Dewisiadau amgen i FutbolArg

Yn Sbaen, mae'r rhai sy'n angerddol am y gêm brydferth, pêl-droed, yn rhyfela pan mae yna gemau o Gynghrair y Pencampwyr neu Gwpan y Brenin. Am y rheswm hwn, maent yn aml yn troi at y Rhyngrwyd i ddod o hyd i dudalennau sy'n darlledu'r cyfarfyddiadau hyn. byw Felly, Pêl-droedArg yn sefyll allan ymhlith y ffefrynnau a'r rhai mwyaf poblogaidd.

Dylid nodi bod y rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn yn cynnig eu gwasanaeth gratis a chyda delwedd yn HD. Ar hyn o bryd, mae cyfiawnder Sbaen wedi bod yn chwilio am y gwefannau hyn sy'n torri hawlfraint. O ganlyniad, mae pyrth sy'n derbyn dirwyon, cosbau a hyd yn oed yn eu cau'n llwyr.

Dewisiadau amgen a argymhellir yn lle FutbolArg 

pêl-droed

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, mae'r pyrth hyn wedi cwympo pwysau llawn y gyfraith. Mae rhai wedi diflannu'n llwyr, mae eraill yn derbyn sancsiynau ac mae yna rai sy'n goroesi diolch i newidiadau parth aml. Felly, rhag ofn bod angen i chi fwynhau gêm bêl-droed a bod problemau gyda FutbolArg, gallwch gyrchu unrhyw un o'r dewisiadau amgen canlynol:

Teledu Pirlo Ar-lein

Teledu Pirlo

Y dewis arall cyntaf i FutbolArg a gyflwynwn yw Teledu Pirlo Ar-lein. Yn y bôn, mae'n wefan sy'n cynnig darllediadau chwaraeon mewn manylder uwch. Yn i lefel pêl-droed Mae'n cael ei gydnabod yn eithaf ledled y byd, gan fod cefnogwyr pêl-droed yn aml yn digwydd eto.

Yn yr un modd, mae'r platfform yn cynnig i'w ddefnyddwyr gwyliwch y gemau dros y Rhyngrwyd heb unrhyw ymyrraeth. Mae hysbysebu ar y dudalen, fodd bynnag, nid yw hyn yn ymwthiol fel ar wefannau eraill. Ar hyn o bryd, mae'n un o'r opsiynau gorau i wylio sianeli chwaraeon.

Ewch i Pirlo Tv Online.

Intergoles

Intergoles

Yn yr un modd, rydym yn cyflwyno dewis arall yn lle FutbolArg o'r enw Intergoles. Mae'n borth gwe a enwir ac yr ymwelwyd ag ef yn fawr. Yn y bôn, mae'r Mae thema hyn yn canolbwyntio ar gemau pêl-droed. Er ei fod hefyd yn darlledu digwyddiadau chwaraeon o wahanol ddisgyblaethau.

Mae'r dewis arall hwn hefyd yn cynnig yr opsiwn o wylio gemau wrth ffrydio. Peth arall o'i blaid yw ei fod yn Sbaeneg. Mae ganddo hefyd a rhestr wedi'i diweddaru o'r gemau pêl-droed a'r darllediadau gorau.

Ewch i Intergoles.

Rojadirecta Ar-lein

Rojadirecta Ar-lein

Fel FutbolArg, Rojadirecta Ar-lein yn blatfform sy'n ymroddedig i darlledu gemau chwaraeon. Mae'r wefan wedi'i lleoli rhwng y ffefrynnau a'r rhai a argymhellir fwyaf. Mae hyn er gwaethaf y problemau y mae wedi'u cyflwyno, gan ei fod wedi derbyn cwynion a chosbau sy'n gorchymyn ei gau yn llwyr, ond mae'n dal i weithio.

Yn yr un ystyr, mae'n bwysig sôn bod ganddo ryngwyneb syml a chyfeillgar sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei ddefnyddio. Ar y llaw arall, mae'n wefan sydd yn cynnig dolenni y mae'n rhaid i chi eu dewis i weld cynnwys clyweledol.

Ewch i Rojadirecta Online.

Ffrwd Rhwydwaith

Ffrwd Rhwydwaith

Un arall o'r dewisiadau amgen sydd ar gael i FutbolArg yw Ffrwd Rhwydwaith. Ar hyn o bryd nid yw'n un o'r rhai yr ymwelir â hi fwyaf, ond mae'n cynnig profiad pori anhygoel. Mae defnyddwyr sydd wedi'i ddefnyddio yn ei argymell oherwydd nid oes ganddo hysbysebu lletchwith fel y rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn.

Yn ogystal â hyn, mae ganddo'r fantais yn cynnig digwyddiadau chwaraeon llai poblogaidd fel: pêl-rwyd, dartiau a chriced. Mae rhyngwyneb y wefan hon yn gyfeillgar iawn, dim ond y categori o'ch diddordeb y mae'n rhaid i chi ei ddewis ac felly byddwch chi'n cyrchu'r cynnwys clyweledol. Ar y llaw arall, mae'n cynnig digwyddiadau a darllediadau byw.

Ewch i Network Stream.

Teledu byw

FutbolArg teledu byw

Ar y llaw arall, rydyn ni'n dod â hi i Teledu byw sy'n blatfform Rhyngrwyd sydd â hanes rhagorol. Dylid nodi ei bod mor boblogaidd â llwyfannau mwy o faint i wylio darllediadau pêl-droed yn Sbaen.

Yn yr un modd, gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o gynnwys, ers hynny nid yn unig yn canolbwyntio ar bêl-droed. Mae'r wefan yn cynnig gwahanol chwaraeon a disgyblaethau. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y porth hwn fel rheol yn sefyll allan am drosglwyddo digwyddiadau chwaraeon sydd â phoblogrwydd sylweddol yn y byd.

Ewch i Live TV.

FromHot

FromHot

Os ydych chi'n cael problemau wrth gyrchu FutbolArg, gallai hyn fod oherwydd bod y wefan ar gau neu fod y ddolen i lawr. Nid oes raid i chi boeni oherwydd ein bod yn dod â'r opsiwn o FromHot. Yn y bôn, mae'n dudalen we lle gallwch chi lawrlwytho a gwylio gemau byw.

Fe'i cydnabyddir yn gyffredinol am drosglwyddo hoff chwaraeon y Sbaenwyr. Felly, mae yna lawer sy'n dod i mewn i'r platfform i weld y cyfarfodydd pryd bynnag a ble bynnag maen nhw eisiau. Dylid nodi bod gennych yr opsiwn i ddewis parth amser eich gwlad wreiddiol neu ble rydych chi'n byw.

Ewch i FromHot.

Stream2watch

Stream2watch FutbolArg

Fel y gwnaethoch sylwi efallai, mae yna opsiynau di-ri ar y Rhyngrwyd i barhau i wylio gemau o'r gêm brydferth. Felly, un arall o'r dewisiadau amgen i FutbolArg sydd gennym yw Stream2watch.

Ar hyn o bryd, mae'n cynrychioli un o'r opsiynau gorau ar gyfer gwylio gemau pêl-droed. Mae'r wefan hon yn yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau chwaraeon o wahanol gategorïau ac, wrth gwrs, disgyblaethau.

Yn ogystal, mae'n cynnig y posibilrwydd o fwynhau darllediadau chwaraeon, fel: tenis, pêl-droed, golff, tenis a llawer mwy. Hyd yn oed yno gallwch wylio disgyblaethau llai poblogaidd fel dartiau a badminton.

Ewch i Stream2watch.

I gloi, mae'r Rhyngrwyd a llif y cynnwys yn cynnig miloedd a hyd yn oed filiynau o opsiynau i chi wylio gemau pêl-droed. Pe byddech chi'n ddefnyddiwr cyson o Pêl-droedArg, ond rydych chi'n ansicr ynghylch y problemau a allai fod gennych, peidiwch â phoeni. Rydym wedi rhoi rhestr i chi o'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig fel y gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am gemau eich hoff chwaraeon. Efallai yr hoffech chi hefyd "Dewisiadau amgen i Pirlo Tv am ddim".

A %d blogueros les gusta esto: