Tudalennau amgen am ddim i Full HD

Heddiw, diolch i ddatblygiadau technolegol, mae pobl yn troi at y Rhyngrwyd i gael mynediad at gyfryngau adloniant. Fel sy'n wir gyda tudalennau i wylio ffilmiau am ddim. Mae'r llwyfannau hyn yn cynnig yn gyffredinol cyfresi a ffilmiau, er enghraifft, gwefan HD llawn.

Roedd y platfform hwn yn un o'r rhai a achosodd y traffig defnyddwyr uchaf, felly roedd wedi'i leoli ymhlith y mwyaf poblogaidd. Roedd yn well gan bobl hynny oherwydd mae ganddo gatalog eang o gynnwys clyweledol; sy'n arbenigo mewn ffilmiau a chyfresi. Yno y gallant llwytho i lawr neu weld ar-lein.

Fodd bynnag, bu’n rhaid iddo gau oherwydd problemau cyfreithiol, yn benodol oherwydd bod ei gynnwys yn torri hawlfraint. Yn gyntaf, gallai defnyddwyr fewngofnodi gan ddefnyddio VPN, yn enwedig mewn gwledydd lle cafodd y parth ei rwystro. Ond, gwnaeth y gweinyddwyr y penderfyniad i gau yn barhaol.

Dewisiadau amgen a argymhellir yn lle Full HD

Dewisiadau amgen i HD Llawn

Fel y soniasom yn gynharach, caeodd y platfform Full HD i lawr yn llwyr. Felly, roedd yn rhaid i'r defnyddwyr a ymwelodd ag ef droi at eraill a oedd yn cynnig y gwasanaeth ffrydio. Yn yr ystyr hwn, rydym wedi paratoi rhestr gyda'r Tudalennau amgen a argymhellir fwyaf:

Megadede

Megadede

Yr opsiwn cyntaf o ddewisiadau amgen i Full HD a gyflwynwn yw Megadede. Yn y bôn, mae'n wefan sydd â llydan casgliad o ffilmiau a chyfresi. Dylid nodi bod y rhan fwyaf o'r ffilmiau'n cael eu cyfieithu i'r Sbaeneg.

Defnyddwyr a oedd â chyfrif i mewn Plusdede, Gallant gyrchu Megadede trwy fewnbynnu eu data. Mae'r gynghrair hon oherwydd y ffaith eu bod yn gweithio gyda'r un gweinyddwyr. Ar y llaw arall, ar y platfform hwn mae eich hoff deitlau wedi'u marcio. Mae'n gydnaws â Windows, Mac OS X, Android ac iOS.

Ewch i Megadede.

Legittorrents

Legittorrents

Yn yr un modd, rydym am gyflwyno'r ail opsiwn o'r enw i chi Legittorrents. Yn y bôn, porth gwe ydyw sy'n cynnig gwasanaeth tebyg i Full HD. Mae gan y platfform hwn a rhyngwyneb eithaf syml sy'n hwyluso ei drin a'i lywio. Mae ganddo hefyd a peiriant chwilio sy'n dangos ffeiliau cenllif wedi'u trefnu o'r mwyaf diweddar i'r lleiaf.

Yn yr un ystyr, mae'n briodol sôn bod yn well gan ddefnyddwyr hynny oherwydd bod ganddo a cyflymder lawrlwytho gwych. Yn ogystal â hyn, mae'r we bob amser yn gweithio ar-lein, yn ogystal ag ar gyfer lawrlwythiadau. Mwynheir y gwasanaeth ar ôl cwblhau'r broses gofrestru sy'n cynnwys ychydig o gamau. Ychwanegiad o'i blaid yw nad oes ganddo lawer o hysbysebion.

Ewch i Legittorrents.

Limetorrents

cenllifau calch

Y dewis arall arall sydd gennym o Full HD yw Limetorrents. Yn flaenorol, rhestrwyd y wefan hon fel y gorau ar gyfer lawrlwythiadau P2P ledled y byd. Dylid nodi bod yr enw da hwn wedi'i gyflawni oherwydd bod ganddo a llyfrgell fawr o ffilmiau, cyfresi, gemau, meddalwedd, llyfrau a llawer mwy. Felly, mae'r dudalen wedi'i lleoli fel un o'r llwyfannau cryfaf ar y farchnad.

Heb amheuaeth, mae hwn yn safle cyflawn iawn ac, felly, mae'n well gan ddefnyddwyr. Yn ogystal â hyn, mae wedi cyflymder lawrlwytho anhygoel oherwydd ei fod wedi gwirio gweinyddwyr. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi ei fod yn cynnwys ychydig o gyhoeddusrwydd, sy'n gwella profiad pori pobl.

Ewch i Limetorrents.

Y Bae Môr-ladron

Bae Môr-ladron

Actualmente, Y Bae Môr-ladron Mae'n ddewis arall arall y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar y Rhyngrwyd ar gyfer Full HD a gwefannau cysylltiedig. Mae gan y wefan lawrlwytho hon amrywiaeth eang o ffilmiau a chyfresi o bob genre. Yn ogystal â hyn, mae ganddo restr o albymau gan artistiaid enwocaf y cyfnod diweddar.

Mae ganddo hefyd adran sy'n ymroddedig i rhaglenni cydnaws ar gyfer Windows a Mac. Am y rheswm hwn, mae wedi'i leoli fel platfform amrywiol ac effeithlon. Yn gyffredinol, mae popeth yn mynd yn dda gyda'r we tan y ffordd i'w gyrchu, gan fod yn rhaid i weinyddwyr greu cysylltiadau drych i barhau i weithio.

Ewch i The Pirate Bay.

Repelis Plus Vip

Repelisplus

Yn yr un modd, rydyn ni'n cyflwyno'r opsiwn tudalen i chi fel dewis arall o'r enw Repelis Plus Vip; sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Y wefan hon yn caniatáu ichi wylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, mae'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell gallwch ei lawrlwytho dim anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelis Plus Vip.

Teledu Pelispedia

Pelispedia

Un arall o'r dewisiadau amgen mwyaf rhagorol yw Teledu Pelispedia. Yn nodedig, am nifer o flynyddoedd, hon oedd y gystadleuaeth gryfaf ar y platfform uchod. Yn ffodus, mae hyn yn dal i fod ar waith fel y gall defnyddwyr barhau i fwynhau eich cyfres a'ch ffilmiau ar-lein.

Mae gan y we catalog helaeth ac amrywiol o deitlau sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Fodd bynnag, mae ganddo agwedd negyddol sy'n aml yn cythruddo defnyddwyr, y cyhoeddusrwydd gormodol. Felly, dylech chi wybod y byddwch chi'n dod ar draws llawer o faneri a ffenestri naid sy'n eithaf goresgynnol.

Ewch i Pelispedia TV.

Peliculator

Peliculator HD Llawn

Galwodd y wefan Peliculator yn ddewis arall pwysig a phoblogaidd i Full HD. Ar yr achlysur hwn, rydym yn cyfeirio at blatfform sydd mae'n gymharol newydd. Fodd bynnag, mae'n cynnig amrywiaeth o ddeunydd clyweledol, sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n hoff o adloniant.

Mae ei gronfa ddata yn cael ei diweddaru'n gyson, felly ni fyddwch yn colli'r premières cyfres a ffilm newydd. Ar y llaw arall, ochr negyddol yw bod ganddyn nhw hysbysebu ymosodol. Felly byddwch yn barod i redeg yn faneri a defnyddio pop. Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r gwasanaeth hwn yn llwyr am ddim

Ewch i Peliculator.

Vidcorn

Vidcorn

Y dudalen we Vidcornyn y bôn, mae'n blatfform sy'n cynnig y trosglwyddo ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch. Mae ganddo lyfrgell helaeth o gynnwys ar-lein, sy'n cynnwys y canlynol: ffilmiau, sioeau teledu, sioeau realiti, cyfresi a llawer mwy.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod gan y platfform a rhyngwyneb cyfeillgar a hawdd ei ddefnyddio i'r defnyddiwr lywio yn ei adrannau. Nid oes unrhyw wahaniaeth os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd neu'n ddefnyddiwr a gofrestrwyd o'r blaen, gan fod mynediad i'r cynnwys yn rhad ac am ddim ac yn hawdd. Y gorau oll? Gallwch chi dadlwythwch unrhyw ffeil sy'n ymddangos ar gael.

Ewch i Vidcorn.

Ultradede

Ultradede HD Llawn

Yr opsiwn olaf fel dewis arall i Full HD yw Ultradede. Mae'n cynnwys a platfform ar-lein newydd sy'n cynnig atgynhyrchu ffilmiau a chyfresi. Mae eu llyfrgell yn cael ei diweddaru bob dydd, felly mae ganddyn nhw'r rhaglennu gorau ar gyfer defnyddwyr.

Dylid nodi bod y wefan hon yn dal i fod wrthi'n cael ei ddatblygu. Felly, dim ond tudalen a chyfrif swyddogol sydd ganddyn nhw ar y rhwydwaith cymdeithasol, Twitter. Ar yr adeg hon, nid oes dadlwythiad o'r fersiwn APK oherwydd ei fod yn dal mewn cyfnod prawf. Ar y llaw arall, dylech wybod bod y catalog o hwn bron yn union yr un fath â chatalog Megadede a Plusdede.

Ewch i Ultradede.

A %d blogueros les gusta esto: