Y dewisiadau amgen gorau i La casa del Tiki Taka

Mae byd cyffrous chwaraeon yn casglu miloedd o gefnogwyr yn ei dwrnameintiau a'i gemau, ond pan fyddwn yn siarad am bêl-droed, rydym yn siarad am filiynau o wylwyr sy'n cefnogi eu timau yn frwd ym mhob rhifyn. Ystyrir fel y brenin chwaraeon, pêl-droed yw un o'r rhai sy'n cael ei chwarae a'i wylio fwyaf yn y byd.

Yn wyneb y senario hwn o filiynau o wylwyr yn mynnu mwy o lwyfannau i wylio'r gemau, mae'r Rhyngrwyd wedi rhoi llwyfannau digidol diddiwedd i wylio'r gemau yn hollol fyw ac uniongyrchol a heb dalu ffi tanysgrifio.

Un o'r tudalennau enwocaf i wylio pêl-droed yw Cartref y Tiki Taka. Mae'n blatfform cyflawn lle gallwch wylio'r gemau o'r cyfeillion i gemau pwysicaf timau Ewropeaidd, America a Lladin.

Trwy atgynhyrchu cynnwys tanysgrifiad, maent yn torri cyfreithlondeb y broses, felly, lawer gwaith mae'r llwyfannau hyn yn stopio gweithio neu'n chwalu. Weithiau maen nhw'n gwella ac mewn eraill mae'n ddiffiniol. Mae tŷ Tiki Taka wedi dioddef ymyrraeth amrywiol, ond mae'n parhau i ddarlledu cynnwys. Yn wyneb cymal posibl, y rhain fyddai'r dewisiadau amgen gorau i dŷ Tiki Taka.

Dyma'r dewisiadau amgen gorau i La casa del Tiki Taka

Mae'r galw am gynnwys chwaraeon yn uchel iawn ar y Rhyngrwyd. Mae rhwydweithiau cymdeithasol wedi gwneud i bobl ddysgu defnyddio bron yr holl gynnwys o'r we. Dyna pam, o ddydd i ddydd, mae mwy o lwyfannau digidol yn darparu'r gwasanaeth am ddim.

Nesaf rydyn ni'n mynd i restru rhestr o lwyfannau a fyddai'n gweithredu fel dewis arall yn lle La casa del Tiki Taka. Mae'n werth nodi nad yw trefn y rhestr hon yn cynrychioli unrhyw berthnasedd penodol.

Un amgen: Intergoals

Intergoles

Intergoles yw un o'r llwyfannau mwyaf adnabyddus yn y byd o ran ei gynnwys chwaraeon gwych. Mae ansawdd y fideos a'r gwahanol fathau o chwaraeon sydd i'w gweld yn achosi traffig uchel ar y dudalen. Mae'n un o'r ffefrynnau i wylio gemau pêl-droed pwysig; ond mae hefyd yn darlledu digwyddiadau chwaraeon eraill fel tenis, Moto GP, pêl-fasged a mwy.

Oherwydd yr erledigaeth sy'n bodoli yn erbyn y llwyfannau hyn, mae'n fwyfwy anodd dod o hyd i'r gemau, felly, yn Intergoles mae gennych gyfle i weld y gêm gyfan trwy ffrydio.

Ewch i Intergoles.

Dau amgen: Cerdyn coch

Cerdyn coch

Cerdyn Coch yw un o'r cyntaf ar y rhestr fel dewis arall i La casa del Tiki Taka. Mae'r enw yn ei gwneud hi'n amlwg i chi yn ôl y math o gynnwys y mae'n ei arddangos. Mae'n gwbl weithredol, mae'n hawdd ei ddefnyddio. Mae ganddo gynulleidfa eang iawn sy'n cynnwys Sbaenwyr a Latinos. Mae'r gynulleidfa ryngwladol helaeth hon yn gwylio'r gemau gorau o'r platfform hwn yn ddyddiol.

Er nad yw rhyngwyneb y dudalen yn drawiadol, mae nifer y defnyddwyr sy'n ei phori ers ei blynyddoedd yn y farchnad wedi ei gwneud yn borth dibynadwy a chyfeiriol.

Ewch i'r Cerdyn Coch.

Tri amgen: Arenavision

arenavision

Mae'n borth gyda rhyngwyneb deniadol, gyda lliwiau bywiog sy'n drawiadol i'r gwyliwr. Yn debyg iawn i dudalen newyddion, mae Arenavision yn blatfform gyda llawer iawn o gynnwys at ddant pawb. Mae'n wefan sydd â chyfres o sianeli i wylio'n fyw a darlledu'r gemau.

Mae'r amrywiaeth hon mewn sianeli wedi gwneud i Arenavision leoli ei hun ymhlith ffefrynnau defnyddwyr. Fodd bynnag, un o fanteision y wefan hon yw ei bod yn gorfodi defnyddwyr i weld hysbysebu. Nid oes gennych opsiynau i ddileu'r toriadau hyn. Os yw'r defnyddiwr wedi gosod rhaglen neu raglen i rwystro hysbysebu, ni fydd y platfform yn caniatáu iddo chwarae'r ddolen paru byw.

Ewch i Arenavision.

Pedwar Amgen: Ffrwd Batman

Ffrwd Batman

Gan gymryd ysbrydoliaeth gan arwr comig DC, mae tudalen Batman Stream yn un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf wrth wylio gêm yn fyw ac yn uniongyrchol. Mae'r holl gynnwys yn hygyrch i bawb ac yn hollol rhad ac am ddim. Mae ansawdd y fideo a'r amrywiaeth yn y cynnwys wedi ei osod i ble mae i sefyll allan yn y darllediadau gêm.

Mae'r cynnwys o fewn y platfform yn cael ei ddiweddaru'n ddyddiol, rheswm arall pam ei fod yn ddeniadol i gynulleidfa eang. Fodd bynnag, dim ond un amod sydd ddim yn ddeniadol iawn i bawb: mae angen i chi greu cyfrif. Ie, wrth iddo ddarllen. Er mwyn mwynhau'r holl gynnwys, rhaid i bob defnyddiwr greu cyfrif yn hollol rhad ac am ddim.

Ewch i Batman Stream.

Pump Amgen: Sgôr Fyw

Sgôr Fyw

Mae Live Score yn cael ei ystyried yn un o'r llwyfannau mwyaf cyflawn oherwydd, er mai Pêl-droed yw ei brif gynnwys, mae hefyd yn gyfrifol am ddarlledu mathau eraill o chwaraeon fel hoci, pêl-fasged, tenis a mwy. Felly, mae'r dudalen hon wedi'i nodi fel un o'r rhai sy'n denu cynulleidfa fwy amrywiol.

Er gwaethaf hyn, mae gan y porth gwe amrywiaeth eang o ran pêl-droed. Mae'r holl ddigwyddiadau sy'n ymwneud â brenin chwaraeon yn Ewrop, America ac America Ladin yn cael eu darlledu arno. Mae'r Pencampwyr Lige, La Liga Santander a chystadlaethau eraill yn rhai y gellir eu mwynhau ar y dudalen.

Ewch i Sgôr Fyw.

Chwech amgen: Ffrwd Buff

nant bwff

Mae Buff Stream yn un arall o'r pyrth gwe lle gallwch chi chwarae'r gemau pêl-droed pwysicaf ar gyfandir Ewrop. Er bod ganddo ryngwyneb sylfaenol, mae'n reddfol iawn oherwydd bod cyfres o flychau yn cael eu harddangos ar y brif dudalen sy'n gwahodd y gwyliwr i ddewis y gamp o'u dewis.

Fel sy'n weladwy, mae'r we yn cynnig amrywiaeth eang o chwaraeon trwy ffrydio. Fodd bynnag, pêl-droed yw un o'u prif beiriannau chwilio. Er bod y platfform yn Saesneg, mae'n hawdd i siaradwyr Sbaeneg oherwydd ei fod yn graffig iawn.

Un arall o'i fanteision mawr yw nad yw'n cyflwyno llawer o hysbysebion sy'n torri ar draws y trosglwyddiadau; mae hynny'n golygu os ydych chi'n edrych i wylio'r gêm heb ymyrraeth, gallai hyn fod yn opsiwn da. Yn ogystal, wrth wylio'r gêm yn fyw, mae'r dudalen yn cynnig y posibilrwydd o ailadrodd dramâu pwysicaf y gystadleuaeth.

Ewch i Buff Stream.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar rai o'r dewisiadau amgen hyn?

A %d blogueros les gusta esto: