Dysgu mwy am Dani Martínez

Ei enw llawn yw Daniel Martínez Villadangos, cafodd ei eni ar 25 Rhagfyr, 1982 yn ninas Astorga, León, Sbaen. Mae'n a efelychydd llais, cyflwynydd ac actor, yn adnabyddus am ei ddynwarediadau cryf o ffigurau gwleidyddol a sêr mawr perthnasedd diwylliannol.

Sut mae Dani?

Mae Dani Martínez, yn ddyn â nodweddion corfforol cyffredin iawn, nad ydynt yn sefyll allan fel ffefrynnau'r beirniaid, ond iddo ef, ni fu hon yn broblem nac yn rhwystr i lwyddiant a chyflawni ei amcanion.

Yn y fath fodd, mae ei hynodion yn cynnwys gwallt tywyll, llygaid brown, croen tywyll ac uchder o oddeutu 1.70cm, y mae wedi manteisio arno i wneud ei hun yn hysbys, trwy ei rinweddau i siarad a chyfathrebu, ac nid oherwydd wyneb tlws neu fflachlyd sy'n drysu'ch ymdrechion a'ch galluoedd.

Yn ei dro, mae'n berson yn ostyngedig ac yn gynnes, nodweddion sy'n ei gynrychioli'n dda iawn ynghyd â'i weithredoedd empathig a'i roddion aruthrol am gymorth a chydweithrediad, y mae'n aml yn eu darparu dro ar ôl tro i'r rhai sydd ei angen.

Pwy yw eich teulu?

Yn bennaf, ydyw anhysbys enw ei rieni ond mae'r gydnabyddiaeth y mae Dani yn ei gwneud i'w unig frawd hysbys yn ddeniadol, Nacho Martinez.

Gyda'r boneddwr hwn ha wedi'i rannu ar hyd ei oes, mae'r ddau wedi cefnogi ei gilydd i gyflawni eu breuddwydion a'u nodau a osodwyd yn unigol. Ar hyn o bryd, maen nhw'n byw mewn gwahanol ddinasoedd, ond maen nhw'n cadw cyswllt parhaol trwy ddulliau cyfathrebu bob yn ail ac yn ymweld â'i gilydd pan fydd taith pob un yn caniatáu hynny.

Yn yr un modd, mae'r ddau yn catholigFelly, maent yn ddiolchgar o gael brawd bob amser wrth eu hochr ac yn canmol trugaredd eu Duw am bob gweithred o garedigrwydd a roddir.

Ble dwi'n astudio?   

Dechreuodd Martínez ei astudiaethau ysgol gynradd yn y “Colegio Padres Agustino de León”, ac mae yma lle mae'n arwain i ddatblygu ei sgiliau ar gyfer dehongli ac yn enwedig ar gyfer cerddoriaeth. dynwared, a arferai ddifyrru ei gynulleidfa fel cyd-ddisgyblion ysgol, athrawon a phobl eraill a oedd yn y cyffiniau yn ystod ei oriau dosbarth ac yn ystod ei egwyl, gyda jôcs, dynwarediadau a lleisiau.

Hefyd, ar ôl ei awydd i fynd â'r gallu lleisiol hwn i'r lefel uchaf, yn ei ieuenctid penderfynodd astudio ac arsylwi pob un o'r cymeriadau y byddai'n eu dynwared, gan ymchwilio yn ddyfnach i'r agweddau sy'n angenrheidiol i gyflawni rôl dda a chyda hi, swydd sy'n deilwng o'i ddymuniadau.

Sut ddechreuodd eich gyrfa?

Dechreuodd Dani ei gyrfa yn dynwared 50 o leisiau gwahanol a thrwy ei daith trwy fywyd a thrwy ei weithiau, datblygodd 200 o leisiau ychwanegol.

Hyn i gyd y llwyddodd i'w gyflawni oedd diolch i'r rhaglen "Cita con Pilar" ar Radio Nacional de España, lle cafodd ei cyfle cyntaf i ymddangos yn y cyfryngau cenedlaethol a rhoi cyhoeddusrwydd i'r sgil hon.

Fodd bynnag, cyn iddo fynd trwy "Onda Cero León", "TVE León" a sawl gorsaf radio prifysgol, ond dim Roedd wedi rhoi’r enwogrwydd a’r poblogrwydd iddi ei gyflawni yn “Cita con Pilar”.

Yn ddiweddarach, daw i deledu yn y rhaglenni “Un, Dos, Tres…. Dewch i ni ddarllen y tro hwn ”,“ Dydd Sul cyffredin ”,“ Ruffus ”a“ Navarro ”ar y sianel deledu LA 1, ac“ El show de Cándido ”ac ar“ SMS ”ar La Sexta, gan ddangos hynny yn ogystal â bod yn ddynwaredwr , y mae yn a comig gyda sgiliau dehongli rhagorol iawn.

Yn yr un modd, gyda swyddi teledu byth wedi gadael y radio ac roedd yn gallu bod yn gydweithredwr yn “bogail y lleuad”, “Penwythnos” a hefyd yn “Live the night”, y ddau o RNE.

Beth yw eich cefndir proffesiynol a chydweithredol?

Yn flaenorol, cyhoeddwyd ei ddechreuad ym maes radio, teledu ac adloniant, felly bydd yr adran hon yn tynnu sylw at y eiliadau pwysicaf a thwf yn ei yrfa, ynghyd â'i waith a'i gydweithrediadau yn y cyfryngau hyn:

Dyna pam, yn ystod rhan gyntaf 2007, cydweithiodd gydag Eva Gonzales yn y rhaglen "Fenómenos" ar rwydwaith La Sexta. Yn yr un modd, ym mis Medi'r union flwyddyn hon, fe ddechreuodd yn bresennol cylchgrawn Antena 3: "A 3 band", lle bu ynghyd â Mr. Jaime Cantizano a Ms María Patiño.

Fodd bynnag, ar ôl tri mis o aros yn y rhaglen Antena 3 hon, mae'n penderfynu encilio i ymuno yn ddiweddarach â thîm "Replica", rhaglen lle dysgodd lawer mwy am y grefft ddynwared gyda Carlos Latre.

Yn dilyn hynny, yn y flwyddyn 2008 ym mis Medi, fe gyrhaeddodd gadwyn Cuatro fel cyflwynydd o'r rhaglen "Nid dyma'r newyddion" ac eto i RNE yn "Mewn dyddiau fel heddiw" yn rhannu'r dargludiad gyda'r newyddiadurwr Mónica Chaparro.

Mewn blwyddyn i ddod, ymyrryd fel dynwaredwr ac actor yn y rhaglen A nawr beth? O LA 1, ynghyd â'r prif gymeriadau Mr Florentino Fernández a Mrs. Josema Yuste.

Felly, ar ddiwedd y rhaglennu arbennig hwn yn unig, Dani parhaus yn y "Critical Look" yn ystod oriau'r bore.

Ar yr un pryd, mae rhai o'i cydweithrediadau Y mwyafrif y gwrandawyd arnynt yn ystod yr un flwyddyn oedd eu perfformiad yn rhaglen "Salvados" La Sexta, ynghyd â'r "Follonero", lle gwnaethant geisio sleifio i mewn i'r rhaglen "DEC" gan ddynwared rhai o'i chymeriadau mwyaf addas.

Yn 2010 arwyddodd fel cyfrannwr o'r trosglwyddiad “Tonterías las justas” ar sianel Cuatro, ynghyd â Mr. Florentino Fernández ac Anna Simón. Yn ogystal, yn y cyfnod hwn gwnaeth rai adrannau fel "La Flecha" a chyflwynodd y "Gambas" a La poblogaidd Gala Ondas 2010 gyda Florentino ac Anna.

Cymerodd ran hefyd yn y cyfresi rhyngrwyd o'r enw "Rydych chi'n chwerthin am y nerfau", ynghyd â Dani Rovira, David Broncano a Queque.

Yn yr un modd, ym mis Gorffennaf 2011, derbyniodd Dani ei gydnabyddiaeth "Antena de Plata" ac ar Fedi 10 yr un flwyddyn dechreuodd fel cyfrannwr yn "Amser y gêm", o'r gadwyn COPE.

Ar y llaw arall, yn ystod mis Medi 2016 roedd wedi cychwyn gofod newydd yn COPE ynghyd â Mr. Jorge Hevia yn y rhaglen o'r enw “Y gorau o amser chwarae”.

Ac yn olaf, ym mis Awst 2018, mae'r Mando o raglen newydd ar Channel Cuatro, o'r enw "Cystadleuaeth y Flwyddyn." Ac mae'n dod i ben ym mis Medi 2019 gyda première y rhifyn newydd o "Got Talent Spain", y mae Dani Martínez yn rhan ohono rheithgor ynghyd â'r bobl ganlynol Paz Padilla, Risto Mejide ac Edurne.

Beth oedd eich teithiau?

Ar ôl ennill cydnabyddiaeth yn ei dalaith, penderfynodd Dani ehangu ei adenydd a thrwy hynny rannu ei ddawn, felly fe ail-greodd ac ymuno sawl gwaith teithiau ledled Sbaen a gwledydd cyfagos a Sbaeneg eu hiaith.

Felly, dechreuodd weithredu yn ei daith ei hun daeth yr enw "Gwrthod Dynwarediadau", a barhaodd tua dau fis, i ben ar 26 Mehefin, 2012.

Fodd bynnag, ar Ionawr 28, 2013, cyhoeddodd trwy ei gyfrif Twitter ei fod yn ymuno fel cymeriad sefydlog i dymor olaf ond un "Aida" gan roi bywyd i Simón, brawd Paz. Digwyddodd ei gorffori i'r gyfres hon ar 1 Rhagfyr, 2013 gyda 18,6% o'r gynulleidfa a 2.739.000 o'r gwylwyr.

Ym mis Mehefin 2014 cyhoeddodd y daith #VuelvenNOvuelven ynghyd â’i bartner Florentino Fernández, a ddechreuodd ar 6 Rhagfyr, 2014 yn Vigo ac a ddaw i ben ar 6 Rhagfyr, 2015 mewn a Sioe arbennig yn "Palasau Chwaraeon" Cymuned Madrid.

Yn olynol, ar Fedi 1, 2015, cyhoeddodd trwy Twitter ynghyd â Florentino Fernández y bydd yn gwneud a ail daith lle bydd eraill yn ymweld un ar ddeg o ddinasoedd, yn eu plith mae Valencia, Barcelona a La Coruña.

Ac, yn haf 2016 mae Dani a Florentino yn cyhoeddi a y drydedd daith a'r daith olaf o #VuelvenNOvuelven oherwydd ei lwyddiant a'i dderbyniad mawr, y tro diwethaf iddynt ddewis wyth dinas yn unig, felly dim ond ailadrodd Madrid yw un ohonynt.

Yn olaf, ym mis Mawrth 2017, fe arweiniodd y rhaglen newydd o'r enw "Dani & Flo", gan ddiweddu ei darllediadau ar ddechrau 2018 a chyflawni hynny ym mis Gorffennaf yr un flwyddyn, cyhoeddodd trwy rwydweithiau cymdeithasol a fyddai'n cychwyn a taith newydd o theatrau o’r enw “Ya lo dice yo”, lle byddwn yn tynnu sylw at fyrfyfyr gyda’r gynulleidfa.

Sut allwch chi ddilyn Dani Martínez?

Yn syml, er mwyn gwybod am eu taith, eu teithiau a'u digwyddiadau preifat, nid oes ond angen mynd i mewn i'w gwahanol rhwydweithiau cymdeithasol ac arsylwi ar y cyhoeddiadau a'r delweddau gyda'r wybodaeth brydlon am eu gwaith.

Mae un o'r rhain yn datblygu fel eich gwefan www.Danimartinez.com lle cymerir y dinasoedd yr ymwelir â hwy, y pwyntiau gwerthu, gostyngiadau ac ardaloedd VIP ar gyfer cymeriadau arbennig yn ganiataol.

Yn ogystal, ar gyfer cyfarfod agosach, mae Dani Martínez wedi ardystio tudalennau o Facebook, Instagram a Twitter lle mae'n datgelu pob perfformiad neu sioe o'i awduraeth, ynghyd â lluniau o'i fywyd cyhoeddus a phreifat a'r teithiau y mae'n eu cymryd law yn llaw â'i gynhyrchydd.

A %d blogueros les gusta esto: