Dewisiadau amgen i wylio cyfresi a ffilmiau i Pepecine

Diolch i ddatblygiadau mewn technoleg, mae'r ffordd y mae pobl yn difyrru eu hunain wedi esblygu. Nawr mae yna lwyfannau sy'n cynnig y gwasanaeth adloniant ffrydio, felly does dim rhaid i chi adael eich cartref. Dyma achos y wefan Pepecine ar gyfer beth y defnyddiwyd gwylio cyfresi a ffilmiau.

Ar y gwefannau hyn, gall defnyddwyr weld cynnwys clyweledol ar-lein neu ei lawrlwytho i'w cyfrifiadur neu ffôn clyfar. Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid yw'n gyfrinach i unrhyw un fwyaf maent yn cau am broblemau cyfreithiol; gan eu bod yn ystyried eu bod yn torri hawlfraint.

O fewn y cyd-destun hwn, ers 2018 dechreuodd platfform Pepecine wynebu problemau. Ar y dechrau roedd yn rhaid iddynt newid y parth fel y gallai barhau i weithio, ond nid oedd hyn yn ddigon. Dioddefodd y we sawl bloc yn ei chynnwys, felly'r gweinyddwyr ar gau.

Y mwyafrif o dudalennau amgen a argymhellir yn lle Pepecine

Dewisiadau amgen i Pepecine

Fel y soniasom o'r blaen, yn 2019 derbyniodd Pepecine rwystr gan y gweithredwyr Telefónica, Vodafone ac Orange. Felly, roedd eu dwylo wedi'u clymu oherwydd ni allent newid parthau, is-barthau na chyfeiriadau IP.

Byddai defnyddwyr, wrth fynd i mewn i'ch gwefan, yn y lle cyntaf, yn credu ei bod yn weithredol. Fodd bynnag, wrth ei bori byddwch yn darganfod bod ei fynediad yn gyfyngedig. Yn y modd hwn, mae'r rhai a oedd yn troi ato'n gyson yn cael eu gorfodi i chwilio am rai eraill dewisiadau eraill, fel:

Vidcorn

Vidcorn

Yn gyntaf, rydyn ni'n dod â'r wefan Vidcornyn y bôn, mae'n blatfform sy'n cynnig y trosglwyddo ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch. Mae ganddo lyfrgell helaeth o gynnwys ar-lein, sy'n cynnwys y canlynol: ffilmiau, sioeau teledu, sioeau realiti, cyfresi a llawer mwy.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod gan y platfform a rhyngwyneb cyfeillgar a hawdd ei ddefnyddio i'r defnyddiwr lywio yn ei adrannau. Nid oes unrhyw wahaniaeth os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd neu'n ddefnyddiwr a gofrestrwyd o'r blaen, gan fod mynediad i'r cynnwys yn rhad ac am ddim ac yn hawdd. Y gorau oll? Gallwch chi dadlwythwch unrhyw ffeil sy'n ymddangos ar gael.

Ewch i Vidcorn.

Megadede

Megadede

Yr ail opsiwn o ddewisiadau amgen i Pepecine a gyflwynwn yw Megadede. Yn y bôn, mae'n wefan sydd â llydan casgliad o ffilmiau a chyfresi. Dylid nodi bod y rhan fwyaf o'r ffilmiau'n cael eu cyfieithu i'r Sbaeneg.

Defnyddwyr a oedd â chyfrif i mewn Plusdede, Gallant gyrchu Megadede trwy fewnbynnu eu data. Mae'r gynghrair hon oherwydd y ffaith eu bod yn gweithio gyda'r un gweinyddwyr. Ar y llaw arall, ar y platfform hwn mae eich hoff deitlau wedi'u marcio. Mae'n gydnaws â Windows, Mac OS X, Android ac iOS.

Ewch i Megadede.

Cuevana3

Cuevana3

Siawns os ydych chi'n angerddol am gyfresi a ffilmiau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw Cuevana. Mae'r porth gwe hwn yn un arall o'r opsiynau gorau i wylio a hyd yn oed lawrlwytho ffilmiau, ond rydym yn dod â'i drydedd fersiwn yn benodol. Trwy gydol ei ddiweddariadau, mae'n ceisio gwella ei ryngwyneb, gwella ei ymddangosiad a'i ddefnydd. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn gweithio i gyfoethogi'r cynnwys clyweledol maen nhw'n ei gynnig, gan gynnwys cyfresi teledu a ffilmiau.

Heb os, mae catalog Cuevana3 yn aruthrol ac yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Yn yr un ystyr, mae'n bwysig sôn bod ei Gellir hidlo tudalen yn ôl iaith eich dewis, fel: Saesneg a Sbaeneg (gan gynnwys Lladin). Mae gan bob cyfres neu ffilm ei glawr, crynodeb, pleidleisio ymhlith defnyddwyr, gwylio'r ôl-gerbyd a'r opsiwn lawrlwytho. Fodd bynnag, nid yw popeth yn rosy, gan fod gan hwn hysbyseb sydd fel arfer yn eithaf ymwthiol ac ymosodol.

Ewch i'r drydedd fersiwn o Cuevana.

Repelis Plus Vip

Repelisplus

Yn yr un modd, rydyn ni'n cyflwyno'r opsiwn tudalen i chi lawrlwytho a gweld ffilmiau o'r enw Repelis Plus Vip; sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Y wefan hon yn caniatáu ichi wylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, mae'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell gallwch ei lawrlwytho dim anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelisplus Vip.

Ultradede

Ultradede Pepecine

Hefyd fel dewis arall i Pepecine yw Ultradede. Mae'n cynnwys a platfform ar-lein newydd sy'n cynnig atgynhyrchu ffilmiau a chyfresi. Mae eu llyfrgell yn cael ei diweddaru bob dydd, felly mae ganddyn nhw'r rhaglennu gorau ar gyfer defnyddwyr.

Dylid nodi bod y wefan hon yn dal i gael ei datblygu. Felly, dim ond tudalen a chyfrif swyddogol sydd ganddyn nhw ar y rhwydwaith cymdeithasol, Twitter. Ar yr adeg hon, nid oes dadlwythiad o'r fersiwn APK oherwydd ei fod yn dal mewn cyfnod prawf. Ar y llaw arall, dylech wybod bod y catalog o hwn bron yn union yr un fath â chatalog Megadede a Plusdede.

Ewch i Ultradede.

Gnula

Gnula

Ymhlith yr opsiynau sydd gennym hefyd Gnula eich bod i bob pwrpas yn lleoli'ch hun ymhlith y gynulleidfa. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r ychydig dudalennau gwe sy'n cyflwyno llai o broblemau wrth drosglwyddo cynnwys. Yn yr un ystyr, dylid nodi bod gan y wefan hon a llyfrgell helaeth.

Mae'r cynnwys clyweledol a gynigir yno ar gael i unrhyw ddefnyddiwr a gallwch ei weld o'r cyfrifiadur neu unrhyw ddyfais symudol. Yn yr un modd gallwch chi gwylio ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch gydag isdeitlau mewn amryw o ieithoedd.

Ewch i Gnula.

Teledu Pelispedia

Pelispedia

Un arall o'r dewisiadau amgen mwyaf rhagorol yw Teledu Pelispedia. Yn nodedig, am nifer o flynyddoedd, hon oedd y gystadleuaeth gryfaf ar y platfform uchod. Yn ffodus, mae hyn yn dal i fod ar waith fel y gall defnyddwyr barhau i fwynhau eich cyfres a'ch ffilmiau ar-lein.

Mae gan y we catalog helaeth ac amrywiol o deitlau sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Fodd bynnag, mae ganddo agwedd negyddol sy'n aml yn cythruddo defnyddwyr, y cyhoeddusrwydd gormodol. Felly, dylech chi wybod y byddwch chi'n dod ar draws llawer o faneri a ffenestri naid sy'n eithaf goresgynnol.

Ewch i Pelispedia TV.

Peliculator

Peliculator HD Llawn

Galwodd y wefan Peliculator Mae'n ddewis arall pwysig a phoblogaidd arall i Pepecine. Ar yr achlysur hwn, rydym yn cyfeirio at blatfform sydd mae'n gymharol newydd. Fodd bynnag, mae'n cynnig amrywiaeth o ddeunydd clyweledol, sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n hoff o adloniant.

Mae ei gronfa ddata yn cael ei diweddaru'n gyson, felly ni fyddwch yn colli'r premières cyfres a ffilm newydd. Ar y llaw arall, ochr negyddol yw bod ganddyn nhw hysbysebu ymosodol. Felly byddwch yn barod i redeg yn faneri a defnyddio pop. Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r gwasanaeth hwn yn llwyr am ddim

Ewch i Peliculator.

Cyfres24 Online

Cyfres24 Ar-lein

Yn olaf ac wrth gwrs, nid lleiaf mae gennym Series24 Online fel dewis arall. Mae'r platfform Rhyngrwyd hwn yn cynnig y gwasanaeth i chi gwylio ar-lein a lawrlwytho ffilmiau a chyfresi. Trefnir y cynnwys yn nhrefn yr wyddor.

Fodd bynnag, mae ganddo hefyd didoli yn ôl trefn sinematig fel bod gennych well syniad o'r cynnwys a gynigir. Yn ogystal â hyn, mae gennych y segmentau canlynol ar gael i'w cyrchu: rhestr cyfresi, rhestr o ffilmiau a ffilmiau premiere.

Ewch i Series24 Online.

A %d blogueros les gusta esto: