Y dewisiadau amgen gorau i Vidcorn

Diolch i ddatblygiadau mewn technoleg a'r defnydd o'r Rhyngrwyd, y ffordd i weld ffilmiau y cyfres wedi newid. Y dyddiau hyn, mae pobl yn troi at dudalennau gwe lle gallant weld unrhyw ffilm, p'un a yw'n newydd neu'n hen. Roedd y Sbaenwyr yn aml yn troi at Vidcorn i'w gweld ac roedd hyd yn oed yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd.

 

Fodd bynnag, nid yw'r platfform hwn wedi dianc o'r blociau a'r sancsiynau am dorri hawlfraint. Felly, ar hyn o bryd nid yw'r gwasanaeth wedi dod i ben, ond mae ei fynediad yn eithaf cyfyngedig. Yn aml mae'n rhaid i weinyddwyr droi at newid parth er mwyn osgoi cau allan yn llwyr. Yn yr ystyr hwn, rydyn ni'n dangos i chi y gorau dewisiadau amgen i wylio ffilmiau a chyfresi.

Beth yw Vidcorn?

Vidcorn

Y dudalen we Vidcornyn y bôn mae'n a platfform sy'n cynnig trosglwyddo ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch. Mae ganddo a llyfrgell helaeth o gynnwys ar-lein, sy'n cynnwys y canlynol: ffilmiau, sioeau teledu, sioeau realiti, cyfresi a llawer mwy.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi bod gan y platfform ryngwyneb cyfeillgar a hawdd ei ddefnyddio i'r defnyddiwr lywio trwy ei adrannau. Nid oes unrhyw wahaniaeth os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd neu'n ddefnyddiwr a gofrestrwyd o'r blaen, gan fod mynediad i'r cynnwys yn rhad ac am ddim ac yn hawdd. Y gorau oll? Gallwch chi ddadlwythwch unrhyw ffeil sy'n ymddangos ar gael. Entra yma I gael mynediad.

Dewisiadau Amgen Vidcorn Gorau yn 2020

Fel y soniasom yn gynharach, mae gwefan Vidcorn yn cael trafferth cael defnyddwyr i gael mynediad iddi. Am y rheswm hwn, mae defnyddwyr y wefan hon wedi cael problemau i barhau i wylio eu hoff ffilmiau, cyfresi ac operâu sebon. Oherwydd hyn, daeth llwyfannau newydd i'r amlwg sy'n cynnig y gwasanaeth hwn heb broblem a hefyd am ddim. Yma byddwn yn rhoi rhestr o'r dewisiadau amgen gorau i chi:

Amser Popcorn vs Vidcorn

Amser popcorn

Ar hyn o bryd, un o'r dewisiadau amgen gorau i Vidcorn heb amheuaeth mae'n Amser Popcorn. Mae defnyddwyr Sbaen yn ei ddosbarthu fel y safle gorau i wylio ffilmiau a chyfresi am ddim. Ynddo, gallwch weld cynnwys diffiniad uchel a'r datganiadau diweddaraf.

 

Ar wahân i hynny, gallwch chi llywio o gyfrifiadur, ffôn symudol neu unrhyw ddyfais. Mae hefyd yn bosibl lawrlwytho'r hyn rydych chi'n ei ffrydio diolch i'r rhyngwyneb defnyddiwr. Mae'r botwm lawrlwytho yn ymddangos ar bob ffeil fel y gallwch ei weld pryd bynnag y dymunwch. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

Dixmax

Dixmax Vidcorn

Ar y llaw arall, rydyn ni'n dod ag un arall o'r dewisiadau amgen gorau i Vidcorn o'r enw Dixmax. Ar hyn o bryd mae wedi'i leoli fel un o'r llwyfannau a ddefnyddir fwyaf ac un sy'n cynnig y gwasanaeth gorau i'r defnyddiwr. Mae'r Mae gwylio ffilmiau a chyfresi ar-lein ac yn hollol rhad ac am ddim.

 

Yn yr un modd, rydym yn eich hysbysu bod gan y wefan hysbysebu, ond nid yw'n ymledol felly nid yw'n torri ar draws y trosglwyddiad. Mae'r Mae llyfrgell y wefan hon yn eithaf helaeth rhwng ffilmiau a chyfresi. Yn yr un modd, mae ganddo ryngwyneb soffistigedig a chyfeillgar i'w ddefnyddio, gan adael y cynnwys wedi'i drefnu'n dda a'i ddosbarthu. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

Repelisplus

Repelisplus

Dewis arall yn lle Vidcorn yw Repelisplus Vip sydd hefyd â phoblogrwydd mawr ymysg ffilmwyr. Y wefan hon yn caniatáu ichi wylio ffilmiau a chyfresi ar-lein. Felly, gallwch gyrchu'r cynnwys o gyfrifiaduron neu unrhyw ddyfais symudol. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

 

Yn ogystal â hyn, mae'r cynnwys ar-lein a gynigir yn y llyfrgell y gallwch ei lawrlwytho dim anghyfleustra. Dylid nodi bod ganddo ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar, dymunol a syml i'w ddefnyddio.

Appflix

Appflix

Yn wahanol i'r opsiynau yr ydym wedi sôn amdanynt uchod, y tro hwn rydym yn dod â a ap ar gyfer dyfeisiau Android o'r enw Appflix. Mae hwn yn ddewis arall i Vidcorn y gallwch ei ddefnyddio o'ch dyfais. Yno, bydd gennych y posibilrwydd i gwyliwch ar-lein a dadlwythwch y cynnwys rydych chi ei eisiau. Rhowch yma I gael mynediad.

 

Er nad yw'n blatfform gwe, mae'r ap symudol hwn yn caniatáu ichi gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich hoff gyfres neu ffilmiau. Hefyd ynddo gallwch gael unrhyw ffilm hen neu newydd a'ch hoff gyfres.

Vumoo

Vumoo

Yn yr un modd, rydyn ni'n eich cyflwyno chi Vumoo sy'n wefan sy'n ymroddedig i gynnig llyfrgell o ffilmiau a chyfres o wahanol fathau. Yn y fan honno fe welwch gynnwys unigryw wedi'i ddiweddaru, fel: Premières ffilm Hollywood, cyfres Amazon Prime, a mwy.

 

Mae defnyddwyr y wefan hon yn teimlo'n gyffyrddus iawn gyda'r nodweddion a chydag ansawdd da'r cynnwys cyhoeddedig. Dylid nodi nad yw'r llyfrgell wedi'i threfnu na'i dosbarthu yn ôl blynyddoedd o'i rhyddhau neu yn ôl genre. Yn ogystal, mae gan Vumoo ryngwyneb cain, hardd a hawdd ei ddefnyddio. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

CyfresZ

CyfresZ

Yn yr un modd, rydyn ni'n eich cyflwyno chi i CyfresZ sy'n wefan gymharol newydd. Mae'r platfform yn cynnig gwych llyfrgell cynnwys clyweledol sydd yn iaith Sbaeneg. Yn bennaf, fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'n canolbwyntio ar gyfresi, ond mae hefyd yn cynnig ffilmiau.

 

Ar y llaw arall, fel fantais o'i blaid, mae defnyddwyr y wefan hon wrth eu boddau, ers hynny ddim yn cynnwys gormod o hysbysebu. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl i bobl weld unrhyw gynnwys heb ymyrraeth na hysbysebion annifyr. Yn mynd i mewn yma I gael mynediad.

Gnula

Gnula

Ymhlith yr opsiynau sydd gennym hefyd Gnula eich bod i bob pwrpas yn lleoli'ch hun ymhlith y gynulleidfa. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r ychydig dudalennau gwe sydd Mae'n cyflwyno llai o broblemau wrth drosglwyddo'r cynnwys. Yn yr un ystyr, dylid nodi bod gan y wefan hon a llyfrgell helaeth.

Mae'r cynnwys clyweledol a gynigir yno ar gael i unrhyw ddefnyddiwr a gallwch ei weld o'r cyfrifiadur neu unrhyw ddyfais symudol. Yn yr un modd gallwch chi gwylio ffilmiau a chyfresi mewn manylder uwch gydag isdeitlau mewn amryw o ieithoedd. Entra yma I gael mynediad.

Yn olaf, pe byddech chi'n defnyddio Vidcorn yn aml, does dim rhaid i chi boeni oherwydd gallwch chi barhau i fwynhau'ch hoff ffilmiau a chyfresi. Trwy gydol yr erthygl rhoesom yr hyn yr ydym yn ei ystyried fel y dewisiadau amgen gorau i chi. Yn y modd hwn, gallwch barhau i fwynhau'r holl gynnwys clyweledol sydd ar gael ar y Rhyngrwyd. Heb amheuaeth, y peth gorau am yr opsiynau hyn yw eu bod yn hollol rhad ac am ddim a bod ganddynt amrywiaeth o gynnwys.

A %d blogueros les gusta esto: