Gwefannau ar-lein amgen i DORAMASMP4

Dros y blynyddoedd, dramâu Japaneaidd, sy'n fwy adnabyddus fel dramâu. Defnyddir ei derm yn y wlad i gyfeirio at gyfresi teledu mewn delwedd go iawn. Mewn geiriau eraill, mae'r rhain yn gynyrchiadau nad oes a wnelont â'r anime enwog. Dyma achos y platfform DORAMASMP4.

Yn yr ystyr hwn, dylech wybod ei fod yn wefan gyfeirio sy'n cynnig eang amrywiaeth o ddramâu Corea, yn ogystal â rhai Cyfres Tsieineaidd. Yn y bôn, maen nhw'n cyhoeddi cynnwys bach fel miniseries sydd â llawer o dderbyniad ymhlith y dilynwyr.

Y gorau oll? Mae mynediad i'r holl gynyrchiadau hyn yn llwyr gratis. Yn ogystal â hyn, mewn sawl gwlad ni all pobl ddefnyddio cynnwys o'u sianeli. Felly, maent yn ceisio'r math hwn o tudalennau i'w gweld.

Y dewisiadau amgen mwyaf argymelledig yn lle DORAMASMP4

Fel y soniasom yn gynharach, ymwelir yn fawr â llwyfan digidol DORAMASMP4. Felly, mae yna adegau pan fydd yn cwympo neu'n cwympo. Felly, mae defnyddwyr yn cael eu gorfodi i chwilio am ddewisiadau amgen i fwynhau penodau eu hoff ddramâu. Isod mae gennym restr o y mwyaf a argymhellir:

Netflix

Netflix

Yr opsiwn cyntaf a gyflwynwn fel dewis arall yn lle DORAMASMP4, rydym yn sicr os ydych chi'n gefnogwr ffilm neu'n gefnogwr cyfres rydych chi'n ei wybod. Mae'n llwyfan enfawr o Netflix Ynddo fe welwch a sgôr ar gyfer doramas.

Fodd bynnag, dylech gofio nad yw ei amrywiaeth mor eang â hynny, ond mae ychydig o deitlau ar gael. Cynigir y cynnwys hwn gyda isdeitlau yn Sbaeneg a Saesneg ac, wrth gwrs, mae gennych chi'r gwell ansawdd fideo.

Ar y llaw arall, yn gyntaf oll dylech ystyried nad yw hyn yn rhad ac am ddim; felly bydd yn rhaid i chi creu cyfrif a thalu'r aelodaeth fisol. Mae gan ddefnyddwyr sy'n canslo'r ffi hon yr hawl i fwynhau'r holl gynnwys a gynigir, o unrhyw genre a math. Heb amheuaeth ni fyddwch yn colli'r dramâu enwocaf a llwyddiannus.

Ewch i Netflix.

Pandrama

Pandramas

Yr ail ddewis arall a argymhellir fwyaf yw Pandrama. Llwyfan Rhyngrwyd sydd ag un o'r Llyfrgelloedd drama mwy a mwy amrywiol o Korea a gwledydd Asiaidd eraill.

Yn ogystal â hyn, mae'n bwysig sôn bod ei fynediad yn caniatáu buddion eraill y gallwch eu darganfod heb rwystr. Mae'r penodau cyhoeddedig yn ar gael mewn diffiniad uchel, sy'n fwy adnabyddus fel HD am ei acronym yn Saesneg.

Ar y llaw arall, yno fe welwch opsiwn i ofyn am ddrama benodol. Mae yna gais hefyd (app) i ddefnyddwyr fwynhau cynnwys o'u ffôn symudol craff.

Ewch i Pandrama.

Hulu

Hulu

Dewis arall yn lle DORAMASMP4 sydd gennym yw Hulu. Yn y bôn mae'n cynnwys tudalen we sy'n cynnig a dewiswch gasgliad o'r dramâu mwyaf poblogaidd. Un o'r pethau cadarnhaol sydd ganddo o'i blaid yw bod ganddo gyflymder mawr, ar gyfer lawrlwytho a phori.

Yn yr un modd, mae'r cynnwys cyhoeddedig yn cyflwyno a ansawdd delwedd rhagorol. Fodd bynnag, yr anfantais yw bod y gyfres yn eu iaith wreiddiol neu Saesneg. Telir mynediad i'r platfform hwn ac mae ganddo gynlluniau prisiau rhad.

Ewch i Hulu.

Viki

Viki

Yn yr un modd, mae dewis arall arall i barhau i fwynhau'ch hoff ddramâu o'r enw Viki. Yn y porth hwn bydd gennych fynediad i a nifer fawr o gyfresi poblogaidd. Fodd bynnag, i gael mynediad bydd angen i chi gofrestru; ond peidiwch â phoeni oherwydd dim ond un y byddwch chi'n ei greu cyfrif am ddim.

Yn ogystal â hyn, mae a ap cydnaws ar gyfer dyfeisiau Android neu iOS felly gallwch weld yr holl gynnwys. Mae gan y dramâu a gyhoeddir yno fynegai poblogrwydd, felly, byddwch chi'n gwybod pa un yw'r sgôr orau gan ddefnyddwyr. Ar ôl i chi ddewis y gyfres, fe welwch y tab gyda'r actorion, barn a sgôr.

Ewch i Viki.

Premières Doramas

Premières Doramas

Ar y llaw arall, mae gennym hefyd ddewis arall yn lle DORAMASMP4 o'r enw Premières Doramas; platfform sydd â Llyfrgell helaeth, gynhwysfawr ac amrywiol o ddramâu Corea.

Mae gan y wefan hon yr opsiwn hysbysu sy'n caniatáu i ddefnyddwyr fod yn ymwybodol o gyhoeddi'r penodau neu'r gyfres ddiweddaraf a gyhoeddwyd. Cyhoeddir y penodau yn eu hiaith wreiddiol, ond gyda Isdeitlau Sbaeneg. O ran ansawdd y ddelwedd y mae ynddi Diffiniad uchel. Yn ogystal, mae gan bob drama ei chrynodeb, gwybodaeth am benodau a blwyddyn ei darlledu.

Ewch i Ddatganiadau Drama.

Dramâu VIP

Dramâu VIP

Y dudalen we Dramâu VIP yn ddewis arall. I'r dde yno fe welwch a llyfrgell eang ac amrywiol o ddrama, sydd wedi'i rannu'n gategorïau. Yn yr un modd, mae ganddyn nhw adran lle mae'r holl benodau'n cael eu trosleisio mewn sain Ladin.

Ar y brif dudalen mae a adran gyda holl newyddion y dydd, megis: cyfresi newydd wedi'u huwchlwytho i'r platfform, penodau ac is-deitlau. Ar y llaw arall, mae ganddyn nhw adran benodol i archebu dramâu nad ydyn nhw ar y we.

Ewch i Doramas VIP.

Dramas HD28

Dramas HD28

Mae gennym hefyd ddewis arall yn lle DORAMASMP4 o'r enw Dramas HD28. Mae yna gyfresi a alwyd yn Sbaeneg Lladin. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r Gwefannau a argymhellir os ydych chi'n chwilio am hen ddrama.

Mae gweinyddwyr y wefan yn rhagweld cyhoeddi a chynnig dramâu yn eu fersiwn wreiddiol. I'r cynnwys y gallwch Mynediad trwy chwilio am deitlau penodol neu yn nhrefn yr wyddor. Gellir rhannu dolenni trwy Twitter a Facebook.

Ewch i Doramas HD28.

Veodoramas

Veodoramas

Fel y gallwch weld, mae yna lawer o ddewisiadau amgen i DORAMASMP4, ymhlith y rhestr honno hefyd Veodoramas. Tudalen we gyda Dyluniad syml iawn, ond mae ansawdd y dramâu a'r is-deitlau yn dda iawn.

Ar eu tudalen gartref maent yn darparu gwybodaeth a data am y penodau diweddaraf a uwchlwythwyd. Yn yr un modd, mae ganddo a adran ffilmiau ac un arall o'r cynnwys yn ymwneud â cyfresi manga a Japaneaidd.

Ewch i Veodoramas.

JC Dramas

JC Dramas

Yr olaf ond nid lleiaf neu waethaf a argymhellir ymhlith y dewisiadau amgen i DORAMASMP4 yw JC Dramas. Mae'n blatfform sy'n cynnig a llyfrgell o ddramâu penodol yn nhrefn yr wyddor ac yn ôl genre. Mae'r dyluniad yn braf iawn a hefyd yn hawdd ei ddefnyddio.

Yn ogystal, mae ganddo opsiwn lle gallwch ofyn am ddrama rydych chi am ei gweld, ond nid yw'n cael ei chyhoeddi. Ar y brif dudalen gallwch ddod o hyd i'r penodau diweddaraf wedi'u llwytho i fyny a'r gyfres ddiweddaraf wedi'i rhyddhau a'i chyhoeddi ar y porth.

Ewch i JC Dramas.

A %d blogueros les gusta esto: