Y safleoedd amgen gorau i Lectulandia

Mae hud llenyddiaeth yn dod yn ffenestr i fyd newydd. Nid yn unig i awduron, sy'n noethi eu meddyliau mwyaf agos atoch ac yn eu trawsnewid yn anturiaethau; ond hefyd i ddarllenwyr, sy'n ymchwilio i'r testunau ac yn cael eu lapio mewn straeon sy'n llawn straeon gwych.

Diolch i'r oes ddigidol, mae llawer o bobl yn penderfynu parhau â'u harferion darllen o lwyfannau digidol am sawl rheswm. Gallwch chi gael unrhyw lyfr yn llwyr gratis a gellir ei ddarllen ar unrhyw le neu amser o'r dydd.

Un o'r llwyfannau gwych a oedd yn cynnig amrywiaeth eang yn ei llyfrgell Roedd Lectulandia. Ond, am resymau cyfreithiol, mae'r wefan hon wedi'i chau, gan adael miloedd o bobl eisiau mwy o lyfrau a straeon diddiwedd. Ar gyfer hyn, mae defnyddwyr porth wedi cael y dasg o chwilio am ddewisiadau amgen. Felly, dyma ni yn mynd i ddangos y dewisiadau amgen gorau i Lectulandia.

Dyma'r dewisiadau amgen i Lectulandia

Mae Lectulandia yn wefan sy'n caniatáu llwytho i lawr llyfrau am ddim. Un o fanteision mawr y platfform hwn yw nad oes ei angen arnoch chi mewngofnodi i gaffael unrhyw destun; hynny yw, heb gofrestru. Mae hefyd yn ofod darllen ar-lein lle gallwch ddod o hyd i fwy na 35 mil o lyfrau ar gael.

Mae cariadon darllen yn amcangyfrif y platfform fel un o'r ffefrynnau diolch i'w amrywiaeth eang o lyfrau, o'r clasuron i llyfrau newydd. Mae hefyd yn enwog am ei amrywiol fformatau lawrlwytho sy'n amrywio o ddogfennau i PDF fel yn yr EPUB. Dadlwythiadau o'r eBook maent yn ddelfrydol ar gyfer darllen gartref a mwynhau stori dda.

Os ydych chi'n dod o'r grŵp hwn o bobl sy'n hoff o ddarllen a lawrlwytho llyfrau digidol, dyma rai tudalennau dewisiadau amgen i Lectulandia.

Un amgen: Llyfrgell

llyfrgell

Llyfrgell yn blatfform sydd ag amrywiaeth eang o lenyddiaeth ysgafn. Mae ganddo opsiynau cynnwys sylfaenol ar gyfer y rhai sydd am fentro i'r byd, mae hwn yn ddechrau da. Yn ogystal â'r adran o lyfrau i'w lawrlwytho, mae yna opsiwn hefyd llyfrau sain.

Mae gan y porth fwy na 29 mil o lyfrau ar gael i'w lawrlwytho. Mae hefyd yn cynnwys adran ar "lyfrau diweddaraf a lanlwythwyd" "Rhaglenni dogfen diweddar" a "Dadlwythwyd y mwyafrif«. Gyda'r olaf gallwch weld pa rai yw'r rhai mwyaf a gaffaelwyd ar y platfform a chael y straeon mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd.

Ewch i'r Llyfrgell.

Dau amgen: Epublibre 

Epublibre

Mae Epublibre yn cael ei ystyried yn un o'r llwyfannau enwocaf i lawrlwytho llyfrau am ddim. Mae ganddo gasgliad eang o'r llyfrau Sbaeneg gorau. Mae ganddo ryngwyneb syml; dangosir peiriant chwilio yn rhan ganolog uchaf y dudalen i ddod o hyd i'r testun o'ch dewis.

Yn rhan chwith uchaf y sgrin mae tair streipen, wrth wasgu, dangosir opsiynau i hidlo, fel mwy manwl, y llyfr a ddymunir. Gellir eu chwilio yn ôl genre, awduron, cyhoeddwyr, gwe ac mae'n gorffen gydag adran o "bawb". Mae ganddo segment o llyfrau diweddaraf, i arddangos y rhai a hongian yn ddiweddar ar y platfform.

Yn ogystal â llyfrau, gallwch chi hefyd ddod o hyd i cylchgronau, comics, yn Sbaeneg ac amrywiaeth fawr mewn genres llenyddol.

Ewch i Epublibre.

Tri amgen: Prosiect Gutenberg

Prosiect Gutenberg

Mae Prosiect Gutenberg yn un o'r pyrth yr ymwelwyd â hwy fwyaf yn y byd diolch i'w amrywiaeth eang mewn llyfrau ac ieithoedd. Er nad yw Sbaeneg i'w gael ym mhob fersiwn, mae'n un o'r prif rai. Mae'r platfform hwn yn canolbwyntio ar rannu testunau gyda gwerth hanesyddol ac academaidd; Am y rheswm hwn, mae'n un o'r tudalennau yr edrychir arni fwyaf wrth wneud ymchwil.

Nid yw'r rhagosodiad olaf yn golygu na allwch ddod o hyd i lyfrau o genres eraill, i'r gwrthwyneb yn llwyr. Mae'n cynnwys casgliad mawr gyda mwy na 60 mil o destunau. Mae hyn i gyd oherwydd, wythnos wrth wythnos, mae'n cael ei ddiweddaru gydag ychwanegiadau newydd. Mae llawer o'r rhain eisoes wedi colli eu hawlfraint ac yn rhan o'r parth cyhoeddus.

Gellir darllen y testunau ar-lein neu gellir eu lawrlwytho.

Ewch i Prosiect Gutenberg.

Pedwar amgen: EspaeBook

EspaeBook

Mae EspaeBook yn ddyledus i'w enw ar y cyfuniad o Sbaen ynghyd ag eLyfr: EspaeBook. Mae'n sefyll allan ymhlith llwyfannau eraill oherwydd ei fod yn dominyddu'r cynnwys yn Sbaeneg. Yn ogystal, mae trefn a dewis y llyfrau yn debyg iawn i arddulliau'r sinema. Gellir lawrlwytho pob testun mewn gwahanol fformatau. Ymhlith yr anfanteision, mae'n sefyll allan hynny methu darllen ar-lein, dim ond lawrlwythiadau y caniateir i chi eu cyrchu.

Ymhlith ei gatalog helaeth mae'r llyfrau gorau o bob degawd. Gweithiau a gymerwyd i'r sgrin fawr a bach, i'r theatr ac i wahanol gamau diolch i'w straeon ysgytwol.

Mae'r dudalen yn caniatáu ichi chwilio am lyfrau gan awduron, genres a bodau. Yn ogystal â thrwy lythyren gyntaf yr enw. Fodd bynnag, mae hefyd yn ddilys dod o hyd i rai diolch i'w segmentau fel "ychwanegwyd ddiwethaf" a "darllenwyd fwyaf".

Ewch i EspaeBook.

Pump amgen: FreeBooks

FreeBooks

Mae FreeLibros yn blatfform sy'n canolbwyntio ar destunau â chynnwys hanesyddol, academaidd ac ymchwil. Mae'n un o'r tudalennau sydd fwyaf deniadol i fyfyrwyr ac ymchwilwyr sy'n ymuno â'r dasg feichus o gyflawni prosiectau.

Diolch i'r porth hwn, gellir cael pob fersiwn o'r llyfrau â genres a gyhoeddwyd yn flaenorol yn rhad ac am ddim. Mae'r rhain fel arfer yn anodd dod o hyd iddynt, felly, mae'r dudalen yn rhoi llaw i'r rhai sydd mewn cyfnod ymchwil prifysgol.

Mae ganddo system ddatblygedig i hidlo llyfrau sy'n amrywio o wahanol fathau o beirianneg, llawlyfrau, traethawd ymchwil, cemeg, mathemateg, methodoleg ymchwil a mwy.

Ewch i FreeLibros.

Chwech amgen: Planetalibro

Planetalibro

Porth gwe yw PlanetaLibro lle mae mwy na chwe mil o gopïau o lyfrau digidol. Pob un yn barod i'w lawrlwytho ar ffurf PDF. Y newyddion da yw bod y mwyafrif llethol yn y parth cyhoeddus, hynny yw, nid oes hawlfraint arnynt; sy'n golygu y gallwch chi lawrlwytho heb drafferth gyfreithiol.

Er ei fod yn caniatáu lawrlwytho'n gyflym, mae gan PlanetaLibros hefyd yr opsiwn o ddarllen y ddogfen ar-lein gyda mynediad i'r Rhyngrwyd. Hynny yw, os mai dim ond ychydig cyn ei lawrlwytho y mae gennych ddiddordeb mewn darllen, mae gennych yr opsiwn ar flaenau eich bysedd.

Ewch i Planetalibro.

Pa un o'r holl byrth llyfrau ar y Rhyngrwyd ydych chi'n eu hoffi fwyaf?

A %d blogueros les gusta esto: