Barn a Phrisiau marcwyr gyda blaen brwsh ➤ Ar y wefan hon fe welwch bopeth y gallai fod ei angen arnoch

Marcwyr sydd â blaen brwsh yw'r hyn na all fod ar goll mewn endid, a llawer llai yn eich cartref. Maent yn offer hanfodol a ddefnyddir i redeg busnes neu i gyflawni tasg addysgol.

Dylai marcwyr sydd â blaen brwsh fod yn effeithlon a'ch helpu chi yn yr holl dasgau rydych chi eu heisiau, p'un a ydyn nhw'n waith bach neu fwy.

DEWISGwerthwr GORAU 1af

24 Lliw gyda Marcwyr Brwsh Tip Dwbl, Marcwyr Marcwyr Dyfrlliw ar gyfer Llythyru Oedolion, Cyfnodolyn Bwled, Caligraffeg, Llyfrau Lliwio, Awgrym Brwsio [1-2 mm] a Phwynt Gain [0.4 mm]

Strwythur Cynnwys

 • CYNGHORION DWBL: Tip cain (0.4 mm) ar gyfer cyfuchliniau a manylion, tomen frwsh (1-2 mm) ar gyfer lliwio a ...
 • PENNAETH BRUSH: Mae pen brwsh ffibr neilon meddal gwydn yn creu strôc llyfnach ...
 • ANSAWDD UCHEL A DIOGELWCH: inc dŵr di-aroglau a diwenwyn, dim niwed i'r corff. Ar ôl ...
 • DEFNYDDIWYD RHYFEDD: 24 lliw, lliwiau llachar, addas iawn ar gyfer llythrennu dwylo, darlunio, ...
 • GWARANTIAETH BODLONR 100%: Rydym yn addo gwarant arian yn ôl o 6 mis i chi a ...
Gwerthwr GORAU 2af

72 Promarker, Ohuhu Set o farcwyr dau ben ac inc wedi'i seilio ar alcohol ar gyfer plant neu artistiaid. Rhodd o gymysgydd i gael lliwiau anhygoel yn eich caligraffi a'ch darlunio

 • BRUSH A BRUSH, TIP DWBL, HWYL DWBL: Ehangwch eich gorwelion artistig gyda'r ...
 • BLENDIO HAWDD, DIM LLEIHAU: Anghofiwch liwio smotiog a smotiog. Yr inc o uchel ...
 • 72 LLIWIAU LLYFRGELL 1 CYMYSG AM DDIM: Mae'r enfys gyfan ar flaenau eich bysedd: dewiswch o 48 ...
 • INK YN SEILIEDIG ALCOHOL, YN DRIES YN SEFYDLOG - Peidiwch â gadael i inc gwlyb ddifetha'ch gwaith! ...
 • DOD O HYD I LLIWIAU YN GYFLYM: Peidiwch â gwastraffu amser yn chwilio am y lliw cywir. Y cloriau ...
Gwerthwr GORAU 3af

24 Lliw gyda Marcwyr Llythrennu, Marcwyr Tip Brwsio Dyfrlliw Marcwyr Oedolion, Cyfnodolyn Bwled, Caligraffeg, Llyfrau Lliwio, Awgrym Brwsio [1-2 mm] a Thip Gain [0.4 mm]

 • CYNGHORION DWBL: Y corlannau lliwio domen mân a brwsh. Tip mân 0,4mm ...
 • ANSAWDD A DIOGELWCH PREMIWM: Mae marcwyr dau ben yn defnyddio inc dŵr, yn rhydd o ...
 • DEFNYDDIWYD RHYFEDD - Set o gyflenwadau celf o ansawdd uchel gydag awgrymiadau dwbl, ...
 • PECYN LLES: 24 lliw, lliwiau llachar, i gyd wedi'u cynnwys mewn cas plastig braf gyda ...
 • GWARANTIAETH BODLONRWYDD: Y cwsmer yw ein prif flaenoriaeth. Rydym yn addo gwarant o ...
DEWISGwerthwr GORAU 4af

Marcwyr Tip Dwbl, Marcwyr Tip Brwsio Vakki 24 Lliwiau, Pinnau Lliwio ar gyfer Lluniadu, Braslun, Dylunio, Llofnod, Comig (0.4mm, 1-2mm)

 • Awgrymiadau Dwbl Newydd: y domen frwsh a'r domen fineliner. Mae blaen blaen y ...
 • Awgrym Ansawdd: Mae ein corlannau ballpoint wedi'u gwneud o gorlannau ballpoint meddal elastig ac awgrymiadau o ...
 • Inc Ansawdd: Wedi'i wneud o inc dŵr nad yw'n wenwynig ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd, dim ...
 • 24 Lliwiau Disglair: Dewiswch y 24 lliw mwyaf poblogaidd i chi'ch hun yn ofalus. Maen nhw'n lliwgar ...
 • Cais Eang: Yn ddelfrydol ar gyfer lluniadu, ysgrifennu, braslunio, lliwio, scrapbooking, ...
Gwerthwr GORAU 5af

HOHUHU 100 Lliwiau Gyda Marcwyr Tip Brwsio Deuol, Yn ddelfrydol ar gyfer Llyfrau Lliwio Oedolion, Manga, Comic, Caligraffeg HO-100B

 • Pinnau deuol: Mae corlannau llinell cain (0.4mm) yn caniatáu ichi dynnu llun gyda llinellau cain ac eang ...
 • BYWYD RICH GYDA LLIWIAU: Mae nib cain yn ddigon cryf i ysgrifennu nodiadau yn rhwydd, ...
 • NODWEDDION AN-TOXIG HEB ODOR, Yn ddiogel ac yn gyffyrddus i'w defnyddio. Ansawdd uchel, gwydn a hirhoedlog ...
 • PACIO WELL: Mae blwch storio ar gyfer ein beiro nib ddeuol llinell gain ...
 • Mae'n ddiogel ac yn addas ar gyfer pob oedran. GWARANTIAETH BODLONRWYDD A GWASANAETH GORAU GAN ...
Gwerthwr GORAU 6af

GC 72 Set Marciwr Dyfrlliw Dwbl Diwedd Dwbl, Marcwyr Celf gyda Chynghorau Brwsio a Fineliner Hyblyg, Lliwio, Lluniadu a Phaentio - Ar gyfer Plant ac Oedolion GC-72B

 • Lliwiau a Swyddogaeth: 72 lliw bywiog, gan gynnwys yr holl brif liwiau y mae artistiaid ...
 • Dyluniad Diwedd-Ddeuol: Pwynt mân 0,4mm ar gyfer cyfuchlinio manwl a llinellau cain, ...
 • Corlannau artistiaid o ansawdd uchel: Gwneir marcwyr o bigmentau cryf sy'n ...
 • Pecyn Da: Mae ein set brwsh dau ben a thip mân yn dod mewn blwch cardbord braf.
 • Dychwelyd ac Ad-dalu: Mae'n ddiogel ac yn addas ar gyfer pob oedran. Os nad ydych chi'n ei hoffi ar ôl ...
Gwerthwr GORAU 7af

Marcwyr Llythyru BOIROS 36 Lliw Marciwr Diwedd Dwbl, Marcwyr Brws Marcwyr Tip Gain Marcwyr Parhaol Marcwyr Brws Pen Brwsio ar gyfer Caligraffeg a Lliwio

 • Markers Marcwyr pen dwbl tip Tomen frwsh y marcwyr llythrennu ar gyfer cysgodi a ...
 • T Awgrymiadau Brwsio Go Iawn Hyblyg】 Mae gan y marcwyr paent brwsh hyn domen feddal ...
 • Quality Ansawdd a diogelwch uchel inc inc inc gwydn wedi'i seilio ar ddŵr, sychu'n gyflym, cymysgu, nid ...
 • Use Defnydd Eang】 Mae gan y brwsys lliwgar hyn 36 lliw llachar, perffaith ar gyfer addurno ...
 • Pack Pecyn gwydn】 Cynhwysydd plastig hardd gyda clasp plygu a all fod ...
DEWISGwerthwr GORAU 8af

Marciwr Diwedd Dwbl BOIROS, Marcwyr Llythyru Brws, 36 Lliw Marcwyr Dyfrlliw Marcwyr Diwedd Dwbl Marcwyr Pwynt Gain Marcwyr Lliw Parhaol ar gyfer Lluniadu Celf

 • Awgrymiadau Dwbl: Awgrym brwsio ar gyfer cysgodi a lliwio; Pwynt dirwy o 0,4 mm ar gyfer cyfuchlin ...
 • Awgrymiadau Brws Go Iawn Hyblyg: Mae gan y marcwyr paent brwsh hyn domen feddal wedi'i gwneud ...
 • Diogel o Ansawdd Uchel: Hir-seiliedig, cyflym-sychu, blendadwy, diwenwyn, heb ddŵr ...
 • Defnydd Eang: Mae gan y brwsys lliwgar hyn 36 lliw llachar, perffaith ar gyfer addurno gyda ...
 • Pecyn gwydn: Cynhwysydd plastig hardd gyda chlasp plygu y gellir ei atodi ...
Gwerthwr GORAU 9af

Pinnau Marcio Celf Deuol 100 Lliw a Marcwyr Brwsh Lliw ar gyfer Plant ac Oedolion, Llunio Llyfrau Lliwio, Cynlluniwr Calendr, Prosiectau Celf GC-100W

 • Pinnau deuol: Mae corlannau llinell cain (0.4mm) yn caniatáu ichi dynnu llun gyda llinellau cain ac eang ...
 • BYWYD RICH GYDA LLIWIAU: Mae nib cain yn ddigon cryf i ysgrifennu nodiadau yn rhwydd, ...
 • NODWEDDION AN-TOXIG HEB ODOR, Yn ddiogel ac yn gyffyrddus i'w defnyddio. Ansawdd uchel, gwydn a hirhoedlog ...
 • PACIO WELL: Mae blwch storio ar gyfer ein beiro nib ddeuol llinell gain ...
 • Mae'n ddiogel ac yn addas ar gyfer pob oedran. GWARANTIAETH BODLONRWYDD A GWASANAETH GORAU GAN ...
DEWISGwerthwr GORAU 10af

Marcwyr Awgrymiadau Brwsio 36 Lliw, Marcwyr Marciau Dyfrlliw Gain Aottom 6 Stencils gyda Thomen Meddal, Pinnau Brwsio Dyfrlliw, Pinnau Lluniadu, Achos Pen Caligraffeg 42 PZ

 • 36 Lliwiau Amrywiol: Marcwyr dyfrlliw gan gynnwys yr holl brif liwiau y mae artistiaid ...
 • Brwsh Awgrymiadau Deuol: Marcwyr blaen mân neilon ar gyfer amlinellu a manylu, tip brwsh ...
 • Diogelwch: llenwch ni ag inc heb arogl. Inc heb ddŵr, heb wenwyn, wedi'i seilio ar ddŵr hefyd ...
 • Yn addas ar gyfer unrhyw arwyneb: Marcwyr Llythrennu heb bylu, nid yn unig y gall ...
 • RHODD FAWR - Yn gwneud anrheg wych i blant, oedolion, athrawon a myfyrwyr ac i ddechreuwyr yn ...

A beth ddylai fod yn oerach na chael popeth rydych chi'n ei ddisgwyl gan farcwyr wedi'u brwsio â brwsh? . Yn y modd hwn, bydd yn cael ei gadw yn y swyddfa, yn yr ysgol neu gartref mewn ffordd syml ac ni fydd yn rhaid i chi fynd i'w brynu mewn unrhyw sefydliad. Gallwch hefyd wneud tasgau eraill nes bod yr erthygl yn cyrraedd gyda phopeth y gofynnwyd amdani ar-lein, felly mae'n ffordd i gyflymu'r gwaith.

Y prisiau gorau ar farcwyr blaen brwsh i chi

Mae prynu offer swyddfa ar blatfform ar-lein yn hawdd iawn ac yn gyffyrddus i ddefnyddwyr y Rhyngrwyd. Ni chaniateir y costau uned sydd ar gael ar y we, ac mae hynny'n rhywbeth na allai pob siop ar-lein ei gynnig i chi. Nid yn unig y byddwch yn manteisio ar y costau uned anhygoel, mae gennych hefyd y gallu i wneud eich chwiliad trwy ddewis o'r gorau sydd ar gael ar-lein.

hwn union farcwyr blaen brwsh Dim ond gyda dosbarthwr y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw sy'n sicrhau popeth rydych chi am fod yn hapus â'ch pryniant, fel hyn bydd popeth mewn trefn trwy gydol y broses.Mae pob prynwyr sy'n rhoi cynnig ar y dull hwn cytuno ar ddiogelwch, yn ychwanegol at yr arbedion y mae'n eu golygu iddyn nhw.

Bydd hyd yn oed popeth yn cael ei archebu fel bod gallwch weld popeth mewn ffordd lawer mwy ymarferol, heb eich colli chi. Gallai hyn amrywio o gynhyrchion swyddfa i fusnesau, cartref, neu sefydliadau academaidd.. Gyda chipolwg syml byddwch yn dewis yr hyn a nodir.

Bydd y disgrifiadau yn rhoi i chi syniad dynodedig o'r hyn sydd o ddiddordeb i chiyna ni allwch fynd yn anghywir, ni fydd gennych unrhyw beth i'w golli ac fe welwch lawer i'w ennill.

Ac os ydych chi am ofyn rhywbeth, os oes gennych bryderon, rydyn ni'n dod â chi cefnogaeth arferiad. Byddwn yn gwybod sut i'ch tywys i weld y marcwyr blaen brwsh rydych chi wir eu heisiau. Byddwch yn gallu nodi ar gyfer yr holl wybodaeth dewiswch yr hyn rydych chi wir yn edrych amdano.

Y marcwyr blaen brwsh mwyaf poblogaidd

Mae moderneiddio wedi newid ein system gyfan ym mhobman, gan ei gwneud mae swyddi'n esblygu a rhaid eu haddasu. Bob tro y byddwch chi'n gweld llawer o declynnau modern mwy soffistigedig, ond mae yna dipyn o gynhyrchion sylfaenol hynny maent yn dal yn anhepgor mewn unrhyw amgylchedd busnes neu addysgol.

Chwilio am farcwyr blaen brwsh? Rydych chi newydd gyrraedd y lle delfrydol. Nid yn unig y bydd gennych chi am y pris gorau ar y farchnad, ond mae gennym hefyd amrywiaeth mor helaeth fel y byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywbeth mwy na'r hyn oedd gennych mewn golwg cyn mynd i mewn.

Efallai y bydd yn digwydd hynny nid yw'r marcwyr wedi'u tipio â brwsh rydych chi'n edrych amdanynt yn benodol yn ymddangos wrth ddewis modelau sy'n bodoli eisoes yn ein platfform rhithwir. Peidiwch â phoeni. Gofynnwch i ni heb broblem. Byddwn yn hapus i wrando arnoch chi a bodloni'ch gofynion..

Canllaw Caffael Marciwr Tip Brws

Wrth brynu marcwyr wedi'u tipio â brwsh, mae'n anochel eich bod chi'n teimlo heb benderfynu pa eitem i'w phrynu ai peidio.. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, rydyn ni'n dod â llawlyfr atoch chi a fydd yn eich helpu i wneud a caffael dyfeisgar a llwyddiannus. am yr un peth, dyma beth sy'n rhaid i chi ei ystyried:

Si mae pob un o'ch pryniannau'n cael eu gwneud mewn un diwrnod a chyda'r un lle, byddwch yn gwarantu derbyn yr holl becynnau mewn un diwrnod ac ni fydd yn rhaid i chi aros iddynt gyrraedd yn ystod sawl diwrnod.

Er mwyn gallu dewis y model sydd ei angen arnoch chi yn gyntaf rhaid i chi lunio cyllideb.

Awgrym eithaf pwysig arall yw hynny prynwch yr hyn y gallwch ei ddefnyddio yn unig a bod gwir angen arnoch chi.

Os ydych chi'n prynu'ch deunyddiau gyda phecynnau, rydych chi'n sicrhau hyd, byddwch chi hefyd yn arbed arian ac amser.

Gweler modelau rhyddfreintiau a brandiau adnabyddus, mae'r rhain yn gyffredinol yn cynnig gwybodaeth gywirach a fydd yn eich helpu i benderfynu a yw'n cwrdd â'ch disgwyliadau..

Peidiwch â dibynnu cymaint ar y prisiau isel, edrychwch ar brynu modelau ansawdd a dygnwch.

 • 1il Wrthrych: Manteisiwch ar y cynigion y gellir eu cyflwyno.
 • 2ydd Gwrthwynebiad: Unwaith eitem a ddewiswyd, ei ddewis neu ei anfon i'r drol.
 • Achos 3af: Rhowch eich gwybodaeth gywir wrth wneud y taliad.
 • Achos 4af: Fel cam olaf, byddwch yn amyneddgar ac aros am i'ch pryniant gyrraedd trwy'r post.

Pam prynu marcwyr blaen brwsh ar ein platfform ar-lein?

Rydym yn un platfform rhithwir wrth ddosbarthu a phrynu a gwerthu offer swyddfa. . Mae gennym sgil yn y sector ac rydym yn gwybod pa rai yw'r deunyddiau mwyaf addas a fydd yn troi eich maes gwaith yn lle llawer mwy cyfforddus.

Rydyn ni'n cystadlu yn busnes ar-lein marcwyr blaen brwsh oherwydd ein bod yn hyderus ei bod yn {ffordd fwy uniongyrchol, economaidd ac ymarferol} helpu'r prynwr. Rydym hefyd yn ychwanegu llawlyfr prynu fel y gall unrhyw gwsmer arall wneud ei bryniannau heb unrhyw broblem.

Rydym yn cynnig rhestr hir o gyflenwadau a chyflenwadau swyddfa, rydym yn hyderus hynny yn ein siop ar-lein gallwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano. Mae ein gwefan hefyd yn trefnu pob un o'r deunyddiau ac yn eu grwpio yn y fath fodd fel ei bod yn llawer haws i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano.

Beth yw barn ein defnyddwyr?

 1. Rydyn ni'n dangos ychydig o farnau i'n cleientiaid i chi yma:
 2. Mae'r holl wasanaeth a gofal gwych, anhygoel, a marcwyr blaen brwsh yn union yr hyn yr oeddwn ei angen. Alexandra.
 3. Yma llwyddais i ddod o hyd i'r marcwyr blaen brwsh roeddwn i eisiau, mae'r platfform yn rhy syml i'w ddefnyddio, rwy'n ei argymell. Gorffennaf.
 4. Mae ansawdd marcwyr blaen brwsh yn ddigymar gan unrhyw siop ar-lein arall. Offer anhygoel, yn eithaf defnyddiol ac yn anad dim am bris da, af yn ôl i brynu mwy o bethau, oherwydd y gwir yw fy mod i wedi caru popeth.. Maria Clara.
A %d blogueros les gusta esto: