Gwefannau amgen i EZTV yn 2021

Ymfudodd cynnwys teledu, diolch i ddatblygiadau technolegol a'r Rhyngrwyd, i lwyfannau digidol. Felly gallwch chi weld ffilmiau y cyfres o'r tudalennau we fel EZTV.

Mae'r porth hwn yn caniatáu cyfres lawrlwytho a ffilmiau, yn ogystal â'u gwylio ar-lein. Yn y modd hwn, cafodd safle ymhlith ffefrynnau'r defnyddwyr. Felly, fe'i hystyrir yn un o'r prif ffynonellau i gael cynnwys amlgyfrwng.

Yn yr un modd, dylech wybod bod y platfform hwn wedi'i drefnu yn ôl categorïau. Yno, byddwch chi'n gallu darganfod statws y gyfres, y dyddiadau rhyddhau, os oes gan y gyfres dymhorau'r dyfodol a gwerthuso defnyddwyr.

Ymhlith y pyrth sy'n cynnig y gwasanaeth hwn, roedd EZTV yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd a chyda'r nifer fwyaf o ffeiliau Torrents. Fodd bynnag, nid oedd hyn yn gwarantu ei lwyddiant a'i sefydlogrwydd llwyr; gan fod ganddynt broblemau diogelwch a phreifatrwydd i ddefnyddwyr.

Yn yr ystyr hwn, daeth y platfform yn hollol ansefydlog ac roedd ei ddiwedd a'i gau ar fin digwydd. Yn ogystal â hyn, hyrwyddodd awdurdodau Sbaen yn y cau hwn oherwydd eu bod ar ôl y tudalennau sy'n torri hawlfraint.

Rhestr o wefannau amgen a argymhellir yn lle EZTV

Fel y soniasom yn gynharach, gwefan EZTV eisoes ddim yn gweithio am amryw resymau. Yn y modd hwn, roedd yn rhaid i ddefnyddwyr y platfform chwilio am rai eraill dewisiadau eraill i barhau i fwynhau'r cynnwys.

O'r opsiynau sydd ar gael byddwn yn dangos rhywfaint i chi Sbaeneg, eraill yn Saesneg a hefyd gydag isdeitlau. Isod mae'r rhestr o'r rhai mwyaf sefydlog a argymhellir:

Yts

Yts

Yn gyntaf oll, mae gennym y dewis arall EZTV cyntaf o'r enw Yts; sy'n dudalen we sy'n gwbl weithredol. Ar hyn o bryd, mae'r ffigur hwn yn un o'r ffefrynnau i lawrlwytho ffilmiau, gan eu bod ar gael mewn gwahanol fformatau. Ar y platfform, wrth fynd i mewn, fe welwch argymhelliad i lawrlwytho VPN.

Os nad ydych chi'n gwybod sut i'w lawrlwytho, peidiwch â phoeni, dim ond argymhelliad ataliol ydyw. Mae'r mae'r llyfrgell yn cynnwys mwy na deng mil o ffilmiau, sydd wedi'u trefnu'n glir. Mae ganddo beiriant chwilio hefyd i fynd yn uniongyrchol i'r teitl a ddymunir.

Ewch i Yts.

Limetorrents

Limetorrents

Yr ail ddewis arall sydd gennym gan EZTV yw Limetorrents. Yn flaenorol, rhestrwyd y wefan hon fel y gorau ar gyfer lawrlwythiadau P2P ledled y byd. Dylid nodi bod yr enw da hwn wedi'i gyflawni oherwydd bod ganddo a llyfrgell fawr o ffilmiau, cyfresi, gemau, meddalwedd, llyfrau a llawer mwy. Felly, mae'r dudalen wedi'i lleoli fel un o'r llwyfannau cryfaf ar y farchnad.

Heb amheuaeth, mae hwn yn safle cyflawn iawn ac, felly, mae'n well gan ddefnyddwyr. Yn ogystal, mae ganddo gyflymder lawrlwytho anhygoel diolch i'w weinyddion wedi'u gwirio. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi ei fod yn cynnwys ychydig o gyhoeddusrwydd, sy'n gwella profiad pori pobl.

Ewch i Limetorrents.

Rarbg

Dewisiadau Amgen Rarbg

Dewis arall arall sydd gennym yw porth o'r enw Rarbg. Ar hyn o bryd mae'n gweithio trwy ddolenni drych. Yno fe welwch cynnwys unigryw wedi'i ddiweddaru. Yn ogystal â hyn, mae hefyd yn cyflwyno adran newyddion ar ei blatfform.

Felly, gallwch fod yn sicr na fydd unrhyw broblemau, gan fod y deunydd clyweledol wedi'i drefnu'n llwyr yn ôl categorïau. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi hynny ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw hysbyseb, felly bydd rhwyddineb llywio gennych. Fodd bynnag, mae ganddo fanylion bach fod Google Chrome wedi cuddio'r wefan, felly, rhaid i chi ddefnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox neu Opera.

Ewch i Rarbg.

Torrentz2

Torrentz2

Yn yr un modd, rydym yn cyflwyno dewis arall yn lle EZTV o'r enw Torrentz2. Ar hyn o bryd dyma'r unig un sy'n gweithredu heb unrhyw anghyfleustra. Ar y wefan hon, mae ffeiliau mewn tagiau mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r wefan hon yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd â sawl opsiwn o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho. hollol rhad ac am ddim.

Ewch i Tottentz2.

Legittorrents

LegitTorrents (1)

Yn yr un modd, rydym am gyflwyno opsiwn arall i chi o'r enw Legittorrents. Yn y bôn, porth gwe ydyw sy'n cynnig gwasanaeth tebyg i EZTV. Mae gan y platfform hwn a rhyngwyneb eithaf syml sy'n hwyluso ei drin a'i lywio. Mae ganddo hefyd a peiriant chwilio sy'n dangos ffeiliau cenllif wedi'u trefnu o'r mwyaf diweddar i'r lleiaf.

Yn yr un ystyr, mae'n briodol sôn bod yn well gan ddefnyddwyr hynny oherwydd bod ganddo a cyflymder lawrlwytho gwych. Yn ogystal â hyn, mae'r we bob amser yn gweithio ar-lein, yn ogystal ag ar gyfer lawrlwythiadau. Mwynheir y gwasanaeth ar ôl cwblhau'r broses gofrestru sy'n cynnwys ychydig o gamau. Ychwanegiad o'i blaid yw nad oes ganddo lawer o hysbysebion.

Ewch i Legittorrents.

Dospelis Ar-lein

Dospelis

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, un o'r tudalennau gwe mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd fel dewis arall yw Dospelis Ar-lein. Mae gan y platfform ryngwyneb rhagorol ac mae ganddo gynnwys cyfredol ac o ansawdd. Yn yr ystyr hwn, mae'n cynnig a Llyfrgell hynod helaeth ac amrywiol o dros fil o ffilmiau.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod yn rhaid i chi gofrestru a dilyn y tri cham a fydd yn cael eu hesbonio i chi er mwyn mwynhau ei gynnwys. Yno fe welwch gasgliadau o genres amrywiol. Yn ogystal â hyn, fel rhywbeth cadarnhaol o'ch plaid mae gennych chi'r posibilrwydd o gofyn am ffilm neu gyfres nad yw wedi'i chyhoeddi

Ewch i Dospelis Online.

RhyddhauGo

ReleasesGo Downloads2020

Fel dewis arall olaf i EZTV mae gennym blatfform o'r enw RhyddhauGo daeth yn glasur heddiw. Fel y tudalennau tebyg hyn a'r lleill mae hyn yn troi at newid parth yn aml. Gwneir hyn er mwyn osgoi cosbau, rhwystrau a hyd yn oed cau'r platfform yn llwyr.

Yn y modd hwn, dylech wybod y gallwch chi lawrlwytho ffeiliau Torrent ac eraill trwyddo, fel: hysbysfwrdd, HDrip, DVDrip, cyfres, gemau, meddalwedd, cerddoriaeth a llawer mwy. O ran ei ddyluniad, mae ganddo logo eMule a rhyngwyneb hen-edrych. Felly, mae EstrenosGo yn ein cludo ar unwaith i dudalennau gwe ddegawd a hanner yn ôl.

Ewch i PremieresGo.

A %d blogueros les gusta esto: