Popeth am Susana Griso

Mae Lady Griso yn gymeriad cydnabyddedig yn yr amgylchedd cyhoeddus sy'n sefyll allan fel cyflwynydd teledu Sbaeneg fel newyddiadurwr o'r enw.

Mae hi hefyd yn adnabyddus am fod yn un o'r menywod sydd â mwy o dymer wrth ledaenu newyddion a digwyddiadau o drefn gyhoeddus, yn ogystal ag am ei broffesiynoldeb cyn pob swydd.

Pryd cafodd ei eni?

Ganed Susana Griso yn Barcelona ar 8 Hydref y 1969. Ei henw llawn yw Susana Griso Raventós, mae hi ar hyn o bryd yn 51 oed ac mae ei phreswylfa ym Madrid, Sbaen.

Pwy yw eich teulu?

Yn gyfarwydd, roedd ei fywyd yn llawn hoffter, sylw a pharch, lle roedd ei rieni Mr. Paco Griso a Montserrat Reventos, Roeddent yn bileri sylfaenol ar gyfer ei datblygiad, ei llwyddiant ar sgriniau ac am ei thwf fel dynes mewn meysydd eraill.

Ganwyd Susana Griso i deulu gweddol fawr, sef y menor o saith o frodyr a chwiorydd. Roedd ei dad yn ymroddedig i'r diwydiant tecstilau ac roedd ei fam yn disgyn o'r teulu sy'n berchen Cava Codorniu, brand o win pefriog o Sbaen.

Yma amlygir bod Susana, ar ochr ei mam 1 o'r perchnogion Codorniu, ond nid oes a wnelo'r tei hwn â gweithredoedd teitl y diwydiant distyllfa gwin dywededig.

Mae gan y newyddiadurwr atgofion da iawn o'i theulu, ond yn enwedig ohoni Rhieni. Mae'n nodweddu ei fam fel person hardd, siriol, deallus a doniol. Ac at ei dad, gwelodd ef yn wych ymladdwr a gweithiwr, a'i hysbrydolodd i fod yr hyn ydyw heddiw.

Yn anffodus, pan fu farw'r tad ei brawd hŷn Cymerodd awenau'r teulu, gan fod i bawb esiampl wych o gariad a chyfrifoldeb diolch i'r gweithredoedd yr oedd yn eu cyflawni i roi'r gofal a'r bwyd yr oedd eu perthnasau eu hangen.

Yna daeth anffawd eto, fel ei brawd yn marw am resymau anhysbys, gan greu awyrgylch o iselder i bawb. Yn syth bu farw ei fam Montserrat Reventos o glefyd strôc a ffarweliodd ei chwaer ddeufis yn ddiweddarach â'r byd heb wir ddiagnosis.

Pwy oedd eich partneriaid?

Ar lefel sentimental, mae Susana wedi profi cariad ar lefelau coffa, hyn gyda'i phartner a thad ei phlant Carles Torras Dalmau; Gwr bonheddig â gyrfa wych fel newyddiadurwr gwleidyddol i'r wasg, radio a theledu. Yn ogystal, mae'n arweinydd wrth drosglwyddo newyddion chwaraeon ac yn ysgrifennu o bryd i'w gilydd ar gyfer waliau fel "Mundo Deportivo" a "Diario ARA" yn ogystal ag adolygiadau beirniadol am faterion cenedlaethol, hawliau a chwaraeon.

Priododd y ddau mewn a cyfarfod preifat (ac eithrio'r holl gyfryngau oherwydd y problemau a achoswyd gan gael eu cario i ffwrdd gan fusnes y sioe) ym 1997 ac, am 23 mlynedd, buont yn byw gyda'i gilydd ac yn cydfodoli'n hapus law yn llaw â'u teulu a anwyd eisoes a'r aelodau newydd a oedd ynghlwm wrth eu cylch.

Fodd bynnag, ar ôl cyfres o anghydfodau a chysuron a roddwyd i syniadau naturiol wahanol y ddau, fe wnaethant benderfynu yn gyfeillgar ysgariad a dilyn pob un i sylw eu disgynyddion, gweithred a ddigwyddodd yn y flwyddyn 2020.

