Youtube Gorau i Droswyr MP3 ac MP4

Youtube Dyma'r prif blatfform yn y byd i ddefnyddio cynnwys ar ffurf fideo a sain. Daeth i'r amlwg yn bennaf fel porth i wylio fideos a gwrando ar gerddoriaeth gan ein hoff artistiaid; ond dros y blynyddoedd mae wedi cael ei drawsnewid yn rhwydwaith cymdeithasol lle mae gwahanol fathau o glywelediadau yn cael eu gwneud sy'n cynhyrchu cymuned.

Er gwaethaf newidiadau ac arloesiadau, mae YouTube yn parhau i fod yn blatfform sy'n cynnal ei hanfod: gwylio fideo a gwrando ar gerddoriaeth gan ein hoff artistiaid. Un o anfanteision mwyaf y porth, yr ydym i gyd yn dymuno amdano, yw gallu llwytho i lawr caneuon yn MP3 MP4 yn uniongyrchol o'r app.

Fodd bynnag, nid yw hon yn un o'i swyddogaethau. Er nad oes bron dim yn amhosibl ar y Rhyngrwyd. Am y rheswm hwn, dyluniwyd llawer o byrth sy'n gyfrifol am gymryd cynnwys YouTube a'i droi'n opsiynau y gellir eu lawrlwytho ar gyfer ffonau symudol neu gyfrifiaduron. Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdanynt, dyma sôn amdanynt.

Dyma'r YouTube gorau i drawsnewidwyr MP3 ac MP4

Yma, rydyn ni'n mynd i ddangos y rhaglenni ar-lein sy'n gwasanaethu i chi trosi y cynnwys ar Youtube yn MP3 ac MP4. Os yw'r hyn sydd ei angen arnoch chi apiau i lawrlwytho cerddoriaeth, gallwch wirio hyn bostio lle rydyn ni'n siarad am y pwnc ac yn dweud wrthych chi am gwpl o gymwysiadau delfrydol i lawrlwytho cerddoriaeth gratis. 

Rhaglenni ar-lein yw'r trawsnewidwyr, nid oes angen i chi lawrlwytho cais ychwanegol. Gellir ei ddefnyddio o'ch ffôn symudol neu gyfrifiadur mewn ychydig funudau yn unig. Gall y mwyafrif lawrlwytho bron yr holl gynnwys o Youtube. Mae gan rai rhai cyfyngiadau megis: lawrlwytho fideos swyddogol - ni chaniateir iddynt dorri cyfraith hawlfraint - a fideos sy'n fwy nag 20 munud, 30 neu awr.

Yma, rydyn ni'n mynd i geisio dewis detholiad o'r rhaglenni gorau y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw ar y Rhyngrwyd. Mae'n bwysig nodi nad yw'r drefn ohonynt yn destun asesiad penodol.

Troswr un: Y2mate - Y mwyaf cyflawn

y2mate

Wrth edrych i lawrlwytho caneuon o Youtube Y2mate heb os yw'r gorau i'w wneud. Mae'n blatfform cyflawn iawn ym mhob ffordd. Er mai ei brif swyddogaeth yw lawrlwytho cerddoriaeth a fideos o YouTube, ond gallwch hefyd ei wneud o lwyfannau eraill fel Facebook Dailymotion.

Yn ogystal â hyn, mae ei broses drosi hefyd yn ddefnyddiol iawn. Dadlwythwch mewn bron unrhyw fformat: MP3, MP4, 3GP, WMV, FLV, WEBM a llawer mwy. Wrth ddewis lawrlwytho, gallwch ddewis y ansawdd delwedd, os yw'n fideo a'r ansawdd sain, os yw'n gân.

Un o'r ventajas mwyaf y rhaglen hon yw hynny ddim yn stopio ar fideos o gyfrifon swyddogol. Mae llawer o byrth o'r fath yn cyhoeddi rhybudd "gwadedig" wrth geisio lawrlwytho fideo neu gân o gyfrif artist swyddogol. Y2mate ddim yn stopio ac yn lawrlwytho'r ddolen a ddymunir yn gyflym.

Mae ganddo ryngwyneb syml ac mae'n hawdd iawn ei ddefnyddio. Nid oes angen dewis tiwtorial os mai hwn yw'r tro cyntaf i chi ei ddefnyddio. Pan ewch i mewn i'r platfform rydych chi eisoes yn gwybod beth i'w wneud. Fodd bynnag, dyma rai awgrymiadau i'w ddefnyddio:

 1. Ewch i Youtube a chopïwch ddolen y fideo neu'r fformat rydych chi am ei drosi.
 2. Gludwch y ddolen dros y prif flwch.
 3. Mae'n dychwelyd canlyniad ar unwaith. Hynny yw, rhaid i chi nodi i'r platfform y fformat a ddymunir: fideo neu sain.
 4. Nodwch yr ansawdd rydych chi am i'r ffeil ei lawrlwytho.
 5. Cliciwch ar «Start».
 6. Bydd y lawrlwythiad yn dechrau.
 7. Mae'n rhaid i chi aros i'r broses orffen a dyna ni.

Ewch i Y2mate.

Troswr dau: FLVTO 

FLVTO

Fel y porth blaenorol, mae FLVTO yn un o'r tudalennau y mae trosi sain i MP3 o Youtube. Mae'n rhaglen ar-lein sy'n caniatáu mynediad at gynnwys mewn a am ddim. Yn y broses mae'n ceisio cynnal yr un ansawdd yn y sain ac yn y ddelwedd.

Fe'i cynlluniwyd i fod yn swyddogaethol ar bob platfform posibl: Android, Windows, MAC, a Linux. Mae prif ddelwedd y porth yn adlewyrchu'r gwasanaeth y mae'n ei ddarparu. Mae'n hawdd iawn i'w ddefnyddio ac mae'n cynnwys ychydig iawn o gamau.

Ewch i FLVTO.

Troswr tri: MP3 diog

MP3 diog

Diog yw un o'r pyrth sy'n eich galluogi i lawrlwytho cerddoriaeth a fideo heb unrhyw derfynau na chyfyngiadau. Mae'n weithred i weithio o unrhyw blatfform; hynny yw, gellir ei ddefnyddio o ffôn symudol, gliniadur, cyfrifiadur neu unrhyw ddyfais arall.

Mae'n gwarantu ansawdd y sain a'r fideo. Nid oes angen cofrestru na thanysgrifio i fwynhau'r gwasanaeth. Nid oes angen gosod unrhyw feddalwedd neu raglen ychwanegol i wneud hynny. Mae'n syml iawn i'w ddefnyddio a dim ond i ddechrau'r broses y mae angen i chi gopïo a gludo'r ddolen Youtube.

Ychwanegiad i dynnu sylw ato yw bod y chwiliadau o fewn y porth maent yn anhysbys. Nid oes unrhyw un o'r data wedi'i gofnodi mewn hanes. Mae hynny'n golygu nad yw hysbysebion a hysbysebion yn mynd i darfu ar y broses. Dim ond ychydig o gliciau y mae'n eu cymryd a bydd gennych y ffeil a ddymunir ar eich dyfais.

Ewch i MP3 Diog.

Troswr pedwar: MP3 Youtube

MP3 Youtube

Mae'r trawsnewidydd MP3 YouTube yn un o'r offer sy'n caniatáu lawrlwytho cerddoriaeth o Youtube o'r ansawdd gorau. Gan anrhydeddu ei enw, mae'n borth sydd ond yn trosi i fformat MP3. Os ydych chi am gadw ar ffurf fideo, nid dyma'r ffordd.

Mae ganddo swyddogaeth mor benodol, mae'n cyflawni'r gweithgaredd yn dda iawn. Mae hynny'n golygu os oes angen i chi gael sain mor anhygoel â'r gwreiddiol, gall MP3 Youtube ei wneud. Er mwyn ei ddefnyddio dim ond:

 1. Copïwch y ddolen URL o Youtube.
 2. Gludwch ef ar flwch y platfform.
 3. Cliciwch ar yr opsiwn «lawrlwytho».
 4. Bydd gennych sain wreiddiol yn awtomatig ar y ddyfais.

Ymhlith ei nifer o fuddion yw ei fod nid yn unig yn gweithio gyda dolenni sy'n dod o YouTube, ond hefyd gyda rhai sy'n dod o lwyfannau eraill fel Facebook, Instagram, Vimeo a llawer mwy.

Ewch i MP3 Youtube.

Nawr eich bod chi'n gwybod sut mae trawsnewidwyr yn gweithio a'ch bod chi wedi dysgu sut i lawrlwytho caneuon, mewn fformatau fideo neu sain, pa rai o'r rhai a ddangosir yma ydych chi'n eu hoffi fwyaf?

A %d blogueros les gusta esto: