Sự kiện hàng năm tuyệt vời về sách, một khu chợ lớn và một sự kiện thủ công, trong số các kế hoạch cho cuối tuần này ở Madrid

1. Tại Hội chợ Sách Một ấn bản mới của Hội chợ đến, đã bình thường. Kết thúc này…

Thêm thông tinSự kiện hàng năm tuyệt vời về sách, một khu chợ lớn và một sự kiện thủ công, trong số các kế hoạch cho cuối tuần này ở Madrid