Gwefannau amgen i Estrenosflix

Mae'r ffordd o ddifyrru wedi newid, yn enwedig ar ôl i'r Rhyngrwyd gyrraedd hyd yn oed y corneli mwyaf cudd. Ar hyn o bryd mae defnyddwyr yn ymweld â thudalennau gwe i wylio ffilmiau, cyfresi, rhaglenni dogfen neu gyrchu ffeiliau cenllif, fel Premières Netflix.

Mae'r platfform digidol hwn yn gyflawn iawn, felly, mae'n dod yn un o'r rhai mwyaf dewisol gan bobl. Ei llyfrgell mor helaeth ei bod bron yn amhosibl na fyddwch yn dod o hyd i'r ffilm neu'r gyfres rydych chi'n edrych amdani, fe welwch unrhyw genre.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod ganddo ryngwyneb dymunol a deniadol. Yn ogystal â hyn, mae ganddo weithrediad hynod syml a hawdd. Trwy gyrchu ato fe allech fod yn sicr na fyddech chi byth yn colli première.

Unwaith y cyrhaeddodd Estrenosflix boblogrwydd mawr, dechreuodd gael problemau; ers iddo dderbyn amryw o sancsiynau, dirwyon a gwarchaeau. Mae hyn oherwydd bod yr awdurdodau a rhai defnyddwyr wedi rhoi gwybod amdano am dorri hawlfreintiau'r cynnwys cyhoeddedig.

Beth yw'r gwefannau amgen a argymhellir fwyaf i Estrenosflix?

Mewn paragraffau blaenorol gwnaethom egluro beth mae porth gwe Estrenosflix yn ei gynnwys. Fodd bynnag, rydym hefyd yn sôn ei fod wedi cael rhai problemau. Yn y modd hwn, roedd yn rhaid i weinyddwyr newid parthau i'w gadw i weithio.

Fodd bynnag, ar rai adegau ni weithiodd y newid parth a bu'n rhaid i ddefnyddwyr fudo i dudalennau gwe tebyg. Am y rheswm hwn, rydym wedi creu rhestr o dudalennau dewisiadau eraill argymhellir:

SinemaQuality

SinemaQuality

Y dewis arall cyntaf a ddygwn i Estrenosflix yw CineQuality. Yn y bôn, mae'n wefan sy'n cynnig y gwasanaeth o wylio cyfresi a ffilmiau ar-lein neu berfformio lawrlwythiadau.

Ar hyn o bryd, mae'n hawdd iawn dod o hyd i gynnwys amlgyfrwng, fodd bynnag, nid yw dod o hyd i ddeunydd o ansawdd da. O'i ran, nodweddir y platfform hwn gan uwchlwytho Cynnwys HD.

Yn ogystal â hyn, mae ei lyfrgell yn cael ei diweddaru'n gyson i ateb galw defnyddwyr. Dylid nodi hynny mae'r ffeiliau'n ysgafn hyd yn oed os oes ganddyn nhw'r ansawdd delwedd gorau.

Ewch i CineCalidad.

EliteFreak

EliteFreak

Fel ail ddewis arall i Estrenosflix sydd gennym EliteFreak. Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae gan y platfform ychydig o olwg freak. Fodd bynnag, mae'r platfform wedi'i wneud yn dda ac mae ganddo llyfrgell eang ac amrywiol.

Yn y porth hwn gallwch ddod o hyd i sawl adran ddiddorol, fel: mynediad fforwm, ffilmiau hysbysfwrdd mwyaf newydd, a welir fwyaf y clasuron. Mae'r fforwm hwn yn gweithio fel y gall defnyddwyr gyfnewid ffeiliau a gwybodaeth.

Ar y llaw arall, y platfform nid oes ganddo hysbysebion na pop-ups sy'n tarfu ar brofiad y defnyddiwr wrth ei ddefnyddio. Mae gweinyddwyr yn sicrhau bod dolenni lawrlwytho yn cael eu hadolygu bob dydd i drwsio rhai sydd wedi torri.

Ewch i EliteFreak.

GranTorrent

GranTorrent

Dewis arall nodedig arall yw'r wefan o'r enw GranTorrent. Nid oes amheuaeth ei fod yn un o'r Hoff lwyfannau ar gyfer cefnogwyr ffilmiau a chyfresi teledu.

Yn ogystal â hyn, mae'n bwysig nodi bod y cynnwys amlgyfrwng cyhoeddedig o ansawdd diffiniad uchel, a elwir hefyd yn HD am ei acronym yn Saesneg. Ar y llaw arall, mewn perthynas ag iaith, mae'r mwyafrif yn yn Sbaeneg

Mae gan y we beiriant chwilio sydd â llu o hidlwyr, megis: rhyw, ansawdd, blwyddyn, iaith, ac ati. Fodd bynnag, nid yw popeth yn berffaith oherwydd mae ganddo hysbyseb sy'n troi allan i fod yn eithaf ymledol.

Ewch i GranTorrent.

Israddol

Israddol

Yn yr un modd, mae gennym ddewis arall o'r enw Israddol sy'n debyg i Estrenosflix rhag ofn ei fod ddim yn gweithio. Mae'n dudalen we sydd â phoblogrwydd mawr ymhlith defnyddwyr. Yn anad dim, mae'n sefyll allan am gael a llyfrgell gyda'r ffilmiau gorau.

Ynddo fe welwch gynnwys yn Sbaeneg ac wedi'i isdeitlo'n dda iawn i'r Sbaeneg. Yn yr un modd, mae ganddo far chwilio gweladwy ac effeithiol. Fodd bynnag, nid oes gan hwn adran categori lle mae'r cynnwys yn cael ei ddosbarthu.

Ewch i SubTorrent.

1337X

1337x

Yn yr un modd, mae gennym dudalen arall o'r enw 1337X. Yn gyffredinol, mae hyn yn cynrychioli awyr iach newydd cyn hen dudalennau diflas ffeiliau cenllif. Yn y bôn, mae'n gyfrifol am gynnig y dadlwythwch y ffeiliau hyn.

Dylid nodi bod ganddo a rhyngwyneb defnyddiwr modern a greddfol mae hynny heb os yn denu defnyddwyr. Ymhlith yr opsiynau, mae hwn wedi'i leoli fel un o'r rhai mwyaf poblogaidd a deniadol o ran estheteg.

Gall pobl sydd â'ch mynediad fwynhau catalog sy'n cynnwys y canlynol: fideos, cerddoriaeth, ffilmiau, cymwysiadau, rhaglenni, rhaglenni dogfen a llawer mwy. Gorau oll? Eich mynediad yw hollol rhad ac am ddim.

Ewch i 1337X.

Infomaniakos

Infomaniakos

Mae gennym hefyd blatfform digidol arall sy'n derbyn enw Infomaniakos. Mae'n dudalen we lle gallwch gyrchu'r lawrlwytho ffeil cenllif fel: rhaglenni ar gyfer Windows, rhaglenni dogfen, ffilmiau, cyfresi a cherddoriaeth.

O ran dyluniad y we, mae'n eithaf cyfeillgar ac mae ganddo beiriant chwilio i chi chwilio yn ôl y teitl. Mae'r mae ansawdd fideo yn uchel, maen nhw hyd yn oed yn uwchlwytho ffilmiau i mewn 3D, sy'n dod mewn maint llai. Ar y llaw arall, mae'r platfform yn caniatáu i'r cyhoedd ryngweithio â'r gweinyddwyr.

Ewch i Infomaniakos.

Torrentz2

Torrentz2

Yn yr un modd, rydyn ni'n cyflwyno dewis arall arall i chi yn lle Estrenosflix o'r enw Torrentz2. Ar hyn o bryd dyma'r unig un sy'n gweithredu heb unrhyw anghyfleustra. Ar y wefan hon, mae ffeiliau mewn tagiau mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r wefan hon yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd â sawl opsiwn o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill sy'n cynnig gwasanaeth lawrlwytho. hollol rhad ac am ddim.

Ewch i Torrentz2.

RhyddhauGo

ReleasesGo Downloads2020

Fel dewis arall olaf i Estrenosflix mae gennym y porth RhyddhauGo sydd wedi dod yn glasur heddiw. Fel y tudalennau tebyg hyn a'r lleill mae hyn yn troi at newid parth yn aml. Gwneir hyn er mwyn osgoi cosbau, rhwystrau a hyd yn oed cau'r platfform yn llwyr.

Yn y modd hwn, dylech wybod y gallwch chi lawrlwytho ffeiliau Torrent ac eraill trwyddo, fel: hysbysfwrdd, HDrip, DVDrip, cyfres, gemau, meddalwedd, cerddoriaeth a llawer mwy. O ran ei ddyluniad, mae ganddo logo eMule a rhyngwyneb hen-edrych. Felly, mae EstrenosGo yn ein cludo ar unwaith i dudalennau gwe ddegawd a hanner yn ôl.

Ewch i PremieresGo.

A %d blogueros les gusta esto: