cael eu cyfieithu i'r Sbaeneg.

Defnyddwyr a oedd â chyfrif yn Plusdede, Gallant gyrchu Megadede trwy fewnbynnu eu data. Mae'r gynghrair hon oherwydd y ffaith eu bod yn gweithio gyda'r un gweinyddwyr. Ar y llaw arall, ar y platfform hwn mae eich hoff deitlau wedi'u marcio. Mae'n gydnaws â Windows, Mac OS X, Android ac iOS.

Ewch i Megadede.

Inkaseries

Cyfres Inkaseries Papaya

Ar hyn o bryd, un o'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig i Series Papaya yw Inkaseries. Yn y bôn, mae'n dudalen we sy'n cynnig cyfresi o ansawdd da iawn. Mae gan y platfform hwn oriel eang i chi ddewis y gyfres o'ch dewis chi.

Dylid nodi ei fod yn unig arbenigo mewn cyfresi, felly, ni fyddwch yn dod o hyd i ffilmiau yno. Ar y llaw arall, mae'n bwysig sôn y gall y gyfres edrychwch arnyn nhw ar-lein a'u lawrlwytho i'ch cyfrifiadur. Isdeitlir y rhain ac yn gyffredinol maent yn Saesneg, Sbaeneg a Sbaeneg Lladin. Yn ogystal â hyn, mae wedi'i drefnu yn gategorïau, fel: nofelau, cyfresi a premières mwyaf poblogaidd.

Ewch i Inkaseries.

Cyfres Danko

Cyfres Danko

Yn yr un cyd-destun hwn, rydym yn dod â Cyfres Danko sy'n ddewis arall yn lle Series Papaya. Mae'r wefan yn ymroddedig i gynnig a catalog cymedrol, ond yn amrywio rhwng cyfresi, rhaglenni dogfen, ffilmiau ac animeiddio. Ar hyn o bryd mae'n cael ei gynnal gan weinydd arall gan ei fod yn gwella ei arddangosfa ar gyfer platfform mwy deniadol.

Mae'r chwiliad cynnwys ar y dudalen yn cynnwys hidlydd sengl sy'n cael ei gategoreiddio yn ôl genre ffilm. Fodd bynnag, mae yna hefyd peiriant chwilio lle gallwch chi nodi enw'r ffilm neu'r gyfres rydych chi'n edrych amdani. Yn ogystal â hyn, mae gennych y posibilrwydd i adael sylwadau ar y cynnwys, sy'n hwyluso'r rhyngweithio â defnyddwyr eraill. Yn yr un modd, mae ganddo'r posibilrwydd o gysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol fel: Facebook, Twitter a Google.

Ewch i Series Danko.

CyfresZ

CyfresZ

Yn yr un modd, rydyn ni'n eich cyflwyno chi i CyfresZ sy'n wefan gymharol newydd. Mae'r platfform yn cynnig a llyfrgell fawr o gynnwys clyweledol sydd yn iaith Sbaeneg. Yn bennaf, fel y mae'r enw'n awgrymu, ydyw canolbwyntio ar gyfresi, ond hefyd yn cynnig ffilmiau.

Ar y llaw arall, fel fantais o'i blaid, mae defnyddwyr y wefan hon wrth eu boddau, ers hynny ddim yn cynnwys gormod o hysbysebu. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl i bobl weld unrhyw gynnwys heb ymyrraeth na hysbysebion annifyr.

Ewch i SerieZ.

Gnula

Gnula

Ymhlith yr opsiynau sydd gennym hefyd Gnula eich bod i bob pwrpas yn lleoli'ch hun ymhlith y gynulleidfa. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r ychydig dudalennau gwe sy'n cyflwyno llai o broblemau wrth drosglwyddo cynnwys. Yn yr un ystyr, dylid nodi bod gan y wefan hon a llyfrgell helaeth.

Mae'r cynnwys clyweledol a gynigir yno ar gael i unrhyw ddefnyddiwr a gallwch ei weld o'r cyfrifiadur neu unrhyw ddyfais symudol. Gallwch hefyd wylio ffilmiau a chyfresi mewn manylder uchel gydag isdeitlau mewn amryw o ieithoedd.

Ewch i Gnula.

identi

Cyfres Identi Papaya

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â dewis arall o'r enw identi, sy'n cael ei gymharu'n aml â Taringa. Yn y bôn, porth gwe ydyw sy'n caniatáu i ddefnyddwyr berfformio lawrlwythiadau diderfyn. Heb amheuaeth mae hwn yn opsiwn sydd wedi'i leoli yn y deg uchaf.

Yn gyffredinol, mae ganddo a cronfa ddata fawr, dyluniad syml a rhyngwyneb cyfeillgar. Yn ogystal â hyn, mae wedi profi gweinyddwyr sy'n hwyluso'r broses o lawrlwytho'r ffeiliau. Ar hyn o bryd mae ganddo fwy na thri chan mil o ddefnyddwyr gweithredol.

Ewch i Identi.

Cyfres24 Ar-lein

Cyfres24 Ar-lein

Yn olaf ac wrth gwrs, nid lleiaf mae gennym Series24 Online fel dewis arall. Mae'r platfform Rhyngrwyd hwn yn cynnig y gwasanaeth i chi gwylio ar-lein a lawrlwytho ffilmiau a chyfresi. Trefnir y cynnwys yn nhrefn yr wyddor.

Fodd bynnag, mae ganddo hefyd didoli yn ôl trefn sinematig fel bod gennych well syniad o'r cynnwys a gynigir. Yn ogystal â hyn, mae gennych y segmentau canlynol ar gael i'w cyrchu: rhestr cyfresi, rhestr o ffilmiau a ffilmiau premiere.

Ewch i Series24 Online.

A %d blogueros les gusta esto: