Dewisiadau amgen argymelledig yn lle AnimeFLV

Heddiw, mae llawer o bobl yn angerddol amdano. anime. Mae ei gynulleidfa'n amrywio o'r lleiaf i'r oedolion gartref. Mae'r bobl hyn yn cyrchu'r Rhyngrwyd i chwilio am dudalennau gwe sy'n cynnig y math hwn o gyfres iddynt. Am y rheswm hwnnw, AnimeFLV fe'i lleolwyd fel y ffefryn ymhlith defnyddwyr.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y gweinyddwyr ar ddechrau'r flwyddyn wedi hysbysu mai dim ond cyfresi cyfreithiol y byddant yn eu trosglwyddo. Hynny yw, bydd ganddynt gynnwys y maent wedi caffael yr hawlfraint iddo. Yn y cyd-destun hwn, mae'r porth gwe yn ceisio cadw at y gyfraith.

Dewisiadau amgen argymelledig yn lle AnimeFLV

Dewisiadau amgen AnimeFLV

Fel y soniasom uchod, cyhoeddodd AnimeFLV mai dim ond cyfresi cyfreithiol y byddant yn eu darlledu. Felly, mae hyn yn tybio bod gostyngiad sylweddol yn eich llyfrgell. O ganlyniad, bydd adegau pan fyddwch chi'n chwilio am gyfres wedi'i hanimeiddio ac nad ydych chi'n ei chael. Fodd bynnag, nid oes raid i chi boeni oherwydd ein bod yn dod â'r dewisiadau amgen mwyaf argymelledig i'r porth hwn.

Crunchyroll

AnimeFLV Crunchyroll

Y dewis arall cyntaf i ni ddod ag AnimeFLV yw tudalen we o'r enw Crunchyroll. Nid oes amheuaeth mai dyma un o'r ffefrynnau gan gynulleidfaoedd anime. Yn gyntaf oll, dylid nodi hynny telir y defnydd o'r platfform, ond nid yw'r ffi yn uchel.

Mae'r porth gwe yn cynnig gwych amrywiaeth o gategorïau cyfresi anime. Yn gyffredinol, mae'n sefyll allan am gael dyluniad dymunol, cyflym, is-deitlau priodol ac, yn anad dim, am beidio â chael hysbysebion. Yn ogystal â hyn, mae ganddo fantais o'i blaid, sef mynediad cyfyngedig trwy dreial am ddim.

Ewch i Crunchyroll.

HOLAnime

AnimeFLV HolAnime

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod ag ail ddewis arall i chi yn lle AnimeFLV o'r enw HOLAnime. Yn gyntaf oll, dylech wybod y gallwch ddefnyddio'ch holl gynnwys clyweledol o ffordd am ddim. Yn y bôn, mae'r wefan hon yn sefyll allan am gael casgliad o animeiddiadau yn Sbaeneg.

O ran dyluniad y porth, mae'n eithaf cymedrol, ond yn dwt ac yn lân. Trefnir dosbarthiad yr anime yn ôl yr agweddau canlynol: categorïau genre, poblogrwydd a blwyddyn. Hefyd fel pwynt gwych o'i blaid, mae'n caniatáu i ddefnyddwyr lawrlwytho penodau eu hoff gyfres.

Ewch i HOLAnime.

JKAnime

JKAnime

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â dewis arall i chi yn lle AnimeFLV o'r enw JKAnime. Ar hyn o bryd, ymhlith defnyddwyr yn Sbaen mae'r wefan hon wedi'i lleoli fel un o'r rhai a argymhellir fwyaf. Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi eu bod yn cynnig gwasanaeth ffordd am ddim.

Yn yr un modd, mae gan y gyfres anime sy'n cael eu cynnig a ansawdd delwedd rhagorol. Mae gan y wefan hon ddyluniad braf, glân a threfnus. Yn ogystal, mae ganddo a llyfrgell eang ac amrywiol. Yn gyffredinol, mae Sbaeneg neu is-deitlau yn sefyll allan ymhlith y cynnwys. Ar y llaw arall, os ydych chi am ei gario ar eich ffôn symudol does dim rhaid i chi boeni, gan fod yna Ap JKAnime.

Ewch i JKAnime.

Animephoenix

Animefenix

Dewis arall yn lle AnimeFLV yw platfform o'r enw Animephoenix, sef hollol rhad ac am ddim. Yn gyntaf oll, dylech wybod bod ganddo a llyfrgell eithaf helaeth ac amrywiol. Yn yr un modd, mae ei holl gynnwys yn Sbaeneg.

Mae dyluniad y porth yn dderbyniol, ond mae yna ddefnyddwyr sy'n ei ystyried ychydig yn gorliwio ac wedi gordyfu. Fodd bynnag, mae cynnwys clyweledol yn cael ei gategoreiddio mewn ffordd effeithlon. Ar y llaw arall, mae'n bwysig sôn am hynny mae gan bob anime ei grynodeb a'i glawr. Yn y modd hwn, gall defnyddwyr newydd ddod o hyd i'r gyfres o'u dewis.

Ewch i Animephoenix.

AniChart

AniChart

Yn wyneb yr ansicrwydd a yw Bydd AnimeFLV yn cau, mae gennym ddewis arall o'r enw AniChart. Yn y bôn, gwefan ydyw Saesneg sy'n eithaf diddorol i'r gynulleidfa anime. Mewn perthynas â'i ddyluniad mae'n eithaf trefnus a glân, yn gynrychioliadol iawn o'r Arddull Japaneaidd.

Mae'r platfform electronig yn hollol rhad ac am ddim ac yn darparu a gwasanaeth dibynadwy o'r safon uchaf. Yn y fan honno mae'r gyfres anime yn cael eu harchebu yn ôl y tymhorau y cawsant eu cyhoeddi ynddynt. Mae cariadon anime clasurol yn ei hystyried yn ffefryn. Felly, mae'r Mae cynnwys wedi'i bostio yn unigryw.

Ewch i AniChart.

AnimeMobile

AnimeMobile

Yn yr un modd, rydyn ni'n dod â dewis arall i chi yn lle AnimeFLV o'r enw AnimeMobile. Yn y bôn, tudalen we ydyw yn cynnig cyfresi anime. Mae gan hwn ddyluniad eithaf syml, ond taclus. O ran y categoreiddio, nid dyma'r gorau, fodd bynnag, mae ganddo lyfrgell fawr.

La Mae ansawdd delwedd y gyfres yn rhagorol ac mae ganddi isdeitlau yn Sbaeneg. Mae mynediad i'r wefan yn hollol rhad ac am ddim. Yn ogystal â hyn, mae gan y platfform dudalen gefnogwr ar Facebook lle maen nhw'n cyhoeddi'r newyddion a'r penodau newydd a fydd yn cael eu rhyddhau.

Ewch i AnimeMóvil.

9Anime

9Anime

Yn olaf, rydym yn dod â 9Anime sy'n ddewis arall yn lle AnimeFLV. Mae'n blatfform Rhyngrwyd sydd â llyfrgell anime helaeth. Yn gyntaf oll, dylech wybod y gallwch gael mynediad iddo heb orfod talu unrhyw beth. Mae iaith y dudalen yn Saesneg.

O ran y categoreiddio, mae'n eithaf penodol, felly ni fydd gennych unrhyw broblem cael yr anime o'ch dewis. Yn ogystal â hyn, mae ganddo wahaniaeth mawr a mwy o'i blaid bod y gyfres yn dod yn y ddau fformat canlynol: trosleisio'r Sbaeneg neu gydag isdeitlau. Yr anfantais yr ydym wedi'i chyflawni o'r dudalen yw bod ganddi hysbysebion naidlen, sy'n tynnu oddi ar bwyntiau cadarnhaol.

Ewch i 9Anime.

I gloi, rydym yn gwybod bod cefnogwyr anime yn chwilio am eu hoff gyfres yn gyson. Fodd bynnag, yr anfanteision gyda AnimeFLV maent wedi gorfodi eu defnyddwyr i orfod troi at ddewisiadau amgen sy'n cynnig gwasanaethau tebyg. Felly, gwnaethom roi rhestr i chi o'r opsiynau gorau i chi.

A %d blogueros les gusta esto: