Sut ydych chi'n gwybod a ydych chi'n talu'r dreth ffordd?

Os ydych chi'n berchen ar gar, dylech wybod bod gennych gyfrifoldebau na allwch eu hosgoi, un ohonynt yw talu'r Treth ar Gerbydau Tyniant Mecanyddol (ITVM), yn hysbys i bawb fel treth ffordd. Gan dybio bod talu'r ffi hon yn weithdrefn orfodol a rhaid ei gwneud unwaith y flwyddyn.

I lawer mae'n gyffredin anghofio'r cyfrifoldeb hwn ac felly, mae'n angenrheidiol gwiriwch a yw wedi'i dalu ai peidio i osgoi anghyfleustra a thalu dirwyon. Nesaf byddwn yn eich dysgu sut i wybod a ydych chi'n rhydd o ddyled a rhai manylion eraill y dylech chi eu gwybod am y dreth hon.

Sut ydw i'n gwybod a ydw i eisoes yn talu'r ITVM?

Os oes gennych amheuon a wnaethoch chi dalu'r dreth ffordd ai peidio, gallwch ofyn am adroddiad ar-lein trwy fynd i mewn i borth y Adran Traffig.

Unwaith yno dewiswch yr opsiwn Adroddiad Cerbyd wedi ei leoli yn y ddewislen Gweithdrefnau ac ar y dudalen y cewch eich ailgyfeirio iddi, cliciwch ar yr opsiwn [e-bost wedi'i warchod] Gostyngol.

Nawr dewiswch y dull adnabod sy'n fwyaf addas i chi rhwng DNIe / Tystysgrif Electronig, mynediad PIN 24 awr a [e-bost wedi'i warchod] parhaol. Ystyriwch ei bod yn angenrheidiol gwneud cofrestriad neu gais ymlaen llaw mewn rhai achosion.

Trwy gyrchu'r system a chael eich adroddiad, byddwch yn gallu gwirio'r wybodaeth ynghylch y taliadau a wnaethoch i'r weinyddiaeth gyhoeddus, sy'n cynnwys y treth ffordd

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth gallwch ofyn am a Adroddiad manwl, ond yn yr achos hwn rhaid i chi dalu 8,5 ewro am y gwasanaeth. Dim ond cwpl o oriau y mae'r cais hwn yn eu cymryd a gellir ei dalu gyda'ch cerdyn credyd. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 060 neu ymwelwch â swyddfa'r Gyfarwyddiaeth.

Sut mae talu'r dreth ffordd?

Rhaid i chi dalu'r ffi o Ebrill 1 i Mehefin 1, 2020 trwy unrhyw un o'r ffyrdd a ganlyn:

  1. Wyneb yn wyneb- Dyma'r dull talu mwyaf cyffredin. Nid oes ond rhaid i chi fynd i sefydliad ariannol neu i bencadlys Cyngor preswyl y Ddinas.
  2. Ar y Rhyngrwyd: mae'n well gan lawer gyfarwyddo'r taliad fel bod y casgliad yn cael ei wneud yn awtomatig er mwyn osgoi ymweld â Chyngor y Ddinas bob blwyddyn. Gallwch hefyd wneud y taliad o borth gwe eich banc.
  3. Ar y ffôn: cysylltwch â'r banc ffôn neu deialwch rif y Gwasanaeth Dinasyddion (010) a'i dalu gan ddefnyddio'ch cerdyn credyd neu ddebyd.

Beth yw canlyniadau peidio â thalu'r dreth?

Os penderfynwch beidio â thalu'r dreth ffordd, bydd yn rhaid ichi ateb am a ffi cosb y mae ei werth yn llawer uwch na'r dreth.

Mae'n dechrau fel dyled ddinesig, ond gall gronni nes iddo ddod yn ddirwy traffig a all fod yn fwy na 500 ewro ac a fyddai'n arwain at adfeddiannu'ch cerbyd.

Rydym yn argymell, wrth brynu cerbyd, eich bod yn gwirio ei fod yn ddi-ddyled, ar gyfer hyn gallwch ymweld â'r Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Transit a gofyn am a adroddiad manwl ar gerbydau fel y soniasom o'r blaen.

Manylion eraill am y dreth ffordd

Mae ymateb i'r ddyled treth ffordd yn rhwymedigaeth i berchennog y cerbyd, ni waeth a yw'n berson naturiol neu gyfreithiol.

Mae'n werth nodi bod y treth gofrestru ac mae'r gyfradd gylchrediad yn gyfraddau hollol wahanol, ond mae llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o'u drysu. Telir y ffi gofrestru wrth brynu car newydd, felly dim ond unwaith y mae'n digwydd. Er bod yn rhaid talu'r ffi cylchrediad yn flynyddol.

A %d blogueros les gusta esto: