Apiau gorau i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim

Ers yr hen amser, mae pobl wedi arfer gwrando ar gerddoriaeth yn gyson. Heddiw, diolch i ddatblygiadau mewn technoleg a llif y Rhyngrwyd, gallant gyrchu'r rhwydwaith i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim mewn fformat mp3. Yn y modd hwn, mae'n bosib mwynhau'ch hoff ganeuon heb unrhyw anghyfleustra.

Yn flaenorol, y dyfeisiau lle chwaraewyd y traciau oedd cerddwr, discman a dyfais mp3 neu m94. Fodd bynnag, nawr mae'r lawrlwythiadau wedi'u gwneud ar gyfer symudol a dyfeisiau eraill. Mae'r weithdrefn yn gyffredinol yn gyflym ac yn ddiogel, felly does dim rhaid i chi boeni.

Yr apiau gorau i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim

App lawrlwytho cerddoriaeth

Ar y we mae yna lawer o lwyfannau sy'n cynnig y gwasanaeth i lawrlwytho cerddoriaeth a fideos am ddim. Fodd bynnag, rydych yn sicr yn chwilio amdano yr ap gorau oherwydd mae angen i'r broses fod yn effeithiol ac yn syml. Felly, fe wnaethon ni greu rhestr gyda'r cymwysiadau mwyaf argymelledig i'w lawrlwytho:

Snaptube

Snaptube lawrlwytho cerddoriaeth

Ar hyn o bryd, mae gan ddefnyddwyr y Rhyngrwyd lawer o gymwysiadau, ond heb amheuaeth yr un a ffefrir yw Snaptube. Mae'r ap hwn ar gael ar gyfer dyfeisiau sydd â system weithredu Android. I'r dde ynddo gallwch chi lawrlwytho'r ddwy gân a Fideo o YouTube.

Mae defnyddio a lawrlwytho'r cais hwn yn hollol rhad ac am ddim. Yn yr un modd, mae hefyd yn cynnig y posibilrwydd o lawrlwytho o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd, fel: Facebook ac Instagram. Ar y llaw arall, mae'n gydnaws â Vevo, Whatsappdaily, Dailymotion, Vimeo, Vine, Metacafe, Twitter, Soundcloud a mwy.

Nid oes amheuaeth mai hwn yw un o'r apiau mwyaf cyflawn oherwydd mae ganddo'r swyddogaeth o fod yn drawsnewidiwr hefyd. O ran ei ryngwyneb, dylech wybod ei fod yn eithaf syml a hawdd ei ddefnyddio. Un arall o'r pethau cadarnhaol sydd ganddo o'i blaid yw ei fod yn pwyso ychydig o megabeit a bydd gofod eich dyfais yn ei werthfawrogi.

Ewch i Snaptube i'w lawrlwytho.

NetEase Cloud Music

NetEase Cloud Music

Fel Snaptube, rydyn ni'n dod â NetEase Cloud Music sef un arall o geisiadau'r frenhines i lawrlwytho caneuon. Gorau oll, mae'r app yn hollol rhad ac am ddim ac yn ddiderfyn. Yn yr un ystyr, mae'n bwysig pwysleisio y gallwch chi drwyddo gwrandewch ar gerddoriaeth trwy ffrydio a'i lawrlwytho i'ch ffôn clyfar.

Yn yr un modd, mae gan y cais lyfrgell eithaf helaeth ac amrywiol, felly ni fydd yn broblem dod o hyd i'r gân a ddymunir. Lansiwyd yr ap hwn yn bennaf ar gyfer y cyhoedd yn Tsieina, fodd bynnag, mae wedi treiddio ar hyn o bryd yng ngwledydd eraill y byd. Ar ôl i chi lawrlwytho neu storio'r caneuon ar eich dyfais, ni fydd yn rhaid i chi ddefnyddio'r Rhyngrwyd i'w chwarae.

Ewch i NetEase Cloud Music i'w lawrlwytho.

InsTube

InsTube

Yn yr un modd, mae ap arall o'r enw Lawrlwytho InsTube Youtube mae hynny'n cynnig cynnwys clyweledol eang. Peidiwch â gadael i enw YouTube eich cyfyngu oherwydd gallwch ei lawrlwytho o wefannau eraill. Mae'r cais yn gydnaws â Youtube, Twitter, Instagram, Soundcloud, Vimeo, Vine, Skymovies, Sapo, Vevo, AOL a llawer mwy.

Ar y llaw arall, dylech wybod bod y ffordd i'w ddefnyddio yn syml iawn, mae'n rhaid i chi ei osod a dewis y porth rydych chi'n mynd i'w lawrlwytho ohono. Diolch i'w gydnawsedd â llawer o lwyfannau, fe gewch ddwsinau o wahanol fersiynau o'r gân a ddymunir. Gall lawrlwythiadau fod yn ddau i mewn Sain neu fideo Mp3.

Y gorau oll? Wrth lawrlwytho cân neu fideo, ni chollir yr ansawdd na'r ymddangosiad. Dylid nodi bod y cymhwysiad ar gael ar gyfer dyfeisiau symudol sydd â system weithredu Android. Yn ogystal, mae'n cynnig rhwyddineb i'r cyhoedd, gan ei fod yn gwasanaethu yn Sbaeneg, Saesneg neu Ffrangeg.

Ewch i InsTube i'w lawrlwytho.

TinyTunes

TinyTunes

Mewn ystyr arall, mae'n bwysig sôn y byddwch chi'n dod o hyd i rai anfanteision wrth chwilio am gymwysiadau i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim. Ni fydd dyfeisiau Android ar Google Play yn cael y rhan fwyaf o'r rhain gan eu bod yn torri rheolau'r cawr chwilio.

Felly, rydyn ni'n dod ag opsiwn cymhwysiad arall i lawrlwytho cerddoriaeth hynny yw TinyTunes. Wrth gwrs, nid oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud ag iTunes. Mae'r ap yn caniatáu lawrlwytho o lwyfannau eraill lle mae'r APK ar gael. Nid yw ei ddyluniad yn fflachlyd nac yn amlwg iawn, ond mae ei swyddogaethau'n rhagorol.

Trwyddo gallwch chwilio a lawrlwytho unrhyw gân gan yr artist cerddorol o'ch dewis. Mae gan TinyTunes miloedd o ganeuon ar gael yn Mp3 i lawrlwytho cerddoriaeth ac mae am ddim. Yn yr un modd, mae'n cefnogi chwiliadau penodol yn ei gronfa ddata, wedi'u gogwyddo gan: artist, albwm neu gân.

Yn ogystal, mae'n caniatáu ichi wrando ar ganeuon wrth ffrydio. Er bod y lawrlwythiad yn hynod o syml. Nid oes amheuaeth bod ei ryngwyneb yn gyfeillgar a'r cynnwys yn werthfawr.

Ewch i TinyTunes i'w lawrlwytho.

Fildo

Fildo lawrlwytho cerddoriaeth

Y tro hwn rydyn ni'n dod â Fildo mae fel yr opsiynau eraill yn gymhwysiad i lawrlwytho cerddoriaeth. Mae hyn yn rhoi'r posibilrwydd i chi ddewis eich hoff ganeuon, albymau penodol llawn a gyda dim ond un clic gallwch eu lawrlwytho. Mae'r weithdrefn yn syml, felly dim ond ychydig funudau sydd ei hangen arnoch chi.

Yn gyntaf oll, dylech wybod bod gan yr app hon fantais fawr dros ei gyfoedion. Y fantais yw bod y cais ddim yn storio unrhyw gynnwysFelly, mae'n gweithio trwy gysylltiadau rhwng defnyddwyr a gwasanaethau. Mae gan y cymhwysiad beiriant chwilio fel y gallwch nodi enw'r arlunydd neu'r gân yno. Felly gallwch chi mwynhewch y traciau trwy ffrydio a thrwy lawrlwytho'n uniongyrchol.

Ewch i Fildo i'w lawrlwytho.

YTD 2

YTD lawrlwytho cerddoriaeth

Yn olaf ond nid lleiaf mae gennym ni YTD 2. Yn y bôn, mae'n gais arall ar gyfer lawrlwytho cerddoriaeth am ddim. Mae hwn yn gais sy'n debyg iawn i'r opsiwn Snaptube. Yn y modd hwn, mae'n bwysig nodi y gallwch chi lawrlwytho cynnwys clyweledol ynddo fideos neu audios o'ch artistiaid sydd â diddordeb yn Mp3 neu M4a.

Yn yr un modd, dylid nodi hynny daw'r gerddoriaeth yn y cymhwysiad hwn yn uniongyrchol o Youtube. Mae faint o lawrlwythiad rydych chi'n ei wneud yno yn ddiderfyn, ni waeth a yw'n fideo neu'n sain. Ar y llaw arall, mae ganddo a rhestr daro o bob gwlad, felly gallwch chi ddod o hyd i drawiadau diweddaraf eich hoff gantorion. O ran hysbysebu, mae ganddo faner fach ar waelod y cais ac mae'n cynnig ychydig o hysbysebion, ond nid ydyn nhw'n newid y llawdriniaeth.

Ewch i YTD 2 i'w lawrlwytho.

I gloi, os ydych chi'n gefnogwr cerddoriaeth, rydyn ni eisoes wedi rhoi'r cymwysiadau gorau y mae'n rhaid i chi eu cael ar eich dyfais. Felly, gallwch symud ymlaen pryd bynnag y dymunwch lawrlwytho'ch hoff ganeuon.

A %d blogueros les gusta esto: