La ruca internacional: tot el que necessites saber sobre els sortejos i modalitats de joc.

Els jocs de loteries com la Ruca Internacional han sorgit i pres més enrenou a la societat al llarg dels anys i que malgrat temporades baixes en aposta sempre s'han mantingut a la superfície. A Veneçuela, hi ha una gran diversitat de loteries on els ciutadans poden provar la seva sort i de ser vencedors guanyar grans quantitats de diners.

específicament, la ruca internacional compta amb particularitats úniques que el fan atractiu per als usuaris on dins d'aquestes hi ha els signes zodiacals i diferents modalitats d'apostes. A continuació, estarem desglossant una mica de la història d'aquesta loteria i com és possible apostar-hi, sens dubte una oportunitat de provar sort i guanyar premis que dupliquen l'aposta.

La ruca internacional, De què tracta?

El sorteig a l'atzar anomenat actualment com la ruca internacional és un joc de loteria que compta amb premis fixos que varien segons la quantitat apostada a més d'un risc limitat, aquest consisteix a triar un nombre compost per dos dígits que posteriorment són apostats en una agència. Aquests números poden anar des del 00 al 99, cal destacar, que cada usuari té la potestat de seleccionar lliurement els números amb què desitja apostar, sent possible selecciona per a cada digito un nombre establert del 0 al 9, i fins i tot seleccionar com a dos dígits el 00 i 99.

Compta amb aproximadament 10 sorteigs que són publicats de dilluns a diumenge que van des de les 9:15 am fins a les 7:15 pm de manera consecutiva. Aquesta loteria compta amb una particularitat que es basa en la involucració de signes astrals segons la combinació de números, és un procés dut a terme segons el càlcul del jugador i que segons la quantitat apostada és possible ganes fins a un total de 7.000 bs per jugada total.

Modalitat de joc de la ruca internacional.

Segons el reglament intern de la companyia de loteries, hi ha certes condicions pel qual els jugadors poden guanyar, dins d'aquestes es troben:

Mètode d'aposta:

És el mitjà principal o canal pel qual és apostat els números seleccionats, aquests poden ser butlletes, bitllets, tiquets, cartons o missatges de dades. L'aposta es troba materialitzada sempre que és obtinguda la butlleta tal com ho és establert en el sorteig presentant la identificació i els possibles drets que pugui generar.

Aposta per terminal:

Aquest és el sistema d'aposta mitjançant la ruca internacional on cal seleccionar una xifra combinada de dos dígits que vagin del 0 al 9 tots dos i fins i tot és possible seleccionar com a combinació el 00 i 99 sense cap problema. En aquest cas, per resultar guanyador cal que ambdós dígits siguin nomenats al sorteig corresponent, i segons la quantitat apostada pel jugador és calculat el premi.

Aposta per aproximació:

Una altra de les modalitats de la ruca internacional per on és possible obtenir guanys es dóna mitjançant l'aproximació de la xifra, és a dir, és on es combina una xifra de dos dígits que vagin des del 0 al 9, incloent la combinació 00 i 99 i que aquest es trobi per sobre o per sota de la xifra guanyadora. És un dels mètodes més fiables i amb més possibilitat d'encertar i on el guany varia segons la quantitat apostada pel jugador.

Aquest tipus d'aposta és guanyat amb un número de la combinació seleccionada i que es trobi per dalt o per sota de la xifra del sorteig corresponent que és considerada “La Ruca”. Aquest terme és utilitzat per especificar la xifra guanyadora a cada sorteig.

Modalitat de sorteigs:

Com va ser establert amb anterioritat, la loteria la ruca internacional compta amb sorteigs establerts des de les 9:15 am, aquells que van consecutivament a la mateixa hora fins a l'últim establert a les 7:15pm. És possible accedir-hi mitjançant les plataformes oficials digitals o dirigint-se a les agències autoritzades per a la venda i publicació de les combinacions guanyadores a cada sorteig. A més, aquesta loteria labora des dels dies dilluns fins als diumenges, podent provar sort qualsevol dia de la setmana i en qualsevol dels sorteigs.

Premiacions a la ruca internacional:

Comptant amb diverses modalitats de joc, hi ha diverses modalitats de premis segons sigui encertat. Principalment és important conèixer que el mínim d'aposta és de 1bs per a tots dos tipus d'aposta, però el premi varia si és dut a terme pel terminal o aproximació. En cas d'encertar en el sorteig indicat i la combinació seleccionada en la seva totalitat, el premi va des de 1x70Bs, 10x700bs, fins a 100×7.000bs.

En el cas de participar per aproximació, la premiació varia a causa de la possibilitat més gran d'encertar amb un sol nombre. En cas d'apostar el mínim, és a dir, 1bs seria un total de 5bs, 10x50bs i 100x500bs.

Estratègies efectives per tenir èxit en lelecció de combinacions i terminals per a la ruca internacional.

Hi ha grans estratègies que, encara que per a molts usuaris li paregin òbvies resulten efectives, el que és primordial en saber és que per a un joc dominat per l'atzar la sort no ho és tot. Aquest tipus de jocs, encara que sigui difícil de desxifrar és manejat majoritàriament per la lògica. Dins de les recomanacions per tenir èxit dins de la ruca internacional es destaquen:

Mantenir la combinació seleccionada:

Si és sol·licitat el sorteig tant en línia o de forma presencial, es recomana no deixar que el treballador o la màquina seleccionin la combinació per tu, i tampoc és recomanable canviar a cada sorteig la combinació de dígits. Des del punt de vista estadístic, tots els números tenen el mateix valor percentual de sortir, però en canviar de forma constant les combinacions redueixen substancialment la probabilitat de guanyar.

No apostar per números ja premiats:

En cas de ser una jornada de sorteigs, es recomana no utilitzar novament els números que ja hagin sortit en sorteigs anteriors, hi ha milers de combinacions i un rang acceptable de números que poden sortir i jugar-los redueixen igualment la possibilitat de guanyar.

Estudia els números més i menys demandats:

A través d'un estudi establert amb els resultats de sorteigs anteriors, és possible determinar quins són els números que més hagin sortit i fins i tot quins són els més demandats per altres jugadors, aquesta tècnica permetrà conèixer una mica més l'algoritme. Últimament, els grans sorteigs com el Premi Gordo, han resultat guanyadors combinacions amb terminals en 4 i 6, on han estat victoriosos fins a per 27 oportunitats. No és considerada una dada precisa, però pot ajudar a estudiar les combinacions ideals.