Beth yw eich plant?

Ym mhriodas Susana â'r awdur a'r newyddiadurwr o darddiad Franco-Sbaenaidd, Carles Torras Dalmau, ganwyd dau o'u plant. Yn gyntaf Jan Torras Griso ac yna Mireia Torras Griso.

Yn yr un modd, cyn i'r cwpl ddechrau gyda'r gwahaniaethau priodasol, mabwysiadasant ei ferch ieuengaf, merch o'r enw Dorcttee Torras Griso, o genedligrwydd tramor, yn union o Arfordir Ifori. Mae hyn oherwydd, oherwydd colli tad Susana, roedd yn angenrheidiol iddi lenwi'r gwagle hwn cyn gynted â phosibl ac nid oedd unrhyw ffordd well na gyda mab a oedd ei hangen gymaint ag yr oedd arni angen cariad a diniweidrwydd bod. .

Ond dylid nodi bod y gweithdrefnau mabwysiadu yn y broses yn ôl 8 flynedd yn ôl, a’u bod yn cyflymu ar ôl yr awydd anfesuradwy i gael aelod arall yn y cartref ac am eu breuddwydion o gyflawni teulu mawr.

Sut oedd eich addysg?

Ar ôl bod y ferch ieuengaf yn ei theulu, roedd ei rhieni eisoes yn gwybod yn iawn, oherwydd ei thaith gyda’r plant hŷn, ble i fynd â hi fel bod ei haddysg o ansawdd a symlrwydd.

Yn gyntaf, dechreuodd astudio yn "Ysgol Barcelona ar gyfer Merched Addysg Gynhwysfawr", gan gyflawni nodiadau unigryw a pherfformiad eithriadol mewn gweithgareddau penodedig.

Yn ddiweddarach, ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, aeth i "Brifysgol Ymreolaethol Barcelona" lle cafodd ei achredu fel gradd mewn newyddiaduraeth, yn sefyll allan yn ei gyrfa hyd at y pwynt o gael ei anrhydeddu gan y Brifysgol am y cyfartaledd gorau.

Beth oedd eich galwedigaeth?

Ers iddi dderbyn gradd mewn newyddiaduraeth gan Brifysgol Ymreolaethol Barcelona (UAB), dechreuodd ei gyrfa newyddiadurol ar y radio "Sant Cugat" a "radio Catalunya", fel cynorthwyydd a gohebydd.  

Yn ei dro, ym 1993 cyflwynodd raglen newyddion y bore ar deledu t3 a dangoswyd am y tro cyntaf fel dargludol o “Three Gentlemen a Seal” ac “Out of the Game” ar sianel deledu 3 yng Nghatalwnia.

Yn 1995 wedi'i gyflwyno y darllediad newyddion "Telenoticias" am y tro cyntaf ac yn y rhaglen arbennig "Morning summary"

Yn olynol, mae'n sefyll allan rhwng 1997 a 1998 yn y dargludiad o'r Addysgiadol o "Tv Catalunya", amser yr oedd yn ymdrin â phopeth a ddigwyddodd gyda'r claddu O'r dywysoges Diana Cymru a phriodas yr Infanta Cristina a lñaki Urdangarin.

Trwy 1998 dechreuodd weithio yn Antena 3, gan ymuno â gofod “Noticia 1” gyda'i gydweithiwr Matías Prats. Yma parhaodd tan 2006, pan ddechreuodd eraill o'i weithiau a'i brosiectau, fel yn bresennol y rhaglen gyfredol “Espejo Público”.

Ar y pryd, cydweithiodd yn yr arddangosfa ffotograffig “Mujeres al Natural 2010”, i gefnogi ymchwil canser.

Ac, ar achlysur arbennig yn 2011, cyflwynodd a adroddiad arbennig ar y Frenhines Elizabeth oherwydd miniseries yr oedd y sianel deledu 3 yn eu trosglwyddo, gan fod yn llwyddiant llwyr o atgynhyrchu gan gyrraedd y sgôr uchaf yn ei yrfa.

Yn 2014 arddangos sawl rhaglen arbennig o "The time between Sewing" a oedd i hysbysu am faterion cyfoes y gyfres a ddarlledwyd ychydig ar ôl pob pennod o'r cynhyrchiad a enwir yn yr un modd.

Yn yr un modd, cafodd ei llogi i yn bresennol y rhaglenni "Drych cyhoeddus" yn 2006, yna "Dau ddiwrnod ac un noson" yn 2016 a "Café con Susana" rhaglen o'i awduriaeth yn 2018.

A welwyd ef mewn unrhyw gyfres?

Roedd ei hwyneb nid yn unig yn agored yn hyfryd ar gyfer y camerâu newyddion, ond roedd hi hefyd yn weithgar iawn yn chwarae cymeriadau amrywiol ar eu cyfer Cyfres a gweithiau Sbaeneg sinematograffig fel gwestai arbennig. Felly cyn bo hir, mae hanes ei gwaith fel actores:

  • "Nid oes unrhyw un sy'n byw yma" yn 2003, wedi cymryd rhan fel dynes gast gyffredin mewn un bennod
  • "Cam ymlaen" a "Dynion 3 Paco Van" blwyddyn 2005, llinellau deialog un bennod
  • Blwyddyn "Ffiseg neu Gemeg", 2011 pennod sengl fel menyw gast
  • Blwyddyn "Canu byw" 2013, cymeriad eilaidd mewn un bennod
  • "La Casa de Papel", blwyddyn 2017 pennod sengl fel gweinyddes

Pa wobrau gawsoch chi?

Fel unrhyw gyflwynydd da sydd, yn ystod ei yrfa, wedi perfformio'n dwt ac yn broffesiynol yn ei gyfrifoldebau, mae wedi cael cyfres o gwobrau ac anrhydeddau am eu gwaith a'u hymrwymiad i'r cynhyrchydd a'u gwrandawyr. Mae rhai o'r rhain i'w gweld isod:

Yn 2003, enillodd y "Wobr TP Aur" am fod yn gyflwynydd newyddion, a'i henwebiad oedd y hoff ennill. Yn ddiweddarach, enillodd "Wobr Antena Aur 2006" am ei ddarllediadau newyddion a'i adroddiadau arbennig.

Ar yr un pryd, ar gyfer 2008 fe a roddwyd y "Gwobrau Meicroffon Aur" diolch i rwydwaith Telecinco a'r "Wobr TP Aur" fel cyflwynydd amrywiaeth.

O fewn 2010 enillodd "Wobr Onda" am y cyflwynydd gorau teledu a phedair blynedd yn ddiweddarach, enillodd holl wobrau'r flwyddyn am berfformiadau benywaidd mewn darllediadau newyddion teledu, megis "Gwobr Joan Ramón Mainat", "Gwobr Fes TVAL" a "Gwobr Mainat Joan Ramón"

Yn 2017, dychwelodd fel enillydd “Gwobr Onda” i y cyflwynydd gorau ac yn 2018 dyfarnwyd iddo "Wobr Nipho" am ei yrfa broffesiynol a drefnwyd gan Brifysgol Nebrija.

Yn olaf, rhwng 2018 dyfarnwyd iddo'r "Medal Anrhydedd Barcelona"," Gwobr Sefydliad Gwarchodlu Sifil 2019 "am ei yrfa broffesiynol," Gwobr Diwygiad Cyntaf "a" Gwobr Rhyddid Winning Press ".

Sut mae cyrraedd ato?

Ni fydd ei chyrraedd yn union yn broblem. Gan fod ganddo amrywiol cyfryngau sy'n hwyluso arsylwi a chyfarfyddiad pellter â hi.

Mae rhai o'r rhwydweithiau hyn yn Facebook, Instagram a Twitter, lle mae'r wybodaeth am ei fywyd preifat a'i lwybr gyrfa yn cael ei chasglu mewn ffordd hwyliog ac amrywiol. Yn yr un modd, mae ganddo e-bost lle gellir anfon awgrymiadau, dymuniadau a gweithdrefnau sy'n berthnasol i'w waith.

A %d blogueros les gusta esto: