Карлос Мазон "Химо Пуиг Валенсийн хөдөө аж ахуйг хамгаалах чадваргүй" гэж буруушаав.

Валенсийн нийгэмлэгийн ард түмний намын ерөнхийлөгч Карлос Мазон "Химо Пуиг хамгаалах чадваргүй" гэж батлав.

Нэмэлт мэдээлэлКарлос Мазон "Химо Пуиг Валенсийн хөдөө аж ахуйг хамгаалах чадваргүй" гэж буруушаав.