Gwefannau amgen i TomaDivx i'w lawrlwytho

Os ydych chi'n chwilio am dudalen we i lawrlwytho ffilmiau, cyfresi de teledu, cerddoriaeth a rhaglenni, mae angen ffeil Torrent arnoch chi. Daethpwyd o hyd i'r holl bethau uchod gan ddefnyddwyr ar y platfform TomaDivx.

Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid yw hyn yn gweithio er ei fod yn un o'r pwysicaf yn y byd P2P. Yn y porth hwn, roedd llyfrgell eang gyda phob math o gynnwys, ond ffilmiau a chyfresi oedd ei chryfder.

Yn yr un modd, roedd ganddo ryngwyneb syml i'w lywio a'i ddefnyddio, nad oedd yn creu dryswch i ddefnyddwyr newydd. Un o'r pwyntiau yn ei erbyn yw'r cyhoeddusrwydd gormodol a ystyriwyd hyd yn oed yn annifyr.

Beth yw'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig yn lle TomaDivx?

Fel y soniasom o'r blaen, nid yw TomaDivx yn weithredol mwyach. Digwyddodd ei gau oherwydd fel rhai tebyg eraill, derbyniodd flociau a chosbau am honni yr honnir eu bod yn torri hawlfraint.

Fodd bynnag, nid oes raid i chi boeni oherwydd mae yna opsiynau eraill a all eich helpu i barhau i fwynhau'r cynnwys. Felly rydyn ni wedi paratoi rhestr gyda'r tudalennau dewisiadau eraill argymhellir fwyaf:

AllTorrents

AllTorrents

Yr opsiwn amgen cyntaf i TomaDivx sydd gennym yw TodoTorrents. Am amser hir, roedd y wefan hon yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd ac argymhellir. Ynddo, mae gan ddefnyddwyr y posibilrwydd o lawrlwytho ffilmiau, cyfresi, sioeau a llawer mwy.

Dylid nodi bod yr un hon ymhlith y rhai o'i math, yn sefyll allan ac yn sefyll allan o'r gweddill drosti ansawdd delwedd rhagorol. Fe'i nodweddwyd hefyd gan fod â rhyngwyneb hynod syml, a hwylusodd y profiad pori.

Ewch i TodoTorrents.

Infomaniakos

Infomaniakos

Fel ail ddewis arall mae gennym blatfform digidol arall sy'n derbyn enw Infomaniakos. Mae'n dudalen we lle gallwch gyrchu'r lawrlwytho ffeil cenllif fel: rhaglenni ar gyfer Windows, rhaglenni dogfen, ffilmiau, cyfresi a cherddoriaeth.

O ran dyluniad y we, mae'n eithaf cyfeillgar ac mae ganddo beiriant chwilio i chi chwilio yn ôl y teitl. Mae'r mae ansawdd fideo yn uchel, maen nhw hyd yn oed yn uwchlwytho ffilmiau i mewn 3D, sy'n dod mewn maint llai. Ar y llaw arall, mae'r platfform yn caniatáu i'r cyhoedd ryngweithio â'r gweinyddwyr.

Ewch i Infomaniakos.

EliteFreak

EliteFreak

Mae gennym hefyd rywbeth tebyg i TomaDivx sy'n derbyn enw EliteFreak. Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae gan y platfform ychydig o olwg freak. Fodd bynnag, mae'r platfform wedi'i wneud yn dda ac mae ganddo llyfrgell eang ac amrywiol.

Yn y porth hwn gallwch ddod o hyd i sawl adran ddiddorol, fel: mynediad fforwm, ffilmiau hysbysfwrdd mwyaf newydd, a welir fwyaf y clasuron. Mae'r fforwm hwn yn gweithio fel y gall defnyddwyr gyfnewid ffeiliau a gwybodaeth.

Ar y llaw arall, y platfform nid oes ganddo hysbysebion na pop-ups sy'n tarfu ar brofiad y defnyddiwr wrth ei ddefnyddio. Mae gweinyddwyr yn sicrhau bod dolenni lawrlwytho yn cael eu hadolygu bob dydd i drwsio rhai sydd wedi torri.

Ewch i EliteFreak.

Betterrtorrent1

Cenllif Gorau1

Mae rhai defnyddwyr yn ystyried Betterrtorrent1 fel y platfform mwyaf cyflawn mewn dewisiadau amgen i bob un o'i fath. Mae hyn oherwydd bod ganddo a mae cynnwys amrywiol a'i borth yn rhyngweithiol iawn ac yn hawdd ei ddefnyddio. Ar y llaw arall, mae'r cynnwys wedi'i drefnu'n wyddor, felly rydych chi eisoes yn gwybod sut i chwilio amdano.

Rhag ofn eich bod am gynnal chwiliad syml, ewch i'r prif dab lle mae'r holl gategorïau'n ymddangos. Mae'r dudalen we i'w lawrlwytho yn cynnig y cynnwys canlynol: ffilmiau, cyfresi manylder uwch, rhaglenni dogfen, gemau a mwy na phum deg pum mil o ganeuon.

Ewch i Mejortorrent1.

uTorrent

uTorrent

Y tro hwn rydyn ni'n dod â dewis arall atoch chi o'r enw uTorrent, ond nid yw'n dudalen we. Hwn yw lawrlwythwr ar gyfer cleientiaid BitTorrent sy'n defnyddio'r rhwydwaith P2 P. Y prif nodwedd yw ei fod yn defnyddio ychydig o adnoddau cyfrifiadurol wrth iddo redeg.

Fodd bynnag, mae uTorrent yn cynnig yr un gwasanaethau â'r dewisiadau amgen eraill. Ynddo gallwch lawrlwytho ffeiliau a ffeiliau cenllif, fel: cerddoriaeth, cyfresi, ffilmiau, llyfrau, gemau a llawer mwy. Mae ei weithrediad yn hawdd ac yn syml, felly nid oes raid i chi boeni.

Ewch i uTorrent.

Torrentz2

Torrentz2

Yn yr un modd, rydyn ni'n eich cyflwyno chi i Torrentz2 sef yr unig un sydd hyd yn hyn yn gweithredu heb unrhyw anghyfleustra. Ar y wefan hon, mae ffeiliau wedi'u tagio mewn unrhyw drefn benodol. Mae'r platfform yn gweithio trwy beiriant chwilio sydd ag amryw o opsiynau o ran y teitl neu'r ymadrodd rydych chi'n edrych amdano.

Yn y canlyniadau fe welwch faint, ei ansawdd a'r flwyddyn y cafodd ei gyhoeddi ar y we. Dylid nodi, fel peiriant chwilio, nad oes unrhyw gynnwys o fewn y platfform. Felly, mae'r mae cynnwys yn cael ei dynnu o wefannau eraill Maent yn cynnig gwasanaeth lawrlwytho hollol rhad ac am ddim.

Ewch i Torrentz2

Kickass Torrents

Kickass Torrents Rarbg

Fel y soniasom yn gynharach, mae yna ddewisiadau amgen eraill fel Kickass Torrents. Peidiodd y platfform hwn â bod ar waith am bron i ddwy flynedd. Fodd bynnag, mae'n gwbl weithredol ar hyn o bryd.

Agorodd ei grewyr a'i weinyddwyr wefan newydd, ond fe wnaethant gadw'r edrychiad gwreiddiol. Ar hyn o bryd mae ganddo safle da iawn ymysg defnyddwyr yn Sbaen. Felly, mae disgwyl y bydd yn dod yn un o'r safleoedd lawrlwytho a ffefrir ledled y byd yn ystod y misoedd nesaf.

Mae gan y dudalen Rhyngrwyd sawl categori sy'n casglu unrhyw fath o ffeil. Y rhai mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd yw'r canlynol: lawrlwytho ffilmiau, sioeau teledu, meddalwedd, gemau a cherddoriaeth.

Ewch i Kickass Torrents.

Zoogle

Zoogle

Un arall o'r dewisiadau amgen a gyflwynwn yw Zoogle, sy'n dechrau blodeuo. Ganwyd y wefan hon diolch i gau llwyfannau lawrlwytho torrent eraill. Ar hyn o bryd, mae wedi mwy na thair miliwn o ffeiliau wedi'u gwirio.

Yn ddyddiol, mae ei weinyddwyr yn ychwanegu miloedd o gynnwys. Mae'r Mae'r llyfrgell yn cynnwys oddeutu mwy na 160 mil o raglenni teledu a mwy na deng mil ar hugain o ffilmiau. A siarad yn gyffredinol, dywedir bod ganddo fwy na dwy fil o dracwyr yn rhannu mwy na deg ar hugain miliwn o gynnwys.

Ar y llaw arall, ynddo fe welwch hefyd gemau, cymwysiadau, llyfrau a chynnwys anime. Yn yr un modd, mae popeth wedi'i drefnu'n ofalus yn gategorïau.

Ewch i Zoogle.

Gwallgofrwydd cenllif

Gwallgofrwydd cenllif

Yn olaf ond nid lleiaf mae gennym ddewis arall yn lle TomaDiv o'r enw TorrentLocura. Yn y bôn, mae'n blatfform digidol sy'n cynnwys ffeiliau cenllif. Mae defnyddwyr yn ei gyrchu gweld neu lawrlwytho ffilmiau, cyfresi, cerddoriaeth, llyfrau, rhaglenni a llawer mwy.

Mae gan y wefan ryngwyneb sy'n ei gwneud hi'n hawdd i bobl ei defnyddio. Yn ychwanegol at hyn, mae ei ddefnydd yn hollol rhad ac am ddim. Ar y llaw arall, dylid nodi bod y wefan hon hefyd wedi dioddef cosbau a blociau sydd wedi gwneud iddi addasu ei pharth.

Ewch i TorrentLocura.

A %d blogueros les gusta esto: