Y tudalennau amgen gorau i DIVXTOTAL

Ar y Rhyngrwyd fe welwch lwyfannau diddiwedd sy'n cynnig lawrlwythiadau am ddim, fel sy'n wir DIVXTOTAL. Yn y bôn, mae'n wefan ffeiliau cenllif. Mae pobl yn ei gyrchu i chwilio am gemau, rhaglenni a llawer mwy.

O ystyried llwyddiant y platfform hwn, mewn peiriannau chwilio, y canlyniad cyntaf amdano yw: Nid yw'n gweithio! Mae'r porth yn ar gau am dorri hawlfraint trwy atgynhyrchu cynnwys am ddim gan gynhyrchwyr preifat. Felly, mae'r broses i'w defnyddio yn dod yn gymhleth. Rhaid i'r rhai sy'n dal i fod eisiau mynd i mewn iddo ddefnyddio dulliau eraill sy'n mynd yn drwm ac yn ddryslyd.

Fodd bynnag, nid yw'n newyddion drwg i gyd. Os ydych chi am fwynhau cynnwys amlgyfrwng ar-lein o hyd, dyma ni yn dangos i chi y dewisiadau amgen gorau i Divxtotal.

Rhestr o'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig yn lle DIVXTOTAL

Dewisiadau amgen DIVXTOTAL

Fel y soniasom o'r blaen, mae gan y cyhoedd DIVXTOTAL y posibilrwydd o mynd i mewn, ond mae'n broses gymhleth. Am y rheswm hwn, rydym wedi trefnu rhestr o'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig i'r dudalen hon i chi barhau i'w mwynhau.

EliteTorrent

Y dewis arall cyntaf a gyflwynwn i DIVXTOTAL yw EliteTorrent. Dylid nodi bod y wefan hon hefyd wedi dioddef canlyniadau cosbau a gwarchaeau yn Sbaen. Fodd bynnag, mae'n dal i weithio o dan barth arall oherwydd bod ei weinyddwyr yn gweithio i osgoi cau i lawr yn rhannol. Yn y bôn, mae'r wefan hon yn cynnig a catalog o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen.

Mae'r cynnwys clyweledol yn Sbaeneg neu gydag isdeitlau. Yn ogystal â hyn, mae ganddo ansawdd fideo rhagorol. Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi bod mynediad i'r wefan hon hollol rhad ac am ddim. Gellir gweld y cynnwys ar-lein trwy ddolenni neu drwy lawrlwythiadau a gynhelir ar y Torrent. Ychwanegiad o'i blaid yw bod ganddo bolisi gwrth-ad.

Ewch i EliteTorrent.

Cenllif Gorau1

Yn yr un modd, mae gennym ddewis arall o'r enw Cenllif Gorau1. Mae'n union gopi o'r fersiwn gyntaf a dderbyniodd yr enw BetterTorrent. Mae gan y platfform hwn barth a rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio.

Mae'r cynnwys a gynigir yn aros yr un fath yn union, ac mae'r canlynol yn sefyll allan: gemau, ffilmiau a ffeiliau cenllif. Hefyd, dylech chi wybod bod y llawdriniaeth yn syml iawn. Ar wahân i hynny, mae'r llyfrgell yn cael ei diweddaru'n aml, felly ni fyddwch yn colli allan ar unrhyw beth.

Ewch i BestTorrent1.

uTorrent

Y tro hwn rydyn ni'n dod â dewis arall i chi yn lle DIVXTOTAL o'r enw uTorrent, ond nid yw'n dudalen we. Hwn yw lawrlwythwr ar gyfer cleientiaid BitTorrent sy'n defnyddio'r rhwydwaith P2 P. Y prif nodwedd yw ei fod yn defnyddio ychydig o adnoddau cyfrifiadurol wrth iddo redeg.

Fodd bynnag, mae uTorrent yn cynnig yr un gwasanaethau â'r dewisiadau amgen eraill. Ynddo gallwch lawrlwytho ffeiliau a ffeiliau cenllif, fel: cerddoriaeth, cyfresi, ffilmiau, llyfrau, gemau a llawer mwy. Mae ei weithrediad yn hawdd ac yn syml, felly nid oes raid i chi boeni.

Ewch i uTorrent.

Torrentz2

Rydym yn eich cyflwyno i: Torrentz2. Mae'r platfform hefyd wedi wynebu anghyfleustra, ond mae ei weinyddwyr yn dal i'w gynnal. Ar y wefan hon, mae ffeiliau mewn tagiau mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r platfform yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd ag amryw o opsiynau o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r mae cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill Maent yn cynnig gwasanaeth lawrlwytho hollol rhad ac am ddim.

Ewch i Torrentz2

Kickass Torrents

Fel y soniasom yn gynharach, mae yna ddewisiadau amgen eraill fel Kickass Torrents. Peidiodd y platfform hwn â bod ar waith am bron i ddwy flynedd. Fodd bynnag, mae'n gwbl weithredol ar hyn o bryd.

Agorodd ei grewyr a'i weinyddwyr wefan newydd, ond fe wnaethant gadw'r edrychiad gwreiddiol. Ar hyn o bryd mae ganddo safle da iawn ymhlith defnyddwyr yn Sbaen. Felly, mae disgwyl y bydd yn dod yn un o'r safleoedd lawrlwytho a ffefrir ledled y byd yn ystod y misoedd nesaf.

Mae gan y wefan amrywiol categorïau sy'n casglu unrhyw fath o ffeil. Y rhai mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd yw'r canlynol: lawrlwytho ffilmiau, sioeau teledu, meddalwedd, gemau a cherddoriaeth.

Ewch i Kickass Torrents

Y Bae Môr-ladron

Actualmente, Y Bae Môr-ladron yn ddewis arall y byddwch yn dod o hyd iddo ar y Rhyngrwyd i lawrlwytho ffeiliau. Mae gan y wefan lawrlwytho hon amrywiaeth eang o ffilmiau a chyfresi o bob genre. Yn ogystal â hyn, mae ganddo restr o albymau gan artistiaid enwocaf y cyfnod diweddar.

Mae ganddo hefyd adran sy'n ymroddedig i rhaglenni cydnaws ar gyfer Windows a Mac. Am y rheswm hwn, mae wedi'i leoli fel platfform amrywiol ac effeithlon. Yn gyffredinol, mae popeth yn mynd yn dda gyda'r we tan y ffordd i'w gyrchu, gan fod yn rhaid i weinyddwyr greu cysylltiadau drych i barhau i weithio.

Ewch i The Pirate Bay.

Repelisplus VIP

Yn olaf, rydym yn cyflwyno'r opsiwn tudalen i chi lawrlwytho ffilmiau o'r enw Repelisplus VIP; sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Mae'r wefan hon yn caniatáu gwylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol.

Yn ogystal â hyn, mae'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell gallwch ei lawrlwytho heb unrhyw anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Ewch i Repelisplus.

I gloi, pe byddech chi'n defnyddio DIVXTOTAL yn aml, does dim rhaid i chi boeni. Mae'r opsiynau y soniasom amdanynt uchod yn gweithio'n berffaith a byddant yn eich helpu i ddal i gael ffeiliau cenllif.

A %d blogueros les gusta esto: