Tudalennau amgen i DonTorrent yn 2021

Ar y we mae yna lawer o lwyfannau sy'n cynnig gwasanaeth Torrent. Yn y bôn, mae'n cynnwys system wedi'i seilio ar P2P sy'n caniatáu lawrlwythiadau o wahanol gyfrifiaduron, heb fod â gweinydd canolog. Dyma achos y wefan DonTorrent.

Mae defnyddwyr yn ei gyrchu i gael gafael arno cerddoriaeth, sioeau, ffilmiau a llawer mwy am ddim. Fodd bynnag, roedd y wefan hon dan glo oherwydd, fel pob un o'i fath, maent yn peryglu hawlfraint y cynnwys. Felly mae pobl wedi colli'r mynediad hwn ac wedi gorfod chwilio am newydd dewisiadau amgen.

Y dewisiadau amgen gorau i DonTorrent

Os ydych chi'n ffan o lwyfannau electronig lle gallwch weld a lawrlwytho cynnwys am ddim, mae'n rhaid i chi gofio nad ydyn nhw'n ddiogel. Mae cyfiawnder unrhyw wlad yn monitro'n gyson i'w blocio, eu cosbi a hyd yn oed eu cau.

Yn ogystal â hyn, mae'n rhaid i chi ystyried y gall y tudalennau gyflwyno damweiniau cynnal, sancsiynau neu gau dros dro. Bydd y problemau hyn yn eich atal rhag cael mynediad iddo. Felly, rydym wedi paratoi a rhestrwch gyda'r dewisiadau amgen gorau i DonTorrent fel eich bod yn parhau i fwynhau ffeiliau cenllif:

Infomaniakos

Infomaniakos

Gelwir y dewis arall cyntaf i DonTorrent a ddown gyda ni Infomaniakos. Mae'n dudalen we lle gallwch gyrchu'r lawrlwytho ffeil cenllif fel: rhaglenni ar gyfer Windows, rhaglenni dogfen, ffilmiau, cyfresi a cherddoriaeth.

O ran dyluniad y we, mae'n eithaf cyfeillgar ac mae ganddo beiriant chwilio i chi chwilio yn ôl y teitl. Mae ansawdd y fideo yn uchel, mae hyd yn oed ffilmiau 3D yn cael eu huwchlwytho, sy'n dod mewn maint llai. Ar y llaw arall, mae'r platfform yn caniatáu i'r cyhoedd ryngweithio â'r gweinyddwyr.

Ewch i Infomaniakos.

RARBG

RARBG

Rydym hefyd yn dod â dewis arall i chi yn lle DonTorrent sef porth o'r enw RARBG. Ar hyn o bryd mae'n gweithio heb unrhyw broblem. Yno fe welwch cynnwys unigryw wedi'i ddiweddaru. Yn ogystal â hyn, fe welwch adran newyddion ar ei blatfform hefyd.

Felly, gallwch fod yn sicr na fydd unrhyw anghyfleustra, gan fod y deunydd clyweledol yn hollol didoli yn ôl categorïau. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi na fyddwch chi'n dod o hyd i unrhyw hysbyseb, felly byddwch chi'n hawdd ei llywio. Fodd bynnag, mae ganddo fanylion bach fod Google Chrome wedi cuddio'r wefan, felly, rhaid i chi ddefnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox neu Opera.

Ewch i RARBG.

uTorrent

uTorrent DonTorrent

Dewis arall yn lle DonTorrent yw galwad uTorrent. Yn gyntaf oll, dylech wybod nad yw'n dudalen we fel yr opsiynau eraill. Hwn yw lawrlwythwr ar gyfer cleientiaid BitTorrent sy'n defnyddio'r rhwydwaith P2P.

Y brif nodwedd yw ei fod yn defnyddio ychydig o adnoddau cyfrifiadurol wrth redeg. Fodd bynnag, mae uTorrent yn cynnig yr un gwasanaethau â'r lleill. Ynddo gallwch lawrlwytho ffeiliau a ffeiliau Torrent, fel: cerddoriaeth, cyfresi, ffilmiau, llyfrau, gemau a llawer mwy. Mae ei weithrediad yn hawdd ac yn syml, felly nid oes raid i chi boeni.

Ewch i uTorrent.

Torrentz2

Torrentz2 DonTorrent

Ar y llaw arall, mae gennym ni Torrentz2 mae hynny hyd yn hyn yn gweithio heb anghyfleustra. Mae dyluniad y platfform yn gosod yffeiliau mewn labeli mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r wefan yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd â sawl opsiwn o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho am ddim.

Ewch i Torrentz2

identi

Identi DonTorrent

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â dewis arall o'r enw identi, sy'n cael ei gymharu'n aml â Taringa. Yn y bôn, porth gwe ydyw sy'n caniatáu i ddefnyddwyr berfformio lawrlwythiadau diderfyn. Heb amheuaeth mae hwn yn opsiwn sydd wedi'i leoli yn y deg uchaf.

Yn gyffredinol, mae ganddo a cronfa ddata fawr, dyluniad syml a rhyngwyneb cyfeillgar. Yn ogystal â hyn, mae wedi profi gweinyddwyr sy'n hwyluso'r broses o lawrlwytho'r ffeiliau. Ar hyn o bryd mae ganddo fwy na thri chan mil o ddefnyddwyr gweithredol.

Ewch i Identi.

Legittorrents

LegitTorrents (1)

Yn yr un modd, rydym am gyflwyno opsiwn arall i chi o'r enw Legittorrents. Yn y bôn, porth gwe ydyw sy'n cynnig gwasanaeth tebyg, bron yn union fel DonTorrent. Mae gan y platfform hwn ryngwyneb eithaf syml sy'n hwyluso ei drin a'i lywio. Mae ganddo hefyd a peiriant chwilio sy'n dangos ffeiliau cenllif wedi'u trefnu o'r mwyaf diweddar i'r lleiaf.

Yn yr un ystyr, mae'n briodol sôn bod yn well gan ddefnyddwyr hynny oherwydd bod ganddo a cyflymder lawrlwytho gwych. Yn ogystal â hyn, mae'r we bob amser yn gweithio ar-lein, yn ogystal ag ar gyfer lawrlwythiadau. Mwynheir y gwasanaeth ar ôl cwblhau'r broses gofrestru sy'n cynnwys ychydig o gamau. Ychwanegiad o'i blaid yw nad oes ganddo lawer o hysbysebion.

Ewch i Legittorrents.

Limetorrents

Limetorrents

O'r diwedd mae gennym ni Limetorrents. Yn flaenorol, ymddangoswyd ar y wefan hon fel orau ar gyfer lawrlwythiadau P2P Ledled y byd. Yn nodedig, cafodd yr enw da hwn oherwydd bod ganddo lyfrgell fawr o ffilmiau, cyfresi, gemau, meddalwedd, llyfrau a llawer mwy. Felly, mae'r dudalen wedi'i lleoli fel un o'r llwyfannau cryfaf ar y farchnad.

Heb amheuaeth, mae hwn yn safle cyflawn iawn ac, felly, mae'n well gan ddefnyddwyr. Yn ogystal, mae ganddo a cyflymder lawrlwytho anhygoel diolch i'r ffaith ei fod wedi gwirio gweinyddwyr. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi nad yw'n cynnwys llawer o hysbysebu, sy'n gwella profiad pori pobl.

Ewch i Limetorrents.

 

A %d blogueros les gusta esto: