Худалдан авах: нийгмийн шинжлэх ухаанд хэрэглэсэн математик 1 анаяа бакалавр

Хэрэв танд нийгмийн шинжлэх ухаанд хэрэглэгддэг математик 1 анайя бакалаврыг үзүүлэх шаардлагатай бол танд заавал байх ёстой ...

Нэмэлт мэдээлэлХудалдан авах: нийгмийн шинжлэх ухаанд хэрэглэсэн математик 1 анаяа бакалавр