Y dewisiadau amgen gorau i Bajui

Ers dyfodiad Netflix, mae byd clyweledau i mewn ffrydio cymryd drosodd y farchnad. Newidiodd y ffordd o wylio a gwneud ffilmiau neu gyfresi a swyno cynulleidfa ffyddlon am gynnwys y gwahanol lwyfannau hyn. Fodd bynnag, mae cenllifoedd am ddim yn cynnal grŵp uchel o bobl sy'n mwynhau pyrth.

Mae hyn oherwydd bod llawer o'r llwyfannau digidol hyn yn cynnwys catalog helaeth o ffilmiau, cyfresi a rhaglenni dogfen. Nid yn unig ar gyfer gwylio cynnwys ar-lein, ond hefyd i'w lawrlwytho. Yn y cyd-destun hwn, Bajui Mae'n un o'r tudalennau sydd â'r nifer uchaf o ymweliadau yn Sbaen ac America Ladin.

Trwy atgynhyrchu caneuon heb ganiatâd eu perchnogion, ystyriwyd bod y platfform yn ysgwyddo a trosedd yn erbyn eiddo deallusol. Dyna pam y dudalen Nid yw'n gweithio. Ond, ar y Rhyngrwyd nid oes unrhyw gyfyngiadau; felly gadewch i ni ddangos y y dewisiadau amgen gorau i Bajui yn 2020.

Beth am Bajui?

Bajui yn blatfform digidol lle rhennir catalog eang o'r holl genres cerddorol yn rhad ac am ddim. Mae cau'r un peth yn digwydd pan fydd grŵp o lwyfannau talu yn dechrau ei riportio ar gyfer efelychu cynnwys heb ganiatâd y perchnogion; troi'r gweithgaredd hwn yn anghyfreithlon oherwydd dwyn eiddo deallusol.

Pob defnyddiwr a ddefnyddiodd y platfform i gwrando a lawrlwytho cerddoriaeth roedden nhw ar yr awyr. Dechreuodd llawer ohonynt, yn yr ysbryd o gynnal eu harferion cerddorol, betio ar ddewisiadau amgen i Bajui; hynny yw, tudalen sy'n cynnig yr un cynnwys neu grŵp eang o genres cerddorol.

Mae'r holl dudalennau hyn, a llawer o dudalennau eraill sy'n ymroddedig i gyfresi darlledu, prif ffilmiau, llyfrau a rhaglenni teledu hefyd mewn bygythiad cyson o gau, ond cânt eu cadw oherwydd eu bod yn newid y parth yn aml. Wrth siarad am fyd ffilmiau a gweithiau clyweledol, Elitetorrent oedd un o'r llwyfannau a ddioddefodd gau, felly, mae llawer o ddefnyddwyr hefyd wedi dod o hyd iddynt dewisiadau amgen i Elitetorrent.

Beth yw'r dewisiadau amgen i Bajui?

Mae cannoedd o leoedd ar gael ar y Rhyngrwyd i wrando ar gerddoriaeth ar-lein a'u lawrlwytho. Ond, nid yw pob un o'r llwyfannau hyn yn cynnig bwydlen eang o genres cerddoriaeth. Felly, fe wnaethon ni benderfynu grwpio rhai o'r pwysicaf heddiw.

Mae'n bwysig nodi nad oes ystyr o gwbl i drefn y rhestr ganlynol. Nid ydynt wedi'u trefnu yn ôl sgôr na lefel gradd. Dyma rai o'r dewisiadau amgen y mae Bajui yn chwilio amdanynt fwyaf:

Un amgen: Archive.org

Archif.org

Mae Archive.org yn draws-blatfform oherwydd ei fod yn gweithio, nid yn unig i lawrlwytho cerddoriaeth, ond hefyd ffilmiau, ffotograffau, llyfrau, rhaglenni, a llawer mwy. Gallwch ddewis o'r catalog cerddoriaeth helaeth sy'n ffurfio'r dudalen. Ymhlith ei swyddogaethau mwyaf nodedig yw gallu gwrando ar ganeuon ar-lein gyda chysylltiad Rhyngrwyd a'u lawrlwytho.

Mae ganddo fwydlen benodol i ddewis y caneuon yn ôl genres, yn ôl blwyddyn, awduron neu ieithoedd. Ymhlith y buddion, mae'n amlwg bod y cynnwys yn gyfreithlon.

Ewch i Archif.org

Dau amgen: Rarbg

Rarbg

Fel yr opsiwn blaenorol, mae Rarbg yn blatfform lluosog y gallwch ddod o hyd i unrhyw fath o gynnwys arno. Mae'n amrywio o gyfresi, ffilmiau i restr ddi-rif o ganeuon. Er ei bod yn fwy doeth caffael cynnwys clyweledol, gallwch hefyd ddod o hyd i nifer fawr o ganeuon o ddiddordeb.

Ewch i Rarbg.

Tri amgen: 1337x

1337x

Gyda rhyngwyneb modern gyda lliwiau deniadol, y dudalen 1337x Mae'n un arall o ffefrynnau defnyddwyr Bajui. Mae ganddo strwythur syml i ddod o hyd i'r cynnwys a ddymunir. Mae hefyd wedi'i gynllunio i wylio ffilmiau, cyfresi, llyfrau a cherddoriaeth.

O fewn yr opsiwn "cerddoriaeth" mae yna filoedd o opsiynau yn y gwahanol genres cerddorol. Gwneir categorïau fel 100 o ganeuon mwyaf poblogaidd y dydd, yr wythnos a'r mis.

Ewch i 1337x.

Pump amgen: Cerddorion

Cerddorion

Dyma, efallai, un o'r llwyfannau mwyaf tebyg ac mae defnyddwyr Bajui yn ymweld ag ef fwyaf. Mae'n dudalen wedi'i meddwl a'i dylunio ar ei chyfer lawrlwytho cerddoriaeth yn ddiderfyn. Yn wahanol i'r llwyfannau uchod y mae eu swyddogaethau'n fwy amrywiol, mae Musicatorrents yn cyflwyno catalog ehangach o ganeuon o'r holl genres a blynyddoedd sydd ar gael.

Mae'n cael ei ddiweddaru'n gyson gyda chynnwys newydd. Y gorau oll? Nid oes ganddo hysbysebu!

Ewch i Cerddorion.

Chwech amgen: TomaDivX

TomaDivx

Yn TomaDivX gallwch ddod o hyd i glasuron gwych o gerddoriaeth, a dyna pam mae'n dod yn offeryn sylfaenol i rai o'r defnyddwyr mwyaf heriol. Er bod ganddo, fel y mwyafrif ohonyn nhw, wahanol fathau o gynnwys hefyd, nid yw'n amherthnasol mynd am dro trwy'r rhyngwyneb a gwybod y rhestri chwarae cerddoriaeth sydd ynddo.

O'r adran Cerddoriaeth MP3 gallwch ddod o hyd i'r holl restrau cerddoriaeth i'w mwynhau a'u lawrlwytho. Yn ogystal, mae ganddo hefyd adran ddiddorol lle mae "themâu'r mis a lawrlwythwyd fwyaf" yn cael eu grwpio. Lle gallwch chi wybod y caneuon mwyaf gwrando ar hyn o bryd.

Ewch i TomaDivX.

Amgen saith: Y Bae Môr-ladron

Môr-leidr Elitetorrent

Mae'r nifer di-rif o ffeiliau sy'n cael eu postio ar y dudalen yn un o'r rhesymau mwyaf deniadol dros ei bwysigrwydd mawr. Mae'n wefan lle gallwch ddod o hyd i gerddoriaeth, fideo, sain, gemau, cynnwys oedolion a mwy. Mae hyn yn tybio bod eich adran gerddoriaeth yn hynod gyflawn.

I hidlo a dod o hyd i gerddoriaeth, cliciwch ar yr opsiwn «sain», nodwch enw'r gân a ddymunir a chlicio ar «search» neu «Pirate Search». Ar y pwynt hwn, byddwch yn nodi rhestr gyda'r canlyniad yn cael ei gynnal ar gyfer y chwiliad penodol hwn.

Mae'r Môr-ladron yn caniatáu, yn ogystal â lawrlwytho, gwrando ar gerddoriaeth yn gyfan gwbl ar-lein neu lawrlwytho'n ddienw.

Ewch i Y Bae Môr-ladron.

Wyth amgen: Don torrent

Don Torrent 1

Mae Don Torrent yn un arall o'r llwyfannau a ddefnyddir fwyaf i lawrlwytho unrhyw fath o gynnwys, hyd yn oed cerddoriaeth, gemau, rhaglenni dogfen a mwy. Gyda glas trydan gyda rhyngwyneb du, mae'n hawdd iawn ei ddefnyddio. Ar ochr chwith y sgrin gallwch weld yr opsiynau i lawrlwytho cynnwys.

Yr adran gerddoriaeth, yn benodol, mae yna opsiwn i chwilio trwy danysgrifio ei enw. Hefyd, gellir ei hidlo erbyn dechrau geiriau'r canwr neu'r gân ei hun. Mae'r platfform yn rhoi'r opsiwn i rannu'r cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol neu ysgrifennu sylw sy'n helpu gweddill y gymuned.

Ewch i Don Torrent.

Ydych chi'n mynd i ddefnyddio unrhyw un o'r dewisiadau amgen i Baujui?

A %d blogueros les gusta esto: